Gelamin Ferkel AP-2202

Mineralna hrana sa aminokiselinama za prasad u predtovu

 

Prednosti: Efekti:
-Visok sadržaj aminokiselina -Jako visoki prirasti
-Velika iskorišćenost proteina -Odlična konverzija hrane
-Odlična aroma i ukus -Rado prihvatanje hrane
   

 

- Dobro izbalansirane aminokiseline i specijalna aroma

- Bakterije kiselo mlečnog - vrenja i organski minerali

- Odlična svarljivost hrane

- Odlična konverzija i visoki prirasti

- Puni i zaobljeni butovi kod prasadi