KATEGORIJE PROIZVODA

ChemicalAgrosava

 • Albion - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u soji

  Primena: u split aplikaciji 0,9 + 0,9 l/ha

  Aktivna materija:
  Imazamoks 22 g/l + bentazon 480 g/l
 • Amanet - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

  Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

  Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan

 • Amon 020 EW - Insekticid i akaricid
  Kategorija: Akaricidi i insekticidi
  Aktivna materija: Abamektin 18 g/l
  Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)
  Proizvođač: Chemic al Agrosava
 • Aserija - Fungicid

  Preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu

  Primena:

  Jabuka i kruška: 1 l/ha za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu: Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicilium spp., Monilia spp., Gleosporium spp.

  Tretiranje: najkasnije 7 dana pred berbu

   

   

 • Asfert-Univezal
  Kategorija:
  Pakovanje:
  50 g, 1 kg i 25 kg
  Proizvođač:
  Chemical Agrosava

  Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima

  Sadržaj hranljivih elemenata
  Makroelementi:

  • Ukupni azot (N) – 20%
  • Fosfor (P2O5) – 20%
  • Kalijum (K2O) – 20%

  Mikroelementi:

  • Gvožđe (Fe) – 0,04%
  • Bakar (Cu) – 0,015%
  • Mangan (Mn) – 0,025%
  • Cink (Zn) – 0,025%
  • Bor (B) – 0,01%
  • Mobilden (Mo) – 0,001%

  Specifična težina: 0,9-1 g/cm3
  pH vrednost: 4-5

 • Bakarno-ulje Insekto fungicid

  Folijarni kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid

  Primena:

  Jabuka: 1,5% za suzbijanje V.inaequalis na početku vegetacije i 1% u fazi bubrenja cvetnih pupoljaka

  Breskve i nekatarine: 1-1,5% za suzbijanje Taphrina deformans

  Bolesti četinara i ukrasnog bilja: 0,5-1% u toku vegetacije

 • Bifenicus - Insekticid

  Folijarni, digestivni insekto-akaricid

  Primena:

  Strna žita: 0,1-0,15 l/ha

  Duvan: lisne vaši 0,1 l/ha

  Kukuruz: Ostrinia 0,2-0,3 l/ha, žičari 0,5 l/ha u redove

  Kupus: lisne sovice 0,2-0,3 l/ha

  Vinova loza: grozdov moljac 0,02-0,05%

  Uljana repica: repičin sjajnik 0,1-0,2 l/ha

  Tretman zemljišta: 2 l/ha uz inkorporaciju

 • Butoxone-DB - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: U mladoj i zasnovanoj lucerki 1,5-3 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Butoxone DB  1,5-2 l/ha + Piano 8 g/ha bez okvašivača,

  Butoxone DB 1,5-2 l/ha + Sinamon 0,5 l/ha

 • Colosseum - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: Kukuruz u fazi 3-5 listova u količini 0,5-0,7 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Može se mešati sa preparatima Zeazin i Nikosav

 • Different-250-EC - Fungicid

  Lokal sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  JABUKA:

  0,02-0,03% za suzbijanje Venturia inaequalis (11-72 BBCH)

  ŠEĆERNA REPA

  0,4-0,6 l/ha za suzbijanje Cercospora beticola

  Druge primene:

  Za suzbijanje bolesti lista i stabla na pšenici i ječmu. Za suzbijanje crne pegavosti dunje i ruže

 • Dionis - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: za suzbijanje Monilia laxa.

  2 puta, početkom cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Vinova loza:

  1 l/ha za suzbijanje Botrytis cinerea, od faze precvetavanja do faze šarka

  Druge primene: Alternaria na jabuci, Botrytis cinerea na jagodastom voću i povrću

 • Dionis-plus - Fungicid

  Folijarni kontaktni fungicid sa preventivnim i slabim kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva, šljiva i višnja:

  2 l/ha za suzbijanje Monilia laxa, primena dva puta, na početku cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Sclerotinia, Botrytis na suncokretu

  Sclerotinia na soji

 • Duofen - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: 1,5 l/ha za suzbijanje Monilia laxa

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Mycosphaerella fragariae na jagodi

  Septoria, Fusarium, Alternaria na pšenici

  Cercospora beticola na šećernoj repi

  Botrytis cinerea na vinovoj lozi

 • Duofen-plus - Fungicid

  Sistemični folijarni fungicid sa prevetivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Pšenica i ječam: Za suzbijanje prourokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa i paleži klasa

  Može se primenjivati 2 puta tokom godine.

