KATEGORIJE PROIZVODA

Folijarna đubriva

 • AKTIVEG 1246

   

  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno tečno đubrivo sa sekundarnim i mikroelementima koje se pimenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 3 – 5 l/ha
  Primena Primena: kukuruz, grašak, soja, krompir, pasulj, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije:N 12%, P 4%, K 6%
  Pakovanje Pakovanje: 200 ml, 1l, 10 l
 • amb_activeg_5-8-10_0_2mgo_te_s
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno tečno đubrivo sa sekundarnim i mikroelementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija3 – 5 l/ha
  Primena Primena: kukuruz, grašak, soja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 5%, P 8%, K 10%
  Pakovanje Pakovanje: 200 ml,1 l, 10 l
 • AUXYM 2

  EC ĐUBRIVO 

  Tečna mešavina đubriva od mikroelemenata kao što su Bor (B), Bakar (Cu) u EDTA helatnom obliku, Gvožđe (Fe) u EDTA helatnom obliku, Mangan u EDTA helatnom obliku (Mn) i Cink (Zn) u EDTA helatnom obliku.
  Tečno đubrivo AUXYM je naučno dokazano da poboljšava razvoj biljka, podiže kvalitet
  proizvodnje i leči/sprečava nedostatke mikro elemenata u biljci.
  AUXYM jača biljke u najosetljivim fiziološkim trenucima, kao što je klijanje semena ili rast plodova.

   

 • bioplex1234

  Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti.

  Visok prinos je rezultat uzajamnog delovanja između biljke (sposobnost asimilacije hranljivih materija) i njene okoline. Ako neki od ovih faktora nije na optimalnom nivou, to se odražava na interakciju hormona i menja se sinteza nukleinskih kiselina i enzima. Usled toga, metabolizam biljke ne može da dostigne očekivani visok prinos.

  BIOPLEX je organski proizvod dobijen procesom kontrolisane fermentacije koji ima za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosintetičkih i respiratornih aktivnosti biljke.

 • boundary-csomagolas_41

   

  Ovaj proizvod je u svijetu poznat kao vrhunski imunostimulator koji djeluje na obrambenu funkciju biljke.

  U praksi, djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetočine. Koristi se za sve vrste štetočina uključujući i probleme štetočina sa tvrđim oklopom ( sjajnik, buvać).

  Pakovanja: 250ml; 1l; 5l

  Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 % Djelovanje mu pojačava proizvod Hunter i Asset. Registriran kao organsko azotno đubrivo.

   

 • eko-freez1

  SASTAV: organska materija 17%, azot (N) 3%, kalijum (K) 4%, bor (B) 1,4%, mangan (Mn) 0,5% i cink (Zn) 0,3%

  PRIMENA: Organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru,šećernoj repi,šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. Primenjuje se u povrtarskoj proizvodnji, proizvodnji rasada i voćarstvu. Primenom EkoFreez-a na plodonosne biljke u jesen smanjuje se opadanje lišća , a pupoljcima će se povećati otpornost na previsoke i preniske temperature

  KOLIČINA PRIMENE:
  EkoFreez -primenom 1 litre sa 150 litara vode tj. 0,75% koncetracijom pospešuje fotosintezu biljaka na nižim temperaturama od standradnih. EkoFrrez je potrebno primeniti 3-4 dana pre pojave niskih temperatura.

  Pakovanje: 250ml; 1l; 10l

 • eko-booster-123

  SASTAV: Organska materija 2.8%, azot (N) 14%, fosfor (P) 2% i kalijum (K) 5%

  PRIMENA:
  EkoBooster 1 ®je , organsko đubrivo-biostimulator-bio regulator, preparat koji je namenjen obradi semena i jačanju korenovog sistema tokom ukorenjavanja biljke. U sebi sadrži sve potrebne hranljive elemente za ranu fazu razvoja biljke. Preparat je organski i nije štetan po ljudsko zdravlje.Preparat nije napravljen na bazi svinjskog stajnjaka.

