KATEGORIJE PROIZVODA

Raiffeisen

 • rwa-psenica1

  Azrah je šestoredi stočni ječam sa
  izuzetno visokim potencijalom prinosa.

  Šestoredi stočni ječam
  Srednje rani
  Biljka je srednje visine. U intenzivnoj proizvodnji
  potrebno je primeniti regulator rasta
  Tolerantna na poleganje
  Vrlo visok prinos zrna
  Krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
  Veoma dobra tolerantnost na mrežastu pegavost
  i sivu pegavost ječma
  Dobra otpornost na sušu
  Optimalni rok setve 20.09. – 15.10.
  Norma setve 300-350 klijavih zrna/m2
  (170-190 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Srednje rana sorta
  Sandra je sorta nove generacije
  namenjena za rekordne prinose.
  Dvoredi stočni ječam
  Srednje rani
  Viša biljka
  Vrlo visok prinos zrna
  Vrlo krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
  Dobra otpornost na zimu i bolesti
  Dobra otpornost na sušu
  U intenzivnoj proizvodnji potrebno je
  primeniti regulator rasta
  Optimalni rok setve 20.09. – 15.10.
  Norma setve 350-400 klijavih zrna/m2
  (170-200 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Valerie je sorta izuzetno visokog
  prinosa i dobre hranljive vrednosti.

  Dvoredi stočni ječam
  Srednje rani
  Biljka je srednje visine. U intenzivnoj proizvodnji
  potrebno je primeniti regulator rasta
  Valerie je ječam namenjen za sva proizvodna
  područja kao i za sve uslove proizvodnje
  Vrlo krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
  Dobra otpornost na zimu kao i na sušu
  Tolerantnost na mrežastu pegavost je prosečna,
  a na pepelnicu i lisnu rđu (Puccinia Hordei)
  je dobra
  Valerie ima jako dobru otpornost na sivu
  pegavost ječma (Rhynchosporium)
  Optimalni rok setve 20.09. – 15.10
  Norma setve 360-390 klijavih zrna/m2

 • rwa-psenica1

  Graindor je veoma prinosna pšenica
  namenjena za intenzivnu proizvodnju.
  Poseduje visoku toleranciju na
  Fusarium i ostale bolesti pšenice

  Kvalitetna grupa: B1
  Sorta bez osja
  Visina biljke oko 90 cm
  Otpornost poleganje je dobra
  Otpornost na proklijavanje je dobra
  Hektolitarska težina je prosečna
  Sadržaj proteina je prosečan
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 46g
  Otpimalni rok setve 11.10.-31.10.
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg)

 • rwa-psenica1

  Kingston je sorta sa osjem pogodna za
  gajenje u svim proizvodnim uslovima.

  Kvalitetna grupa: B2-B1
  Sorta sa osjem
  Visina biljke od 83 do 86 cm
  Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  Hektolitarska masa je dobra
  Otpornost na bolesti je dobra
  Sadržaj proteina je prosečan
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 43g
  Optimalni rok setve: 05.10.-31.10.
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg/ha

 • rwa-psenica1

  Veoma rana sorta
  Klima je sorta sa kojom ostvarujete
  visoke prinose u područjima koja
  zahtevaju ranije sazrevanje zbog visokih
  temperatura u fazi nalivanja zrna.
  Kvalitetna grupa B2
  Veoma rana sorta
  Sorta sa osjem
  Veoma niska biljka, otporna na poleganje
  Visok prinos zrna sa prosečnim sadržajem proteina
  Veoma dobra tolerancija na žutu rđu
  Optimalni rok setve 10.10. – 31.10.
  Norma setve 350 – 400 klijavih zrna/m2
  (190-210 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Fakultativna ozimo jara pšenica
  Lennox je fakultativna pšenica
  koja može da se seje u jesen
  kao i u rano proleće.

  Kvalitetna grupa: E
  Sorta bez osja
  Niska sorta, izuzetno otporna na poleganje
  Veoma otporna na lisne bolesti
  Hektolitarska težina je dobra
  Sadžaj proteina je prosečan
  Setvena norma: 380-450 klijavih zrna/m2

 • rwa-psenica1

  Sofru je sorta nove generacije namenjena za rekordne prinose. Pobednik na nekoliko oficijalnih ogleda Ministarstva poljoprivrede u 2015./2016. godini u konkurenciji preko 40 sorti.

