KATEGORIJE PROIZVODA

Agrounik

 • bistrol1

  Bistrol – Za tretman otpadnih voda iz stočarskih farmi.

  Bistrol sadrži konzorcijum aerobnih i anaerobnih saprofitnih bakterija, koje produkuju površinski aktivne materije – biosurfaktante I enzime(proteaze, celulaze, lipaze), koji učestvuju u formiranju biofilmova i razgradnji organskog otpada iz stočarskih jama.

  1. Zatvorene – 1 litar Bistrola na 8-10 m3  vode, sipati u lagunu kroz rešetku na podu.
  2. Otvorene – 1 litar  Bistrola na 8-10 m3  vode sa svih strana sipati direktno u lagunu.
 • flosal1

  FLOSAL je tečno đubrivo – stimulator rasta, namenjeno za prihranjivanje.

  FLOSAL je tečno đubrivo – stimulator rasta, namenjeno za prihranjivanje.

  · PRIHRANJIVANJE LISNO – DEKORATIVNIH CVETNIH FORMI

  Ficus, Filadendron, Dracena, Šeflera, Difenbahia, Spatifilum, itd.

  · PRIHRANJIVANJE CVETAJUĆIH FORMI BALKONSKIH BILJAKA

  Hrizantema, Petunija, Surfinija, Begonija, Verbena, itd.

  FLOSAL sadrži mikroorganizme stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju auksine – indol- 3- sirćetnu kiselinu (IAA).

 • rizol-za-grasak-novi1

  Rizol za grašak je mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena graška.

  Rizol za grašak sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora Rhizobium legominosarum bv. viciae, asocijativne azotofiksatore i stimulatore  rasta koji obrazuju kvržice u korenu graška nanete na specijalne nosače u tečnom stanju. Simbiozni azotofiksatori  preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena, gde se ubrzano dele, usled čega se formira kvržica u kojoj  ove bakterije fiksiraju azot.

  Proizvod sadrži zemljišne bakterije:


  1. AZOTOFIKSATORE (simbiozne i asocijativne)–min 109cfu/cm 3
  2. STIMULATORE RASTA –min 107cfu/cm 3

  RIZOL ZA GRAŠAK (200 ml) sipati u 100 – 250 ml vode ili Slavol-a S i ostaviti da se prosuši na vazduhu i sejati. Sadržaj boce od 200 ml je dovoljan za hektarsku normu semena. Tretman semena se može izvesti nekoliko dana pre setve.  Rizol za grašak se može mešati sa pesticidima za doradu semena. Preporučuje se prskanje Slavolom u fazi kada biljka obrazuje prva dva para trolistaka pa sve do faze obrazovanja mahuna.

 • rizol-za-lucerku-novi1

  Rizol za lucerku je mikrobiološko đubrivo za inokulaciju semena lucerke.

  Rizol za lucerku sadrži efektivne sojeve simbioznih azotofiksatora Rhizobium (Sinorhizobium) meliloti, asocijativne azotofiksatore i stimulatore rasta nanete na specijalne nosače u tečnom stanju. Simbiozni azotofiksatori  preko korenskih dlačica dospevaju u unutrašnjost korena, gde se ubrzano dele, usled čega se formira kvržica u kojoj ove bakterije fiksiraju azot.

  Proizvod sadrži zemljišne bakterije:


  1. AZOTOFIKSATORE (simbiozne i asocijativne)–min 109cfu/cm 3
  2. STIMULATORE RASTA –min 107cfu/cm 3

  RIZOL ZA LUCERKU (200 ml) pomešati sa hektarskom normom semena lucerke ostaviti da se prosuši i sejati. Po potrebi može se dodati malo vode ili Slavola S. sejati. Tretman semena se može izvesti nekoliko dana pre setve.Preporučuje se prskanje Slavolom u fazi kada biljka obrazuje prva dva para trolistaka pa seve do faze obrazovanja mahuna, kao i posle svakog otkosa lucerke.

 • rizol-za-soju1

  Mikrobiološko tečno đubrivo za inokulaciju semena soje, sertifikovano za primenu u organskoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  Rizol za soju  se koristi za inokulaciju semena soje sa bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu. Prednost primene tečnog nosača je u tome što bakterije nanete na seme duže preživljavaju. Inokulacija semena sa Rizolom za soju može da se izvede 30 dana pre setve i da se osušeno i tretirano seme čuva do setve.

