KATEGORIJE PROIZVODA

Folijarna đubriva

 • AKTIVEG 1246

   

  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno tečno đubrivo sa sekundarnim i mikroelementima koje se pimenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 3 – 5 l/ha
  Primena Primena: kukuruz, grašak, soja, krompir, pasulj, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije:N 12%, P 4%, K 6%
  Pakovanje Pakovanje: 200 ml, 1l, 10 l
 • amb_activeg_5-8-10_0_2mgo_te_s
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno tečno đubrivo sa sekundarnim i mikroelementima koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Angibaud Derome & Specialites, Francuska
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija3 – 5 l/ha
  Primena Primena: kukuruz, grašak, soja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 5%, P 8%, K 10%
  Pakovanje Pakovanje: 200 ml,1 l, 10 l
 • cab organo
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis: Organsko-neorgansko azotno tečno đubrivo za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, CaO, B, C
  Formulacija Formujacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza: 20 – 40 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo, voćarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj: N 13 %, CaO 10%, B 0.028%, C 6.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • bactoclean
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Rastvor đubriva sa bakrom za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: Cu
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Cu 4.4 %
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • eklomax
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalno đubrivo koje sadrži biljne ekstrakte
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: organska materija
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: organska materija 5.6 %
  Pakovanje Pakovanje: 1 l
 • humi top
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Azotno organsko đubrivo biljnog porekla, koristi se za đubrenje semena i semenskog krompira i u hortikulturi
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: N, C, Huminske kiseline
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 10 l/ha
  Primena Primena: krompir, hortikultura, ukrasno bilje, travnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 2%, C 5.7 %, Huminske kiseline 12%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • silika
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Specijalni proizvodi, primenjuje se za ishranu povrća na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Farma-chem S.A.
  Aktivna materija Aktivna materija: K
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2- 3 l/ha
  Primena Primena: povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: K 14.1%
  Pakovanje Pakovanje: 100 ml, 1l
 • foligal bor
  Klasa Klasa:Ðubriva
  Opis Opis:Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, borno đubrivo u rastvoru koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1,5 – 2 l/ha
  Primena Primena: šećerna repa, maslina, detelina, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 8%
  Pakovanje Pakovanje: 1 l, 10 l
 • foligal bor 150
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, bor etanol amin koje se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim borom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: B
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: B 10.8%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal kalcijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Prosto tečno đubrivo sa sekundarnim elemenata i mikroelementima koje se primenjuje za fertigaciju i folijarnu ishranu različitih kultura na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: N
  Formulacija formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 10%, Ca 15,3%, Mg 2,17%
  Pakovanje Pakovanje: 300 ml, 1l
 • foligal mangan
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspenziija đubriva sa manganom koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim manganom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtartsvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj akativne materije: Mn 27.4%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal magneyijum
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa sekundarnim elementima, suspezija magnezijum hidroksida koji se koristi za prihranu različitih biljnih vrsta na zemljištima deficitarnim magnezijumom
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Mg
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 2-4 l/ha, 5-7 l/ha na pašnjacima
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo, pašnjaci
  Sadržaj
  aktivne materije
  Aktivna materija: Mg 34.5%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • foligal super
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Složeno tečno NPK đubrivo sa mikroelementima koje se primenjuje za prihranu različitih biljnih vrsta povrća, voća, vinove loze i cveća, na različitim tipovima zemljišta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1 – 3 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, cvećarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 8%, P 8%, K 6%
  Pakovanje 300 ml, 1l
 • foligal cink
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko đubrivo sa jednim mikroelementom, suspezija đubriva sa cinkom koje se primenjuje za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Aktivna materija: Zn
  Formulacija Formulacija: tečna đubriva
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 1-2 l/ha
  Primena Primena: ratarstvo, voćartsvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: Zn 40%
  Pakovanje Pakovanje: 1l
 • Megafol-1l_1040x

  Megafol je prirodni biostimulator koji pomaže biljkama u nepovoljnim uslovima sredine (suša, preterana vlažnost, niske temperature, oštećenja od grada i sl.). Pojačava fotosintetsku aktivnost i reguliše hormonalnu ravnotežu biljaka, poboljšava dejstvo drugih materija primenjenih na biljci (pesticidi, folijarna đubriva). Biostimulatori Gde nauka služi prirodi.

  Sastav: Ukupni azot 3% (organski N 1%, 2% kao N-NH2), rastvorljivi kalijum oksid (K2O) 3,1%, organski ugljenik biološkog porekla 9%, vitamini, proteini, 35% aminokiselina biljnog porekla, betaini.

  Formulacija: Tečna

  Pakovanje: 1 litar

  Metode primene: Folijarno, fertirigacijom, lokalno zalivanje

  KOLIČINA PRIMENE:
  Folijarno u intervalima od 10-15 dana u toku vegetativnog ciklusa
  Voće, povrće, industrijsko bilje i ukrasno bilje na otvorenom polju – 2-3 l/ha

  Voće, povrće i ukrasno bilje u zatvorenom prostoru 150-250 ml/100 l

  Ratarske kulture 1-3l/ha zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom.

 • mkp
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto PK đubrivo
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: P₂O₅, K₂O
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva
  Doza/ koncentracija Koncetracija: 0.3-2%
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: P₂O₅ 52.%, K₂O 34%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • murtonik
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima koje se koristi za ishranu različitih biljnih vrsta
  Proizvođač Proizvođač: K+N EFTHYMIADIS S.A., Grčka
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 0.5 – 2.5 g/l vode
  Primena Primena: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaja aktivne matzerije: N 19%, P 9%, K 27%
  Pakovanje Pakovanje: 30 g, 250 g, 1 kg, 25 kg
 • Trainer 2

  TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija.

  Ovaj proizvod se koristi u: VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU, POVRTARSTVU, RATARSTVU

  TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.

  100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!

  Folijarna primena: 150 – 350 ml/100l vode

  za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti
  od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
  Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
  maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.

  PAKOVANJE:
  100 ml
  250 ml
  1 lit
  5 lit

   

 • Wuxal-Aminocal_0
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za tretmane voća i povrća pred berbu i poboljšanje kvaliteta čuvanja plodova

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Кalcijum (Ca) – 15%
  • Маngan (Мn) – 0,5%
  • Cink (Zn)  5%

  Specifična težina: 1,32 g/cm³
  pH vrednost: 4

 • Wuxal-Boron_0
  Kategorija:
  Pakovanje:
  250 ml, 1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 8%
  • Fosfor (P2O5) – 10%
  • Bor (В) – 7%
  • Bakar (Сu) – 0,05%
  • Gvožđe (Fe) – 0,1%
  • Маngan (Mn) – 0,05%
  • Мolibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,05%

  Specifična težina: 1,35 g/cm3

  Wuxal® Boron je folijarno hranivo u obliku suspenzije sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata i koristi se:

  Wuxal® Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora i ne sadrži elemente koji sprečavaju usvajanje bora od strane biljaka (antagoniste).
  Ova formulacija omogućava da se u superzasićenom rastvoru stabilizuje veća količina hranljivih elemenata u odnosu na standardne rastvore tečnih hraniva.
  Takođe, tehnologija suspenzija omogućava dodavanje materijala koji poboljšavaju i povećavaju usvajanje hraniva, pospešuju uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora za tretiranje na listu.
  Ove osobine Wuxal® Borona doprinose da biljke mogu da usvajaju hraniva preko lista u dužem periodu i pri nepovoljnim uslovima spoljne sredine.

 • Wuxal-Calcium
  Kategorija:
  Pakovanje:
  250 ml i 1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem kalcijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 10%
  • Kalcijum (Са) – 15%
  • Маgnezijum (Мg) – 2%
  • Bor (В) – 0,05%
  • Bakar (Cu) – 0,04%
  • Gvožđe (Fe) – 0,05%
  • Маngan (Mn) – 0,1%
  • Моlibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,02%

  Specifična težina: 1,6 g/cm3
  pH vrednost: 5

  Wuxal® Calcium je tečno hranivo u obliku kristalne suspenzije sa visokim sadržajem kalcijuma, povećanim sadržajem azota i mikroelementima i koristi se:

 • Wuxal-Zink
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Cink (Zn) – 6%
  • Аzot (N) – 5%
  • Sumpor (S) – 3%

  Specifična težina: 1,43 g/cm³
  pH vrednost: 6

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  NAČIN DELOVANJA

  Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija kod biljaka, jer je aktivator ili sastavni deo mnogih enzima. Utiče na promet nukleinskih kiselina, proces fotosinteze i neophodan je u sintezi auksina, najpoznatijeg hormona koji reguliše rast biljaka.

  Zbog toga su najtipičniji morfološki znaci nedostatka cinka izazvani nedovoljnom količinom auksina, pre svega mali, sitni, uski listovi, skraćenje internodija i stvaranje rozete. Ovi simptomi su poznati kao „cinkopatija“. Najčešće se javljaju na lakim – peskovitim, alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim fosforom, a najosetljive su višegodišnje biljne vrste: jabuka, kruška, breskva, vinova loza i citrusi. Kod vinove loze nedostatak cinka se uočava po pojavi rehuljavih grozdova (bobice su različite veličine, a sva zrna su sa semenom). Kod crnog luka simptomi nedostatka cinka ispoljavaju se u vidu izbeljivanja i sušenja vrhova lista.

  NEŽELJENI EFEKTI

  Kod jabuke može biti toksičan ako se koristi u vreme prisustva plodova.

 • FERO

  Wuxal® Ferro sadrži novorazvijeni Fe-organski kompleks za prevenciju i kontrolu nedostatka gvožđa kod biljaka i koristi se:

  Wuxal® Ferro je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem gvožđa. Formulisan kao tečna suspenzija, Wuxal® Ferro pored lakšeg rukovanja ima niz prednosti u odnosu na najčešće korišćene metal-helatne praškaste formulacije:

  • brža apsorpcija gvožđa od strane biljaka;
  • bezbedna primena za biljke jer „nema spaljivanja lista“;
  • zadržavanje preparata na površini lista, što omogućava duže delovanje;
  • preparat se ne spira kišom, a gubici gvožđa nastali curenjem rastvora sa površine lista su minimalni.
 • Wuxal-Magnesium
  Wuxal® Magnesium je hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma i dodatkom mikroelemenata u dobro izbalansiranom odnosu i koristi se
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Маgnezijum (Mg) – 12%
  • Sumpor (SО3) – 10%
  • Аzot (N) – 3,6%
  • Bor (B) – 0,3%
  • Маngan (Мn) – 1%
  • Zink (Zn) – 0,7%

  Specifična težina: 1,45 g/cm³
  pH vrednost: 7

 • Wuxal-Super_0
  ategorija:
  Pakovanje:
  250 ml, 1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Аzot (N) – 8%
  • Fosfor (kао P2О5) – 8%
  • Каlijum (kао К2О) – 6%
  • Bor (B) – 0,01%
  • Bakar (Cu) – 0,004%
  • Gvožđe (Fе) – 0,02%
  • Маngan (Mn) – 0,012%
  • Моlibden (Мо) – 0,001%
  • Zink (Zn) – 0,004%

  Specifična težina: 1,24 g/cm3
  pH vrednost: 5,5