KATEGORIJE PROIZVODA

LG

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Jedan nov proizvod u našoj paleti. U pitanju je sorta ozimog šestoredog ječma, namenjena za ishranu stoke. Formira nešto kraće stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori. Poseduje visok potencijal prinosa. U registracionim ogledima ostvario je fantastične rezultate. Sorta dobro reaguje na različite uslove proizvodnje, a u uslovima intenzivne agrotehnike daje rekordne prinose. Zrno je nešto sitnije, ali ima dobru specifičnu masu. Paso je veoma tolerantan na plamenjaču i rđu, a otporan je na virus mozaika.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Visok potencijal i stabilnost prinosa 
  Nova sorta ozimog, visokorodnog, šestoredog ječma namenjenog za stočnu hranu.
  Usev srednje visine
  Poseduje dobru otpornost na poleganje i toleranciju na niske temperature.
  Zrno dobrog kvaliteta
  Formira krupno zrno visoke mase hiljadu zrna i dobrog hektolitra

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Srednje visoka sorta ječma, tolerantna na poleganje. U dvogodišnjem periodu ispitivanja sorte ostvario je izuzetno visoke i stabilne prinose. Tolerantan je na niske temperature u toku zimskog perioda. Formira krupno zrno, visoke hektolitarske mase. Prvi registrovani LG ječam otporan na BYDV – virus žute patuljavosti ječma, koji prenose lisne važi i cikade. Ovo praktično znači da nema potrebe za insekticidnim tretmanom semena!

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Sorta visokih prinosa, usev moćnog izgleda! Odlično se bokori i formira dodatne bokore iste visine. Pri adekvatnoj upotrebi đubriva, listovi su mu upadljivo tamno zelene boje. Adaptibilna sorta pogodna za sve regione gajenja. Formira velike dobro razvijene osate klasove piramidalnog oblika. Stablo je srednje visine. Optimalan spoj potencijala prinosa i pekarskih osobina. Veoma je tolerantan na bolesti lista, posebno na mrku rđu. Preporučuje se zaštita od bolesti klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Visok potencijal prinosa
  Nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno.
  Široka adaptibilnost 
  Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres.
  Dobrog zdravstvenog stanja 
  Veoma tolerantan na većinu bolesti tokom čitave dužine vegetacije: i lisne mase i klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Anapurna je sorta novije generacije namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odlikuje se veoma visokim potencijalom prinosa za rane sorte. Stablo je nisko, čvrsto i elastično. Klas je sa osjem, dobro razvijen. U ogledima na više lokacija pokazala je veoma dobru stabilnost prinosa, kao i dobru toleranciju na niske temperature. Dobro podnosi ekonomski značajne bolesti.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Zahvaljujući visokom koeficijentu bokorenja, Apache ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku, na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  “Nova sorta visokih i stabilnih prinosa! List zastavičar je veoma širok što omogućava intenzivniju fotosintezu, odnosno bolje i duže nalivanje zrna. Srednje visoka sorta pšenice, odlične tolerancije na poleganje. Obrazuje velik, popunjen klas. Po kvalitetu zrna spada u hlebne sorte. Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti. U stresnim uslovima – veliko kolebanje između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih “”fizioloških”” pega na listovima, slično sorti Avenue, koje ne utiču na zdravstveno stanje i prinos !”

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Odličan kompromis prinosa i kvaliteta! Visok potencijal prinosa zahvaljujući intenzivnom bokorenju. Primenom preporučene agrotehnike i u odgovarajućim vremenskim uslovima sadržaj proteina veći od 12 % uz izuzetne pekarske osobine (W=300) i povećano upijanje vode (oko 63% na nivou proteina 13 %, dok prosečne sorte ostvaruju oko 58 %). Ove osobine je svrstavaju u odličnu hlebnu sortu pšenice. Srednje niska sorta, visoke tolerancije na poleganje. Sorta pšenice sa osatom formom klasa. Otporna je na žutu rđu. Da se ne bi izgubio kvalitet zrna, treba obratiti pažnju na pravovremenu zaštitu od bolesti klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Avenue je sorta izrazito kratke vegetacije sa veoma stabilnim prinosima. Stablo je veoma nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Kapacitet bokorenja je veoma visok. Veoma kratka vegetacija joj omogućava izbegavanje ranih toplotnih udara. Klas dobro razvijen, bez osja. Avenue poseduje dobru toleranciju na najznačajnije bolesti, a što se tehnološkog kvaliteta tiče, spada u hlebne sorte.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Intenzivan početni porast 
  Pogodan i za kasnije setvene rokove. Veoma dobro prezimljava. U slučaju veoma rane setve i povoljnih uslova za razvoj, bi trebalo primeniti regulator rasta.
  Odličnog zdravstvenog stanja 
  Poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu od Phome. Pored toga, otporan je i na TuYV virus i generalno dobrog profila prema ostalim bolestima.
  Duži optimalni period za žetvu 
  Ujednačeno sazrevanje i otpornost na pucanje mahuna osiguravaju prinos i čine žetvu jednostavnijom.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Efikasan, snažan, robustan 
  Veoma visok potencijal prinosa ostvaruje i u proizvodnji. Nešto višeg stabla, vanserisjke tolerancije na poleganje
  Otporan na TuYV virus 
  Potencijalne štete i do 450 kg/ha. Važna osobina za iznošenje potencijala prinosa u praksi.
  Velika fleksibilnost u vremenu
  Bez sklonsti ka izduživanju u jesen i otpornost na pucanje mahuna daju više vremena za obavljanje radova

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Nov, praktičan i rodan hibrid
  Visok potencijal prinosa. Tolerantan na niske temperature, fleksibilni rokovi setve.

  Besprekornog zdravstvenog stanja
  Prestižna RLM 7 genetika pruža dvostruku zažtitu od Phome! Zdrava biljka do žetve.

  Veoma lak za žetvu
  Ujednačeno sazrevanje mahuna i sušenje stabla. Visoka tolerancija na pucanje mahuna.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Stablo srednje visine
  • Tolerantan na poleganje
  • Dobro podnosi niske temperature
  • Veoma brzo kreće na proleće
  • Stabilan i fleksibilan hibrid
  • Genetička tolerancija na pucanje mahuna
  • Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata
 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Hibrid pogodan za “prljave” njive 
  Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama.
  Visoka produktvinost 
  Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće.
  Više vremena u žetvi 
  Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.