  Rizol za soju sadrži bakterije:

  1. AZOTOFIKSATORE – obavljaju azotofiksaciju i to:
   Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum– obrazuju kvržice u korenu soje.
   Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.
  2. FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u pečetnim fazama razvoja.

   RIZOL ZA SOJU (200 ml) – Sadržaj boce pomešati sa 250 ml vode ili Slavola S i izmešati sa 100 kg semena soje (hektarska norma). Tretman semena se može izvesti 30 dana pre setve

 • silko-proizvod1

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže kukuruza. Silko se primenjuje za siliranje zrna kukuruza ili cele biljke kukuruza.

  UPOTREBA SILKA ZA KUKURUZ

  ZA 20t SILAŽE KUKURUZA: 100 ml SILKA sipati u 20 l vode
  ZA 50t SILAŽE KUKURUZA: 250 ml SILKA sipati u 50 l vode
  ZA 200t SILAŽE KUKURUZA: 1 l SILKA sipati u 200 l vode

  Silažu pripremati standardnom tehnologijom.

 • silko-za-lucerku

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže lucerke

  SILKO ZA LUCERKU sadrži Lactobacilius plantarum i Peciococcus sp. Lucerka zbog svog hemijskog sastava se teško silira jer sadrži samo 7% šećera. Homofermentativne mlečne bakterije produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide i oslobađaju šećere koji se tokom mlečno-kiselinske fermentacije pretvarau u kiseline koje snižavaju pH. Lactobacillus plantarum je aktivan na pH 6, a Pediococcus sp. na pH 5, koji dodatno snižava pH silaže na 4. Sve ovo utiče na poboljšanje svarljivosti vlakana NDF-a i ADF-a i očuvanje proteina u prirodnom obliku usled čega se povećava hranljiva vrednost silaže.

  PRIMENA SILKA ZA LUCERKU

  ZA 20 t SILAŽE LUCERKE : 100 ml Silka za lucerku sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

  ZA 50 t SILAŽE LUCERKE : 250 ml Silka za lucerku sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

  ZA 200 t SILAŽE LUCERKE : 1 litar Silka za lucerku sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

  SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.

 • silko-za-trave-i-zitarice1

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica.

  Silko za trave i žitarice je inokulant namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica. Silko za trave i žitarice sadrži odabrane sojeve iz roda Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei. Proizvod je urađen u skladu sa HACCP standardom. Broj jedinica koje formiraju kolonije 5×1011 cfu/ml. Bakterijski sojevi su patentom zaštićeni.

  PRIMENA SILKA ZA TRAVE I ŽITARICE

  ZA 20 t SILAŽE : 100 ml Silka za trave i žitarice sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

  ZA 50 t SILAŽE : 250 ml Silka za trave i žitarice sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

  ZA 200 t SILAŽE : 1 litar Silka za trave i žitarice sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

  SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.

 • slavol1

  SLAVOL je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

  Slavol se koristi za folijarnu prihranu

  Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

  Slavol sadrži:


  1. AZOTOFIKSATORE  – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%)  prevode u pristupačne oblike koje na  korenovom  sistemu direktno  snabdevaju biljke azotom
  2. FOSFOMINERALIZATORE –  bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora  u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm  fosforom.
  3. REGULATORE RASTA – AUKSINE. Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline (IAA). Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.
 • amiksol-novo1

  Amiksol je tečno đubrivo koje sadrži L-amino kiseline biljnog porekla. Sertifikovano je za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i koristi se u proizvodnji svih kultura

  AMIKSOL sadrži 16% slobodnih, biljnih L-aminokiselina. AMIKSOL je dobijen enzimskom hidrolizom visoko kvalitetnih biljnih proteina. U procesu hidrolize korišćeni su enzimi PGP bakterija – proteinaze koje u procesu fermentacije razlažu proteine do aminokiselina koje su u L- obliku. Ovaj tehnološki postupak ima niz prednosti u odnosu na hemijsku hidrolizu kada se koriste jake kiseline i proteini od životinja ( meso, dlaka, perije, koža) od kojih nastaju aminokiseline u L i D obliku. Biljne ne mogu da ugrađuju u svoje proteine aminokiseline koje su u D – obliku i kao takve nisu korisne za biljke.

  AMIKSOL SE KORISTI FOLIJARNO ILI PREKO SISTEMA KAP PO KAP:

  1. RATARSKE KULTURE: u količini 2-3 l/ha u fazi intenzivnog rasta 2 puta u toku vegetacije. Može se meašati s pesticidima.