 • ES-Plus - Adjuvant

  Dodatno sredstvo – okvašivač

  Primena:

  Dodaje se preparatima:

  Intermezzo u kukuruzu

  Piano u soji

  raDIVan u soji

  200 ml/ha

  Smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od stane biljke.

 • Everest - Fungicid

  Folijarni fungicid, hromistacid, baktericid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Jabuka: Može se primenjivati od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, u konc. 0,7-0,1%

  Krompir i paradajz: 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja

  Malina – 0,4% za suzbijanje Didimella applanata

  Krastavac – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

  Začinska paprika – 0,4-0,6% za suzbijanje bakteriozne pegavosti

  Breskva – 0,6-0,8% za suzbijanje Taphrina deformans

  Vinova loza – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

   

 • Flupisor - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja:

  Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

   

   

 • Gestikal-240-SC - Insekticid

  Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši

  Primena:

  Jabuka: Aphis pomi 0,16-0,2 l/ha

  Paprika: Myzus persicae 0,16-0,18 l/ha

  Duvan: Thrips tabaci 0,25 l/ha

  Druge primene: vaši na suncokretu, grašku, kupusu, jabuci, koštičavom voću. Za suzbijanje krompirove zlatice

 • Glifosav-480 Herbicid

  Neselektivni (totalni) herbicid

  Primena:

  3-4 l/ha za jednogodišnje korove

  4-5 l/ha za divlji sirak

  5-6 l/ha za suzbijanje palamide, štavelja, maslačka i koprive

  6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače i divlje kupine

  U suvim kanalima: 4-8 l/ha

  Neobrađene površine: 5-12 l/ha

 • Halogeniks - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 1 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove

  1,5 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja: Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

 • Helion - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: SUNCOKRETU I KROMPIRU; VOĆU I VINOVOJ LOZI

  PRIMENA: 2-4 l/ha
  Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l
 • Intermezzo - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

  Primena: 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus

  Kada je usev u fazi do 8 razvijenih listova

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima Zeazin, Maton, Colosseum i Nikosav

 • Leonida - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena:   

  Krompir: 0,5 l/ha  

  Malina: 1,3-1,5 l/ha

  Vinova loza: 0,3-0,4 l/ha

  Jagoda: 1,3-1,5 l/ha zalivanjem zemljišta u brazde

  U svim usevima gde plamenjača predstavlja probleme

 • Letol-EC - Insekticid

  Folijarni insekticid, akaricid, okvašivač i oteživač

  Primena:

  Jabuka: voćana grinje i baštenski pauk

  Druge primene:

  Zimski tretman voća 1,5-3% sa preparatima EVEREST i SAVANUR EC

  Partner preparatima:

  AMON 020 EW, DIMILIN SC 48

 • Leutar - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena: 

  Salata: 160-190 ml/ha 7 dana posle rasađivanja

  Krompir: 215 ml/ha + Mankosav 75 WG 2 kg/ha

  Duvan: 215 ml/ha + Mankosav 75 WG 2 kg/ha od faze 4. lista duvana

  MBT: 3 puta

 • Mankosav-75-WG - Fungicid

  Preventivni fungicid u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

  Primena: 

  Jabuka: V.inaequalis 2,5-3 kg/ha

  Vinova loza: plamenjača, po pojavi uljanih pega u količine 2,5-3 kg/ha

  Druge primene: Phomopsis, Venturia, Polystigma, Coccomyces,

  Septoria, Puccinia, Phytophtora, Alternaria

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: EVEREST, LEUTAR, CIPRODEX

 • Mankosav-80-WP - Fungicid

  Preventivni fungicid u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

  Primena: 

  Paradajz: 2-2,5 kg/ha za suzbijanje

  plamenjače

  Druge primene: Phomopsis, Venturia, Polystigma, Coccomyces, Septoria, Puccinia, Phytophtora, Alternaria

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: EVEREST, LEUTAR, CIPRODEX

 • Maton - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 0,5-0,8 l/ha, kada je kukuruz u fazi3-5 listova

  Pšenica: 0,8-1,2 l/ha, od sredine bokorenja do početka vlatanja

  Mogućnost mešanja:

  U kukuruzu sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

  U pšenici sa preparatima: STRABON i AMANET