  KOLILINA PRIMENE:
  1 litar na 100 kg semena kukuruza,

  1 litar na 200 kg semena suncokreta ,

  1 litar na 400 kg semena soje i pšenice.

  U povrtaskim kulturama se primenjuje rastvor od 1 % na semenu paprike, lubenice, paradajza, salate. Potrebno je potopiti semenje na barem 20min u rastvor, dok za sitnozrno povrće može da se primenjuje zalivanje.

  EkoBooster 1 ® se prilikom nanošenja na seme može se mešati sa insekticidima i mikrobiološkim preparatima (azotofiksatorima) radi postizanja maksimalnog učinka u procesu nicanja semena biljke.

  Pakovanje: 250ml; 1l; 10l

 • eko-booster-2-113

  SASTAV: Organska meterija 7,8%, Azot (N) 9%, Fosfor (P) 1% i Kalijum (K) 4%

  PRIMENA:
  Organsko eko-đubrivo, u tečnom obliku, koristi se u vegetativnoj fazi rasta. EkoBooster 2 ubrzava transport hranljivih materija i svih metaboličkih procesa u bilci. Povećava otpornost tretiranih biljaka na bolesti i druge stresne uslove. Može se koristiti zajedno sa herbicidima ,insekticidima i fungicidima (sem sa preparatima na bazi bakra i sumpora), što doprinosi njegovoj ekonomičnosti.

  KOLIČINA PRIMENE:
  U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster2 na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode.

  U voćarstvu primeniti 2 litre EkoBooster2 sa 600-800 litara vode po hektaru.

  Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije.

  Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %.

  Pakovanje; 250ml; 1l; 10l

 • EkoBooster-MAX-flasa213

  SASTAV: pH 8,5%, azot (N) 3%, kalijum (K) 4% i C/N max 15%

  PRIMENA: tečno organsko đubrivo viokih performansi, sa širokim spektrom primene u svim ratarskim, povrtarskim i voćarskim kulturama

  KOLIČINA PRIMENE:
  Za sve biljne kulture koncentracija od 0.5 do 1% , odnosno 1 litra EkoBooster MAX®

  U ratarstvu se primenjuje 1 litra EkoBooster MAX® na 1 hektar u jednom tretmanu sa 200-250 litara vode

  U voćarstvu primeniti 2 litre EkoBooster MAX® sa 600-800 litara vode po hektaru

  Povrtarske kulture tretirati u koncentraciji od 0,5 do 1% na svakih 14 dana. Optimalno je 3 tretmana u toku vegetacije.

  Rasad tretirati u koncentraciji 0,3 %

  Pakovanje: 1l; 10l

 • cab organo
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis: Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, CaO, B, C
  Formulacija Formujacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza: 20 – 40 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo, voćarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj: N 13 %, CaO 10%, B 0.028%, C 6.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • bactoclean
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: Cu
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Cu 4.4 %
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • eklomax
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: organska materija
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: organska materija 5.6 %
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • humi top
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Azotno organsko đubrivo biljnog porekla, koristi se za đubrenje semena i semenskog krompira i u hortikulturi
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, C, Huminske kiseline
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 10 l/ha
  Primena Primena: krompir, hortikultura, ukrasno bilje, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 2%, C 5.7 %, Huminske kiseline 12%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • silika
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: K
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2- 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: K 14.1%
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • fitobio512

  Složeno folijarno mineralno đubrivo sa mikroelementima i ekstratima morskih algi (suspenzija NPK 13,6-13,6-13,4 sa mikro elementima) i ekstrati morskih algi Namena: Fito Bio 20 je đubrivo koje se primenjuje u mnogim kulturama za povećanje rasta, razvoja, prinosa i kvaliteta plodova. Učinak preparata Fito Bio 20 na tretiranim kulturama (biljkama) vidljiv je u roku od nekoliko sati. Fito Bio 20 po svom sastavu omogućuje jako uravnoteženu ishranu: sadrži jedinstven spoj organskih stimulatora to je vrlo značajan u uslovima povećanog stresa. Sadržaj: Ukupni azot (N) — 13,6% m/m; Azot nitratni — 7,8% m/m; Azot amonijumski — 5,8% m/m; Fosfor (P2O5) — 13,6% m/m; Kalijum (K20) — 13,4% m/m; Bor (B) — 0,02% m/m; Bakar (Cu)— 0,474% m/m; Gvo2de (Fe)— 0,10% m/m; Mangan (Mn)-0,4917% m/m; Cink (Zn)— 0,0468% m/m; Ekstrati morskih algi —28% m/m Doze primene: voće 1,5-3,0 lit/ha (aplikacija pre cvetanja); krompir 2,0-3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); paradajz i paprika 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); krastavci 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); šećerna repa 3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); žitarice 2,5 lit/ha (1-2 aplikacije); ukrasno bilje 1,0-2,0 lit/ha Karenca: ne postoji Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen Proizvodac: “Omex”, Norfolk Zemlja porekla: Engleska

  Pakovanja: 200,l;1l;5l

   

 • fitocalultra12

  Folijarno mineralno đubrivo sa sekundarnim hranivima i mikro hranivima Namena: Fito Cal Ultra je folijarno đubrivo namenjeno za postizanje visokog kvaliteta voća i povrća, za povećanje čvrstoće i boje plodova. Preparat direktno utiče na sprečavanje pojave: gorkih pega kod jabuke, palež vrhova listova kupusa, trulež cvetova — krastavca, paradajza i paprika, trulež korenovog vrata kod cetera kao i na sprečavanje pucanja plodova trešnje i višnje. Samim tim Fito Cal Ultra utiče na rok trajanja voća i povrća. Kalcijum je sastavni deo ćelijske opne, odnosno membrane, njegovim nedostatkom dolazi do poremećaja u deobi ćelija i popustljivosti ćelijske membrane. Samim tim narušava se ukupna stabilnost biljke i njene otpornosti. Fito Cal Ultra je posebno formulisan preparat za redukovanu upotrebu. Sadržaj: Azot ukupni (N) – 0,8% m/m; Azot nitratni – 7,9 % m/m; Kalcijum (CaO) — 15% m/m; Magnezijum (MgO) — 2,0% m/m; Bor (B) — 0,05% m/m; Bakar (Cu) — 0,05% m/m; Gvožđe (Fe) —0,05% m/m; Mangan (Mn) — 0,10% m/m; Molibden (Mo) — 0,001% m/m; Cink (Zn)— 0,02% m/m Doze primene: jabuka 1,3 lit/ha; vinova loza 1,5-3,5 lit/ha; kupus, salata 1,0-2,5 lit/ha (4-6 tretmana pre formiranja glave); lubenica, dinja, krastavci 1,0-2,0 lit/ha (posle cvetanja u intervalima 7-10 dana); krompir 1,0-3,0 lit/ha (tretirati pre ukrupnjavanja krtola u intervalima 10-14 dana vise puta); paradajz, paprika 1,0-3,0 lit/ha (tretirati posle cvetanja više puta) Karenca: ne postoji Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen Proizvodac: “Omex”, Norfolk Zemlja porekla: Engleska

   

  Pakovanje 200ml; 1l

 • max123

  Preparat za preventivno delovanje protiv uzročnika bolesti sprovodnih sistema bilja.
  Namena: Fito Max L-90 je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturomata, monoglukomata i lignosulfomata koji učestvuju u aluminijumskom kompleksu koji daje čvrstoću floemu i ksilemu (ulaznom i silaznom sprovodnom sistemu biljke). Preparat je dizajniran na olakšanom ulasku ugljenih hidrata i raznih molekularnih spojeva metala među njima i aluminium glukomata kao katalizatora biosinteze polifemola i fitoaleksina čime se stvaraju uslovi za jačanje prirodnih i odbrambenih mehanizama.
  Zbog ovakvog kompleksa utioe na pojavu razvoja mnogih uzročnika bolesti sprovodnih sistema (eksorioze i verticilioze). Fito Max L-90 na ovaj način ima preventivno delovanje na gore pomenute patogene.
  Sadržaj: Ukupni azot (N) — 5% m/m; Azot (N) anidni – 5% m/m; Bakar (Cu) — 1,8% m/m; Mangan (Mn) – 0,8% m/m; Cink (Zn) — 0,5% m/m; Ekstrat morskih algi —3% m/m
  Doze primene: voće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 4-6 lit/ha); vinova loza 2,5-5,0 lit/ha (primena nakon berbe i rezidbe, fertigacijom 4,0-6,0 lit/ha); povrće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 2,0-4,0 lit/ha)
  Karenca: ne postoji
  Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen
  Proizvodac: “Servalesa”, Valensija
  Zemlja porekla: Španija,

