KATEGORIJE PROIZVODA

wUKSAL

 • Wuxal-Aminocal_0
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za tretmane voća i povrća pred berbu i poboljšanje kvaliteta čuvanja plodova

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Кalcijum (Ca) – 15%
  • Маngan (Мn) – 0,5%
  • Cink (Zn)  5%

  Specifična težina: 1,32 g/cm³
  pH vrednost: 4

 • Wuxal-Calcium
  Kategorija:
  Pakovanje:
  250 ml i 1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem kalcijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 10%
  • Kalcijum (Са) – 15%
  • Маgnezijum (Мg) – 2%
  • Bor (В) – 0,05%
  • Bakar (Cu) – 0,04%
  • Gvožđe (Fe) – 0,05%
  • Маngan (Mn) – 0,1%
  • Моlibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,02%

  Specifična težina: 1,6 g/cm3
  pH vrednost: 5

  Wuxal® Calcium je tečno hranivo u obliku kristalne suspenzije sa visokim sadržajem kalcijuma, povećanim sadržajem azota i mikroelementima i koristi se:

 • Wuxal-Zink
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Cink (Zn) – 6%
  • Аzot (N) – 5%
  • Sumpor (S) – 3%

  Specifična težina: 1,43 g/cm³
  pH vrednost: 6

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  NAČIN DELOVANJA

  Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija kod biljaka, jer je aktivator ili sastavni deo mnogih enzima. Utiče na promet nukleinskih kiselina, proces fotosinteze i neophodan je u sintezi auksina, najpoznatijeg hormona koji reguliše rast biljaka.

  Zbog toga su najtipičniji morfološki znaci nedostatka cinka izazvani nedovoljnom količinom auksina, pre svega mali, sitni, uski listovi, skraćenje internodija i stvaranje rozete. Ovi simptomi su poznati kao „cinkopatija“. Najčešće se javljaju na lakim – peskovitim, alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim fosforom, a najosetljive su višegodišnje biljne vrste: jabuka, kruška, breskva, vinova loza i citrusi. Kod vinove loze nedostatak cinka se uočava po pojavi rehuljavih grozdova (bobice su različite veličine, a sva zrna su sa semenom). Kod crnog luka simptomi nedostatka cinka ispoljavaju se u vidu izbeljivanja i sušenja vrhova lista.

  NEŽELJENI EFEKTI

  Kod jabuke može biti toksičan ako se koristi u vreme prisustva plodova.

 • FERO

  Wuxal® Ferro sadrži novorazvijeni Fe-organski kompleks za prevenciju i kontrolu nedostatka gvožđa kod biljaka i koristi se:

  Wuxal® Ferro je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem gvožđa. Formulisan kao tečna suspenzija, Wuxal® Ferro pored lakšeg rukovanja ima niz prednosti u odnosu na najčešće korišćene metal-helatne praškaste formulacije:

  • brža apsorpcija gvožđa od strane biljaka;
  • bezbedna primena za biljke jer „nema spaljivanja lista“;
  • zadržavanje preparata na površini lista, što omogućava duže delovanje;
  • preparat se ne spira kišom, a gubici gvožđa nastali curenjem rastvora sa površine lista su minimalni.
 • Wuxal-Magnesium
  Wuxal® Magnesium je hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma i dodatkom mikroelemenata u dobro izbalansiranom odnosu i koristi se
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Маgnezijum (Mg) – 12%
  • Sumpor (SО3) – 10%
  • Аzot (N) – 3,6%
  • Bor (B) – 0,3%
  • Маngan (Мn) – 1%
  • Zink (Zn) – 0,7%

  Specifična težina: 1,45 g/cm³
  pH vrednost: 7

 • Wuxal-Super_0
  ategorija:
  Pakovanje:
  250 ml, 1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Аzot (N) – 8%
  • Fosfor (kао P2О5) – 8%
  • Каlijum (kао К2О) – 6%
  • Bor (B) – 0,01%
  • Bakar (Cu) – 0,004%
  • Gvožđe (Fе) – 0,02%
  • Маngan (Mn) – 0,012%
  • Моlibden (Мо) – 0,001%
  • Zink (Zn) – 0,004%

  Specifična težina: 1,24 g/cm3
  pH vrednost: 5,5