KATEGORIJE PROIZVODA

GALENIKA FITOFARMACIJA

 • Avalon - Herbicid

  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

 • Basar - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta

 • calnit
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko prosto čvrstvo azotno đubrivo, kalcijum nitrat
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: N, Ca
  Formulacija Formulacija: granulisana đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetrcija: 0.7-1 %
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, hortikultura
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 15%, Ca 19%
  Pakovanje Pakvanje: 1 kg, 25 kg
 • cab organo
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis: Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, CaO, B, C
  Formulacija Formujacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza: 20 – 40 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo, voćarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj: N 13 %, CaO 10%, B 0.028%, C 6.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • bactoclean
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: Cu
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Cu 4.4 %
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • eklomax
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: organska materija
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: organska materija 5.6 %
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • humi top
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Azotno organsko đubrivo biljnog porekla, koristi se za đubrenje semena i semenskog krompira i u hortikulturi
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, C, Huminske kiseline
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 10 l/ha
  Primena Primena: krompir, hortikultura, ukrasno bilje, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 2%, C 5.7 %, Huminske kiseline 12%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • silika
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: K
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2- 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: K 14.1%
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • foligal bor
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis:Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, borno đubrivo u rastvoru koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1,5 – 2 l/ha
  Primena Primena: šećerna repa, maslina, detelina, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 8%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • foligal bor 150
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 10.8%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal kalcijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: N
  Formulacija formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 10%, Ca 15,3%, Mg 2,17%
  Pakovanje Pakovanje: 300 ml, 1l
 • foligal mangan
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenziija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtartsvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj akativne materije: Mn 27.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal magneyijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspezija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mg
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2-4 l/ha, 5-7 l/ha na pašnjacima
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, pašnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Aktivna materija: Mg 34.5%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal super
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, cvećarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 8%, P 8%, K 6%
  Pakovanje 300 ml, 1l
 • foligal cink
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspezija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Zn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Zn 40%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • magsul
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, magnezijum sulfat
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: MgO, S ili kao SO₃
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 0.1-0.5%
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: MgO 16%, S 13% ili kao SO₃ 32.45%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • mkp
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto PK đubrivo
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: P₂O₅, K₂O
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva
  Doza/ koncentracija Koncetracija: 0.3-2%
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: P₂O₅ 52.%, K₂O 34%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • Monosan_herbi - Herbicid

  Herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu i pšenici

 • murtonik
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 0.5 – 2.5 g/l vode
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaja aktivne matzerije: N 19%, P 9%, K 27%
  Pakovanje Pakovanje: 30 g, 250 g, 1 kg, 25 kg
 • sulotaste
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 50 – 150 kg/ha
  Primena Primena: voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, cvećarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 15%, P 30%, K 15%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • Talisman - Herbicid
  Klasa Herbicidi
  Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
  Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Nikosulfuron
  Formulacija koncetrovana uljna suspenzija
  Delovanje Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
  Karenca Obezbeđena vremenom primene – kukuruz
  Doza/ koncentracija 1 – 1.25 l/ha
  Primena merkantilni i silažni kukuruz
  Sadržaj
  aktivne materije
  40 g/l
  Pakovanje 300ml, 1 l, 10 l
 • turo fort
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 50 – 250 kg/ha
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, hortikultura
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 28%, P 14%, K 14%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg