KATEGORIJE PROIZVODA

Euralis

 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN DO 5 t/ha
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   ODLIČAN KAPACITET GRANANJA I VELIKI BROJ LJUSKI
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 50%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN U SVIM SITUACIJAMA
   BROJ DANA DO CVETANJA
   VISOK SADRŽAJ ULJA
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   OTPORAN NA HLADNOĆU
   OTPORAN NA POLEGANJE I RASIPANJE MAHUNE
   VISOK POTENCIJAL GRANANJA
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 47%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 47%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   DO CVETANJA 120 DANA
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU