KATEGORIJE PROIZVODA

CBC

 • Lepinox-plus - Biopesticid

  Klasa: Biopesticid

  Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji su proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

  Formulacija: WP – kvašljivi prašak

  Proizvođač: CBC

 • naturalis Biogard - Biopesticid

  Klasa: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem

  Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju

  Proizvođač: CBC