  • Srednje rana sorta
  • Sorta sa osjem
  • Visina biljke je oko 82cm
  • Optimalni rokovi setve 01.10-01.11.
  • Hektolitarska težina je prosečna
  • Sadržaj proteina je prosečan
  • Padajući broj je dobar oko 314
  • Masa 1.000 zrna u proseku iznosi oko 47g

 • rwa-psenica1

  Solenzara je sorta najnovije generacije namenjena za rekordne prinose. Izuzetno prilagodljiva sorta za sve regione gajenja.

  • Kvalitetna grupa: B1
  • Sorta sa osjem
  • Srednje rana sorta
  • Visina biljke je oko 82 cm
  • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
  • Padajući broj se kreće oko 350
  • Otornost na proklijavanje je dobra
  • Sadržaj proteina je dobar
  • W vrednost iznosi oko 260
  • P/L vrednost iznosi oko 1,0
  • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45 grama
  • Optimalan rok setve je od 11. do 30. Oktobra

 • rwa-psenica1

  Pšenica Sonergy je rana sorta sa
  dobrom otpornošću na mraz i visoke
  otpornosti na poleganje. Odlična
  tolerantnost na Fusarium spp.
  Ima veoma brz početni porast
  i rani početak klasanja

  Kvalitetna grupa B2
  Rana sorta
  Sorta sa osjem
  Visina biljke je oko 81 cm
  Odlična otpornost na poleganje
  Sadržaj proteina je dobar
  Padajući broj je dobar
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45g
  Sorta formira veliki broj zrna po klasu
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Viriato je osjata sorta pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

  • Kvalitetna grupa: B2-B1
  • Sorta sa osjem
  • Srednje rana sorta
  • Visina biljke je oko 85 cm
  • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
  • Padajući broj se kreće od 320 do 350
  • Otornost na proklijavanje je dobra
  • Sadržaj proteina je prosečan
  • W vrednost iznosi oko 260
  • P/L vrednost iznosi oko 1,0
  • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 42 grama
  • Optimalan rok setve je od 5. do 30. oktobra

 • RWA LOGO1

  Hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje.
  Repica se tretira od faze potpuno razvijenih kotiledona do
  razvijenih 8 listova.
  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Dobra otpornost na mraz
  Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid koji se primenjuje u Clearfi eld
  tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira
  od faze potpuno razvijenih kotiledona
  do razvijenih 8 listova.

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Dobra otpornost na mraz
  Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid visokog i stabilnog prinosa.
  Izuzetne otpornosti na poleganje stabla
  i pucanje mahuna

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Stabilna u svim uslovima proizvodnje
  Dobra otpornost na mraz
  Odlična otpornost na poleganje
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/h

 • ULJANA REPICA 12

  Rani hibrid
  Biljka srednje visine, izuzetno otporna na poleganje
  i otvaranje mahuna
  Brz početni porast kako u jesen tako i u proleće
  Ranijim cvetanjem i sazrevanjem izbegavaju se rizici
  od visokih temperatura, koji utiču na visinu prinosa
  Pogodna za sušna područja
  Izražena otprnost na pucanje mahuna, kojom se
  smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve
  Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
  Sadržaj ulja u proseku iznosi oko 44,4 %
  Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg/ha
  Preporučeni sklop: 450.000 – 500.000 zrna u setvi

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid uljane repice
  Dokazano dobar u proizvodnji
  Visok sadržaj ulja
  Rani hibrid
  Biljka niže stabljike
  Vrhunski prinos zrna
  Sadržaj ulja (na AST) oko 48%
  Odlična otpornost na poleganje
  Dobra otpornost na mraz
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid uljane repice
  Srednje rani hibrid
  Stablo srednje visine, otporno na poleganje
  kao i pucanje mahuna
  Prilagodljiva svim regionima gajenja
  kao i uslovima proizvodnje
  Potencijal prinosa hibrida RGT Trezzor iznosi preko 5,5 tona/ha
  Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha