KATEGORIJE PROIZVODA

ISHRANA BILJA

 • Axis(1)

  Fertileader Axis (NP 3/18 + 2,5% Mn + 5,7% Zn + IPA + GB + AA)

 • Elite

  Fertileader Elite(NK 9/6 + 12 CaO + 0,1% B + IPA + GB + AA)

 • FertileaderGold

  Fertileader Gold (5,7% B + 0,35% Mo + IPA + GB + AA)

 • FertileaderVital

  Fertileader Vital (NPK 9/5/4 + 0,05% B + 0,02% Cu + 0,02% Fe + 0,1% Mn + 0,01% Mo + 0,05% Zn + IPA + GB + AA)

 • FertiacytlStarter

  Fertiactyl Starter (NPK 13/5/8 + 4% C + GB + HUM. i FUL. A.)

 • fitobio512

  Složeno folijarno mineralno đubrivo sa mikroelementima i ekstratima morskih algi (suspenzija NPK 13,6-13,6-13,4 sa mikro elementima) i ekstrati morskih algi Namena: Fito Bio 20 je đubrivo koje se primenjuje u mnogim kulturama za povećanje rasta, razvoja, prinosa i kvaliteta plodova. Učinak preparata Fito Bio 20 na tretiranim kulturama (biljkama) vidljiv je u roku od nekoliko sati. Fito Bio 20 po svom sastavu omogućuje jako uravnoteženu ishranu: sadrži jedinstven spoj organskih stimulatora to je vrlo značajan u uslovima povećanog stresa. Sadržaj: Ukupni azot (N) — 13,6% m/m; Azot nitratni — 7,8% m/m; Azot amonijumski — 5,8% m/m; Fosfor (P2O5) — 13,6% m/m; Kalijum (K20) — 13,4% m/m; Bor (B) — 0,02% m/m; Bakar (Cu)— 0,474% m/m; Gvo2de (Fe)— 0,10% m/m; Mangan (Mn)-0,4917% m/m; Cink (Zn)— 0,0468% m/m; Ekstrati morskih algi —28% m/m Doze primene: voće 1,5-3,0 lit/ha (aplikacija pre cvetanja); krompir 2,0-3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); paradajz i paprika 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); krastavci 2,0-2,5 lit/ha (2-4 aplikacije); šećerna repa 3,0 lit/ha (1-2 aplikacije u ranim fazama razvoja); žitarice 2,5 lit/ha (1-2 aplikacije); ukrasno bilje 1,0-2,0 lit/ha Karenca: ne postoji Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen Proizvodac: “Omex”, Norfolk Zemlja porekla: Engleska

  Pakovanja: 200,l;1l;5l

   

 • fitobotryfun31

  FitoBotryfun je prirodni , potpuno biorazgradiv preparat namenjen za preventivno i kurativno delovanje protiv sive plesni (Botrytis cinerea ) na svim biljnim kulturama podložnim ovom patogenu.
  Preventivno delovanje ostvaruje stvaranjem fizičke barijere kojom sprečava prodor gljivice kroz epidermu biljke.
  Kurativno deluje tako što isušuje spore gljivice i sprečava njihov dalji razvoj.
  Stvara premaz na plodovima čime poboljšava njihov izgled te ostaje aktivan i nakon berbe čime poboljšava čuvanje u početnim fazama skladištenja.
  Ne ostavlja rezidue na tretiranom voću te ne utiče na vrenje i fermentaciju pri alkoholnoj preradi.
  Doze primene : 2,5-3 l/ha
  KARENCU NEMA
  Dozvoljen u organskoj proizvodnji Uredba EU 834/2007
  Proizvođač : Servalesa Španija

  Pakovanja: 200ml; 1l

 • fitocalultra12

  Folijarno mineralno đubrivo sa sekundarnim hranivima i mikro hranivima Namena: Fito Cal Ultra je folijarno đubrivo namenjeno za postizanje visokog kvaliteta voća i povrća, za povećanje čvrstoće i boje plodova. Preparat direktno utiče na sprečavanje pojave: gorkih pega kod jabuke, palež vrhova listova kupusa, trulež cvetova — krastavca, paradajza i paprika, trulež korenovog vrata kod cetera kao i na sprečavanje pucanja plodova trešnje i višnje. Samim tim Fito Cal Ultra utiče na rok trajanja voća i povrća. Kalcijum je sastavni deo ćelijske opne, odnosno membrane, njegovim nedostatkom dolazi do poremećaja u deobi ćelija i popustljivosti ćelijske membrane. Samim tim narušava se ukupna stabilnost biljke i njene otpornosti. Fito Cal Ultra je posebno formulisan preparat za redukovanu upotrebu. Sadržaj: Azot ukupni (N) – 0,8% m/m; Azot nitratni – 7,9 % m/m; Kalcijum (CaO) — 15% m/m; Magnezijum (MgO) — 2,0% m/m; Bor (B) — 0,05% m/m; Bakar (Cu) — 0,05% m/m; Gvožđe (Fe) —0,05% m/m; Mangan (Mn) — 0,10% m/m; Molibden (Mo) — 0,001% m/m; Cink (Zn)— 0,02% m/m Doze primene: jabuka 1,3 lit/ha; vinova loza 1,5-3,5 lit/ha; kupus, salata 1,0-2,5 lit/ha (4-6 tretmana pre formiranja glave); lubenica, dinja, krastavci 1,0-2,0 lit/ha (posle cvetanja u intervalima 7-10 dana); krompir 1,0-3,0 lit/ha (tretirati pre ukrupnjavanja krtola u intervalima 10-14 dana vise puta); paradajz, paprika 1,0-3,0 lit/ha (tretirati posle cvetanja više puta) Karenca: ne postoji Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen Proizvodac: “Omex”, Norfolk Zemlja porekla: Engleska

   

  Pakovanje 200ml; 1l

 • max123

  Preparat za preventivno delovanje protiv uzročnika bolesti sprovodnih sistema bilja.
  Namena: Fito Max L-90 je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturomata, monoglukomata i lignosulfomata koji učestvuju u aluminijumskom kompleksu koji daje čvrstoću floemu i ksilemu (ulaznom i silaznom sprovodnom sistemu biljke). Preparat je dizajniran na olakšanom ulasku ugljenih hidrata i raznih molekularnih spojeva metala među njima i aluminium glukomata kao katalizatora biosinteze polifemola i fitoaleksina čime se stvaraju uslovi za jačanje prirodnih i odbrambenih mehanizama.
  Zbog ovakvog kompleksa utioe na pojavu razvoja mnogih uzročnika bolesti sprovodnih sistema (eksorioze i verticilioze). Fito Max L-90 na ovaj način ima preventivno delovanje na gore pomenute patogene.
  Sadržaj: Ukupni azot (N) — 5% m/m; Azot (N) anidni – 5% m/m; Bakar (Cu) — 1,8% m/m; Mangan (Mn) – 0,8% m/m; Cink (Zn) — 0,5% m/m; Ekstrat morskih algi —3% m/m
  Doze primene: voće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 4-6 lit/ha); vinova loza 2,5-5,0 lit/ha (primena nakon berbe i rezidbe, fertigacijom 4,0-6,0 lit/ha); povrće 2,0-3,0 lit/ha (fertigacijom 2,0-4,0 lit/ha)
  Karenca: ne postoji
  Rok upotrebe: kod pravilnog uskladištenja neograničen
  Proizvodac: “Servalesa”, Valensija
  Zemlja porekla: Španija,

  Pakovanje: 1l

 • fitomil_60-123

  Folijarno đubrivo- Bakar Sistemik Namena: Fito Mil L-60 је bakarni preparat u stabilnom molekularnom kompleksu monoglukonata, gamakturonata i bakra. Те zbog ovih nejonskih vrsta molekula dеluје kao sistemik kojeg biljka apsorbuje putem korenovog sistema i lista. Fito Mil L-60 је tako dizajniran da osigura bakar u svrhu prevencije i korekcije fizioloških anomalija u slučaju njegovog nedostatka, kao i sintezu polifenona i fitoalkesima koji su značajni za jačanje otpornosti biljaka usled pojave bolesti (plamenjače-krompira, paradajza, paprika, vinove 1oze, itd.) i negativnih bioklimatskih prilika. Samim tim izražava antibakterijsko delovanje. Sadržaj: Bakar (Cu) topiv u vodi 5,5% m/m Doze primene: voće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; vinova loza 0,15-0,30 lit/100 lit; povrće 0,15-0,30 lit/100 lit vode; ukrasno bilje 0,2-0,30 lit/100 lit vode; fertirigacija 2-3 lit/hektaru. Razmak izmedu tretiranja najmanje 15 dana.

  Pakovanja: 200ml; 1l; 5l

 • HUMISUPER PLUS

  Za intenzivan rast

  FITOFERT HUMISUPER PLUS 8:4:8 je đubrivo u obliku koncentrovane suspenzije, koje pored organski aktivnih komponenata sadrži huminske i fulvinske kiseline, kao i ugljenehidrate, betaine i lignosulfonate. U odnosu na stariju verziju ovog preparata (HUMISUPER 10:5:10), HUMISUPER PLUS sadrži povećan broj mikroelemenata a smanjen sadržaj NPK elemenata, što rezultira boljom rastvorljivošću proizvoda na niskim temperaturama. Organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti. Sprovedeni ogledi potvrdili su izuzetnu efikasnost ovog preparata, kontrolu stresa i uvećanje prinosa.

 • AMINO-COOPER-8-QUDAL

  FitoFert AMINO COOPER 8 je proizvod na bazi bakra kompleksiranog organskim molekulima (heptaglukonati, lignosulfonati i EDTA). Namenjen je za smanjenje deficita bakra u različitim biljnim kulturama. Metabolizam bakra u biljkama je vezan za sintezu lignina, procese fotosinteze, sinteze ugljenih hidrata i proteina. Deficit uglavnom nastaje na zemljištima sa visokim pH, karbonatnim zemljištima. Pored nutritivnog dejstva FITOFERT AMINO COPPER 8 indukuje otpornost biljaka na patogene gljive i bakterije. Lak transport kompleksno vezanog bakra kroz biljna tkiva preventivno deluje na razvoj biljnih bolesti. Proizvod ispoljava jako preventivno delovanje.

 • AMINOFLEX-QUDAL

  Univerzalni biostimulator

  FitoFert AMINOFLEX je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih amino-kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja, kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino-kiseline sadržane u preparatu uspešno utiču na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino-kiselina u stresnim uslovima je znatno manja, tako da se primenom Aminoflexa nadoknađuje njihov nedostatak. Pored toga, amino-kiseline učestvuju u izgradnji ćelijskih struktura, sintezi hlorofila, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima.

 • FITOFERT-AMINOMAX-80

  Univerzalni biostimulator

  FITOFERT AMINOMAX 80  je đubrivo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem esencijalnih L amino-kiselina, namenjeno za uspešnu borbu protiv stresnih uslova kao i kod oporavka biljaka od posledica stresa, izazvanog visokim ili niskim temperaturama. Proizvod je formulisan od amino-kiselina (L-izomera) biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni efekti delovanja amino-kiseline su višestruki, helatizacija mikrolelemenata i njihov intenzivniji transport kroz sprovodne sudove, sinteza fitohormona, polenizacija i oplodnja. Tretirati pre pojave stresnih uslova. Kompatibilan je sa svim folijarnim đubrivima.

 • BIOFLEX-L-QUDAL

  Univerzalni biostimulator

  FITOFERT BIOFLEX-L je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku koncentrovane suspenzije. Formulisano je od komponenata prirodnog porekla, ekstrakta algi, amino i organskih kiselina. Proizvod je namenjen za folijarnu primenu i najoptimalnije ga je primeniti početkom vegetacije i formiranja plodova. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi). FITOFERT BIOFLEX-L aktivira proizvodnju biljnih hormona, što pozitivno utiče na prinos, kvalitet plodova, ujednačenost, vek trajanja i transportabilnost.

 • BIOFLEX-P

  Univerzalni Biostimulator

  FITOFERT BIOFLEX-P je biostimulativno đubrivo nove generacije, formulisano u obliku vodorastvornog praha. Kao i tečni FITOFERT BIOFLEX-L proizvod se odlikuje izraženim sinergističkim delovanjem aktivnih materija, koje rezultiraju višim prinosom, boljim kvalitetom i ujednačenošću plodova. Za razliku od proizvoda u tečnom stanju predviđen je pre svega za fertigacionu primenu, u trenucima kada nije pogodno primeniti tečni folijarni proizvod. Uspešno neutrališe ili ublažava dejstvo različitih faktora stresa (hladnoća, suša, oštećenja, pesticidi).

 • BOR-AMIN-150-QUDAL

  FitoFert BOR-AMIN 150 je tečna formulacija etanolaminskog bora, visoke koncentracije 10,8%, što odgovara sadržaju od 150 grama čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za primenu u voćarskim zasadima kao i šećernoj repi.

 • BORMAX-20

  Za oplodnju i digestiju

  FitoFert BOR MAX 20 je đubrivo u obliku vodotopivog praha namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora, ili na borom siromašnim zemljištima. Sadrži visoku koncentraciju (20%) u obliku lako pristupačnog boratnog anjona. Usled visoke koncentracije doza primene je 1,0 kg/ha u usevima i zasadima.

 • CA APPLE

  Protiv gorkih pega

  Fitofert CA-APPLE je tečno kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum hlorida. Namenjeno je, pre svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije pa sve do berbe. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C.

 • CAL-AMINO-15-QUDAL

  FitoFert CAL-AMINO 15 je tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i amino-kiselina, namenjeno za tretman zasada jabuka i krušaka u fazi nakon obrazovanja ploda pa sve do početka pigmentacije plodova. Njegovom primenom omogućena je dugotrajna apsorpcija kalcijuma kroz površinu lista i ploda, kao i bolja transportabilnost kroz biljna tkiva do ćelijskih zidova. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C.

 • CALCIUM-ORGANO-30

  Za čvrstinu plodova

  Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodorastvornog praha, sa maksimalnih 30% CaO. Najbolje rezultate daje folijarnom primenom u zasadima jagodičastog voća (malina, jagoda, kupina, borovnica) i usevima povrća (paradajz, paprika, tikve). Karakteriše ga nizak EC, tako da ne oštećuje biljnu masu prilikom čestih tretmana.

 • CINK-ORGANO-14

  a enzimske funkcije

  FitoFert CINK ORGANO 14 je mikroelementarno đubrivo na bazi EDTA helatnog kompleksa. Nedostatak cinka se uglavnom manifestuje nekrozom na mlađem i starijem lišću. U slučajevima nedostatka ćelije biljke za enzimske molekule vezuju druge metalne komponente, koje često mogu biti fitotoksične.Preparat se koristi preventivno ali se može primeniti i po pojavi simptoma nedostatka.

 • COMBIVIT20

  Za enzimske funkcije

  FITOFERT COMBIVIT 20 je proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen za folijarni tretman ratarskih, povrtarskih i voćarskih useva. Univerzalni helatni AFP kompleks jako visokog sadržaja mikroelemenata. Preporučuju se preventivni tretmani u usevima i zasadima osetljivim na nedostatke mikroelemenata ili na zemljištima na kojima postoji deficit mikroelemenata, visok sadržaj organske materije, karbonata, fosfata I pH>6,5. Preporučuje se primena početkom vegetacije jer niska temperatura tla onemogućuje pravilan rad korena i lučenje materija koje utiču na usvajanje mikroelemenata. U zasadima voća preporučuje se i tretman nakon berbe.

 • COMBIVIT-COMPLEX-14

  FitoFert COMBIVIT COMPLEX 14 je proizvod na bazi helatiziranih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn i Cu) i odgovarajućih anjonskih formi (B i Mo). Proizvod je u obliku vodorastvornog praha, i namenjen je pre svega fertigacionoj upotrebi u zasadima voća i povrća. Proizvod se može koristiti i folijarno, samostalno ili u kombinaciji sa drugim đubrivima. S obzirom da su mikroelementi helatizirani organskim kompleksima (DTPA, EDTA), proizvod je pogodan za fertigacionu primenu u svim vrstama zemljišta. Najbolje je koristiti proizvod preventivno, tj. na tipovima zemljišta na kojima se može očekivati deficit mikroelemenata (visok pH>7,karbonatna zemljišta, visok sadržaj fosfora, visok sadržaj organske materije). Primenjuje se od početka vegetacije, rada korenovog sistema i nakon berbe, za iniciranje diferencijacije rodnih pupoljaka.

 • FERRO-CHELL-6

  Za hlorofil

  FitoFert FERRO CHELL 6 je preparat na bazi helatnog gvožđa u obliku EDDHA kompleksa, sa 6% o-o helata. Namenjen je isključivo za fertigacionu primenu u zasadima voća ili povrća na zemljištima sa višim pH vrednostima (pH>7). Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10, tako da se može primeniti čak i na karbonatnim zemljištima i zalivnim vodama visoke pH vrednosti.

 • FERRO-MAX-11

  Za hlorofil

  FitoFert FERRO MAX 11 je đubrivo na bazi helata gvožđa u obliku DTPA kompleksa. Predstavlja visokokoncentrovani izvor gvožđa, stabilnog u opsegu pH 3-8. Zbog svoje lake rastvorljivosti pogodno je za sve oblike primene, folijarnim ili fertigacionim putem. Fertigaciono se primenjuje u svim biljnim kulturama gde je moguće kontrolisati pH zalivnih voda i gde pH zemljišta ne prelazi 7,5. Kompatibilan je sa svim kiselim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, osim sa alkalnim, bakarnim preparatima.

 • FITOFERT-FULVIMAX-80

  FITOFERT FULVIMAX 80 je proizvod u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem fulvinskih kiselina. Primenjuje se pre svega u ranim fazama razvoja korenovog sistema biljaka, i svojim delovanjem utiče na pojačanu mobilizaciju i usvajanje fosfora.

  Pakovanja: 200 g i 1 kg.
  Primena:
  Primenjuje se fertigaciono 3 – 5 kg/ha,
  Folijarno koncentracijom 0,1 – 0,2%.
 • HUMIFLEX-QUDAL

  Oplemenjivač zemljišta

  FitoFert HUMIFLEX 24 nova koncentrovanija formulacija proizvoda FITOFERT HUMIFLEX, je organski oplemenjivač zemljišta, na bazi huminskih kiselina, namenjen za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici) kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Pozitivna svojstva huminskih kiselina su mnogobrojna. Stimulišu razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu. Povećavaju zadržavanje vlage i aeraciju tla. Utiču na propustljivost ćelijskih membrana i povećavaju usvajanje đubriva. Stimulišu rast i razvoj biomase, pigmentaciju i kvalitet plodova. Smanjuju stres izazvan različitim faktorima, presađivanje, suša, visoka i niska temperatura, pesticidni tretman.

  Pakovanja: 1 lit i 5 lit
  Primena:
  Koristi se nakon faze ukorenjavanja, fertigaciono u količinama 10 – 20 lit/ha ili folijarno koncentracijom 0,1 – 0,2%.