KATEGORIJE PROIZVODA

Du Pont

 • Acanto_plus - Funguicid

  Klasa: FungicidI

  Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

  Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l ,5 l

  Proizvođač: DuPont

 • Arigo 330 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 330 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita, a uljana repica posle dubokog oranja. Naredne godine se mogu sejati jare žitarice, suncokret, soja i krompir, a 2 godine nakon primene šećerna i stočna repa, pasulj, grašak, spanać

 • Avaunt - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

  Formulacija: SC-koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: FMC

 • COMRADE - fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l +  Azoksistrobin 200 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Du Pont

 • CURZATE C Extra - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: cimoksanil 60 g/kg + bakar-hidroksid 250 g/kg

  Formulacija: Vododisperzilne granule ( WG)

  Proizvođač: Du Pont

 • Curzate_M68 - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Cimoksanil 45 g/kg + Mankozeb 68 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 30 g, 1 kg

  Proizvođač: DuPont

 • Debut_Duoactive - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 kg

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati šećerna repa, spanać i cvekla. Iste kalendarske godine mogu se sejati sve ozime žitarice, a naredne godine nema ograničenja u plodoredu

  MDK(mg/kg): Lenacil 0,1 Triflusulfuron-metil 0,01

 • DuPont_Equation - Fungicid

  Klasa: FUNGICID

  Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 6 g, 400 g

  Proizvođač: DuPont

 • Express_50sx -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

 • Harmony 75 WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2×8 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  MDK(mg/kg): 0,05

 • KOCIDE 2000 - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: bakar-hidroksid 53,8%

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: DU PONT

 • LANNATE 90 - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Metomil 900 g/kg

  Formulacija: SP – vodorastvorljivo prašivo

  Pakovanje: 100 g

  Proizvođač: DuPont

 • Principal_Plus - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 440 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

  MDK(mg/kg): Dikamba 0,5 Rimsulfuron 0,05 Nikosilfuron 0,1

 • Safari 50WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 30 g, 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: zahvaljujući kratkom rezidualnom veku nema ograničenja plodoreda nakon vađenja šećerne repe. Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa. [3:42:26 PM] marinatintor: U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata u maksimalnoj količini od 750 g/ha, pšenica se ne sme sejati u jesen iste godine.

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Talendo - Fungicid

  Klasa: FUNGICID

  Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg

  Formulacija: koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: DuPont

 • Trend_90 - Lepak

  Klasa: Pomoćna sredstva

  Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

  Formulacija: SL- concentrated solution

  Pakovanje: 1l

  Proizvođač: Du Pont

 • Vydate - Nematocid

  Klasa: Nematocidi

  Aktivna materija: Oksamil 100 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 5 l

  Proizvođač: DuPont