  Pakovanje: 1l

 • flosal1

  FLOSAL je tečno đubrivo – stimulator rasta, namenjeno za prihranjivanje.

  FLOSAL je tečno đubrivo – stimulator rasta, namenjeno za prihranjivanje.

  · PRIHRANJIVANJE LISNO – DEKORATIVNIH CVETNIH FORMI

  Ficus, Filadendron, Dracena, Šeflera, Difenbahia, Spatifilum, itd.

  · PRIHRANJIVANJE CVETAJUĆIH FORMI BALKONSKIH BILJAKA

  Hrizantema, Petunija, Surfinija, Begonija, Verbena, itd.

  FLOSAL sadrži mikroorganizme stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju auksine – indol- 3- sirćetnu kiselinu (IAA).

 • foligal bor
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis:Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, borno đubrivo u rastvoru koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1,5 – 2 l/ha
  Primena Primena: šećerna repa, maslina, detelina, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 8%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • foligal bor 150
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 10.8%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal kalcijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: N
  Formulacija formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 10%, Ca 15,3%, Mg 2,17%
  Pakovanje Pakovanje: 300 ml, 1l
 • foligal mangan
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenziija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtartsvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj akativne materije: Mn 27.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal magneyijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspezija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mg
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2-4 l/ha, 5-7 l/ha na pašnjacima
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, pašnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Aktivna materija: Mg 34.5%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal super
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, cvećarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 8%, P 8%, K 6%
  Pakovanje 300 ml, 1l
 • foligal cink
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspezija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Zn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Zn 40%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • Megafol-1l_1040x

  Megafol je prirodni biostimulator koji pomaže biljkama u nepovoljnim uslovima sredine (suša, preterana vlažnost, niske temperature, oštećenja od grada i sl.). Pojačava fotosintetsku aktivnost i reguliše hormonalnu ravnotežu biljaka, poboljšava dejstvo drugih materija primenjenih na biljci (pesticidi, folijarna đubriva). Biostimulatori Gde nauka služi prirodi.

  Sastav: Ukupni azot 3% (organski N 1%, 2% kao N-NH2), rastvorljivi kalijum oksid (K2O) 3,1%, organski ugljenik biološkog porekla 9%, vitamini, proteini, 35% aminokiselina biljnog porekla, betaini.

  Formulacija: Tečna

  Pakovanje: 1 litar

  Metode primene: Folijarno, fertirigacijom, lokalno zalivanje

  KOLIČINA PRIMENE:
  Folijarno u intervalima od 10-15 dana u toku vegetativnog ciklusa
  Voće, povrće, industrijsko bilje i ukrasno bilje na otvorenom polju – 2-3 l/ha

  Voće, povrće i ukrasno bilje u zatvorenom prostoru 150-250 ml/100 l

  Ratarske kulture 1-3l/ha zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom.

 • mkp
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto PK đubrivo
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: P₂O₅, K₂O
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva
  Doza/ koncentracija Koncetracija: 0.3-2%
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: P₂O₅ 52.%, K₂O 34%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • murtonik
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 0.5 – 2.5 g/l vode
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaja aktivne matzerije: N 19%, P 9%, K 27%
  Pakovanje Pakovanje: 30 g, 250 g, 1 kg, 25 kg