  2. POVRĆE I CVEĆE:  u količini 1-2 l/ha svakih 10–15 dana.

  3. VOĆARSTVO:  u količini 2-3 l/ha u sledećim fenofazama:

  • Posle cvetanja.
  • Po formiranju plodova veličine oraha.
  • U fazi promene boje plodova.

  4. SISTEM KAP PO KAP: 2-3 l/ha putem sistema kap po kap,  3 do 4 puta u toku vegetacije.

  5. U STRESNIM USLOVIMA: 3–4 l/ha

 • slavol-s1

  SLAVOL S je tečno đubrivo – stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za:

  • Tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka (kukuruz, pšenica, soja, suncokret, paprika, itd)
  • Ožiljavanje reznica ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja)

  SLAVOL S sadrži auksin- indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA), esencijalni biljni hormon koji reguliše sve procese rasta i razvića biljaka.

  Indol-3- sirćetna kiselina u SLAVOL-u S je izolovana i indentifikovana metodama analitičke hemije. Ona je produkt metabolizma bakterija koje pospešuju rast biljka (PGP bakterija). Indol-3- sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOL-u S je biološki aktivna.

  IAA stimuliše sve fiziološke procese u biljkama kao i auksin koji se sintetiše prirodno u biljnim ćelijama. Nanošenjem egzogenog auksina (u Slavolu S)  na površinu semena u optimalnim koncentracijama povećava se koncentracija auksina pri klijanju i nicanju semena.

 • slavol-vvl1

  SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  Posebnim postupkom selekcije odabrane su bakterija  koje produkuju indol-3-sirćetnu kiselinu. Indol 3 sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOLU VVL je potpuno prirodnog porekla dobijena mikrobiološkom fermentacijom. Osim nekih  bakterija  auksine sintetišu  mlada tkiva biljaka  – meristemi izdanaka, korena, mladi listovi i polen, plodovi koji se razvijaju, vrh korena.

  • Auksini se transportuju sprovodnim sudovima floemom i iz ćelije u ćeliju.
  • Auksini  spadaju u grupu biljnih hormona koji seluju stimulativno na sve fiziološke procese u biljkama.
  • SLAVOL VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE. Indol – 3 – sirćetna kiselina (IAA)

  BAKTERIJE:


  1. AZOTOFIKSATORI – asocijativne bakterije koje fiksiraju azot.
  2. FOSFOMINERALIZATORI – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora.
 • slavol-za-soju1

  SLAVOL ZA SOJU je mikrobiološko đubrivo koje se koristi za inokulaciju semena soje bakterijama koje fiksiraju azot i obrazuju kvržice u korenu.

  SLAVOL ZA SOJU sadrži:

   

  AZOTOFIKSATORE  obavljaju azotofiksaciju i to:

  • Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum  obrazuju kvržice u korenu soje.
  • Asocijativne: Azotobacter sp. – kolonizuju (naseljavaju) površinu korena soje.

   

  FOSFOMINERALIZATORE – organska jedinjena fosfora prevode u mineralne oblike, kolonizuju koren, snabdevaju biljke fosforom u početnim fazama razvoja.

 • uniker1

  UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo–mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

  UNIKER se koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za:

  1. Razlaganje žetvenih ostataka
  2. Kompostiranje

  UNIKER sadrži:

  • Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.
  • Organsku materiju koja se u zemljištu transformiše do mineralnog azota (NH4+) čime se sprečava stvaranje azotne depresije.
 • unistart1

  Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

   

  RATARSTVO: UNISTART se primenjuje u dozi od 3 l/ha uz potrošnju u 200-300l vode, prskati po površini zemljišta. Može se mešati sa pesticidima. Pre setve, posle setve a pre nicanja biljaka.

  VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO: (Pred start vegetacije za aktivaciju korena, Početak vegetacije i formiranje lisne mase, Intezivni porast i cvetanje, Početak zametanja plodova, Intezivni porast plodova)

  1. Sistem kap po kap: 0,1-0,2 % ili 1-2 litre Unistarta na 1.000 litara vode. Može se mešati sa pesticidima;

  2. Prskanjem u trake duž redova Unistarta 3 l/ha.

  POVRTARSTVO: 

  1. Iznošenje rasada: UNISTART 3 l/ha isprskati po površini zemljišta.

  2.Sistem kap po kap: UNISTART 1 litar na 10 ari puštati kroz sistem na 7-10 dana