KATEGORIJE PROIZVODA

Dow AgroSciences

 • Crystalis 250 SC - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  žAktivna materija: Kvinoksifen 250 g/l

  Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Dow

 • Delegate - Insekticid

  Klasa:Insekticid

  Aktivna materija:Spinetoram 250 g/kg

  Formulacija:WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač:Dow AgroSciences

  Karenca: 7 dana

  MBT:2

  MDK(mg/kg):KRUŠKA: SRB 0,2 / EU 0,2 / SAD 0,2 / RUS 0,2 JABUKA: SRB 0,2 / EU 0,2 / SAD 0,2 / RUS 0,2

  Primena:

  USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
  Kruška 0,3 – 0,4 (l-kg/ha) Tretman u vreme masovnog piljenja larvi, a kruška u fazi razvoja (BBCH-skala 71-75)
  Jabuka 0,3 – 0,4 (l-kg/ha) Tretman na početku piljenja larvi, a jabuka u fazi razvoja (73-75 BBCH-skale)

  DELOVANJE:

  Aktivna materija pripada grupi Spinosini, deluje kao neurotoksični insekticid, alosterični aktivator nikotinskih receptora acetilholina.

  SPEKTAR DELOVANJA:

  Namenjen je suzbijanju obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke.

  PREPORUKE I NAPOMENE:

  Ne preporučuje se primena preparata Delegate 250 WG u vreme cvetanja voća, odnosno u vreme leta oprašivača (pčele, bumbari…). Preparat ne treba primenjivati alternativno sa preparatima na bazi spinosada.Preparat je moguće mešati sa većinom insekticida i fungicida uz prethodnu proveru kompatibilnosti, ali se ne preporučuje tank-mix sa preparatima alkalne reakcije. Preparat se primenjuje folijarno tokom vegetacije svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretman iz vazduhoplova nije dozvoljen.

 • Dithane_DG - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

  Formulacija: DG – Disperzibilne granule

  Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 20 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Dithane_M_45 - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

  Formulacija: WP – kvašljivi prašak

  Pakovanje: 250 g, 1 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Garlon 4 - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Triklopir butotil 677,9 g/l

  Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: DOW

 • Indar_5_EW - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fenbukonazol 50g/l

  Formulacija: EW- emulzija ulja u vodi

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Karathane - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

  Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 50 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Kerb 50 WP - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Propizamid (500 g/kg preparata)

  Formulacija: prah za suspenziju (WP)

  Proizvođač: DOW

 • Lancelot - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 0,033 kg, 0,5 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparat na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam. U normalnom plodoredu posle primene herbicida mogu se sejati: iste jeseni: ozime žita i uljana repica; sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk; nakon 14 meseci: soja, grašak, sočivo

 • LASER 240 SC - Insekticid

  Klasa: Insekticidi

  Aktivna materija: Spinosad 240 g/l preparata

  Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

  Proizvođač: Dow

 • Lontrel 300 - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: DOW

 • Mustang - Herbicid

  lasa: Herbicid

  Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

  Formulacija: SE – suspoemulzija

  Pakovanje: 500 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Pallas_75 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

  Pakovanje: 0,25 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • pallas-adjuvant - Pomoćno sredstvo

  Klasa: Pomoćna sredstva

  Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat 1.020 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Proizvođač: DOW

 • Postalon 90 SC - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

  Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Reldan 22 SC - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Hlorpirifos 225 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • runner - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 200 ml

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Starane 250 - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE(359 g/l preparata)

  Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: DOW

 • Systhane 240 SC - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Miklobutani 240 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences