KATEGORIJE PROIZVODA

ISHRANA BILJA

 • SG-FRUIT-80x60-SM
  AZOT UKUPAN (N) 6%
  Amonijačni azot 6%
  FOSFOR(V)OKSID (P2O5) RASTVORLJIV U NAC I U VODI 18%
  Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 17,5%
  KALIJUM OKSID (K2O) RASTVORLJIV U VODI 24%
  Magnezijum  oksid  (MgO)  ukupan 2%
  Magnezijum-oksid (MgO) rastvorljiv u vodi 0,5%
  Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 8%
  Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,2%
  Cink (Zn) ukupan 0,05%
 • SG-LAWN-ALL-80x60-SM
  AZOT UKUPAN (N) 11%
  Amonijačni azot 11%
  FOSFOR(V)OKSID (P205) rastvorljiv u NAC i u vodi 6%
  Fosfor(V)oksid (P202) rastvorljiv u vodi 5,5%
  KALIJUM OKSID (K2O) rastvorljiv u vodi 16%
  Magnezijum oksid (MgO) ukupan 2%
  Magnezijum-oksid (MgO) rastvorljiv u vodi 0,9%
  Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 16%
  Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,2%
  Gvožđe (Fe) rastvorljiv u vodi 0,05%
  Cink (Zn) ukupan 0,1%
 • SG-LAWN-starter-v2
  AZOT UKUPAN (N) 15%
  Amonijačni azot 15%
  FOSFOR(V)OKSID (P2O5) RASTVORLJIV U NAC I U VODI 20%
  Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 18%
  KALIJUM OKSID (K2O) RASTVORLJIV U VODI 5%
  Magnezijum  oksid  (MgO)  ukupan 2%
  Magnezijum-oksid (MgO) rastvorljiv u vodi 0,8%
  Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 12%
  Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,2%
  Cink (Zn) ukupan 0,05%
 • SG-VEGE-80x60-SM
  Amonijačni azot 12%
  Amidni azot 2%
  FOSFOR(V)OKSID (P2O5) RASTVORLJIV U NAC I U VODI 7%
  Fosfor(V)oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 6,5%
  KALIJUM OKSID (K2O) RASTVORLJIV U VODI 14%
  Magnezijum  oksid  (MgO)  ukupan 2%
  Magnezijum-oksid (MgO) rastvorljiv u vodi 0,6%
  Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 16%
  Bor (B) rastvorljiv u vodi 0,3%
  Cink (Zn) ukupan 0,1%
 • SuperStart_10_35_IS2-2
  AZOT UKUPAN (N): 10%
  Amonijačni azot 10%
  FOSFOR PENTOKSID (P2O5) rastvorljiv u NAC i u vodi: 35%
  Forsfor(V) oksid (P2O5) rastvorljiv u vodi 30%
  Magnezijum-oksid (MgO) ukupan 2%
  Sumpor (S) rastvorljiv u vodi 5%
  Cink (Zn) ukupan 2%
 • TIFI1

  PAKOVANJA: 250 gr i 1 kg

  SASTAV:

  Trichoderma atroviride 898 G: 2 x 108 UFC/g
  Glomus spp.: 10 spora/g
  Rizosferne bakterije: 1×10 na 7/g
  Organska materija: 7%
  pH: 6
  Specifična težina: 0,28kg/L
  Formulacija: mikronski vodorastvorljivi prah

  TIFI je đubrivo koje se upotrebljava u organskoj
  proizvodnji na osnovu zakona „75/2010 Italian Decreto“

 • Trainer 2

  TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija.

  Ovaj proizvod se koristi u: VOĆARSTVU, VINOGRADARSTVU, POVRTARSTVU, RATARSTVU

  TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.

  100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!

  Folijarna primena: 150 – 350 ml/100l vode

  za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa u zavisnosti
  od vrste useva, agronomskih uslova proizvodnje i nutritivnih potreba biljke.
  Preporučuje se tretman u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) da bi se potpomogla
  maksimalna absorbcija od strane biljke i dobila najbolja učinkovitost.

  PAKOVANJE:
  100 ml
  250 ml
  1 lit
  5 lit

   

 • trazex_pakovanje12

  Balansirani kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu, obogaćen organskim ekstraktima i slobodnim amino kiselinama tipa L. Savršen za primenu kao preventiva i ciljni tretman radi prevazilaženja nedostataka mikroelemenata u svim razvojnim fazama.

  Mikroelementi su neophodni za život biljke, njihove potrebe se razlikuju od makroelemenata kvantitativnim zahtevima. Glavna funkcija mikroelemenata u biljci je da se uključuju u enzimske sisteme kao osnovni činioci ili aktivatori procesa. Njihovo prisustvo je veoma važno radi omogućavanja efikasnih i pravovremenih metaboličkih procesa.

  Trazex je uravnotežen kompleks mikroelemenata (rastvorljivi prah) za folijarnu upotrebu sa visokom koncentracijom gvožđa, mangana, cinka, bakra i dopunom sa organskim ekstraktom i slobodnim amino kiselinama tipa L; savršen za poboljšanje stanja biljke u svim svojim fiziološkim fazama.

  Trazex sadrži 22% mikroelemenata u esencijalnoj formi, bez sadržaja hlorida, a takođe je predviđen za olakšano usvajanje mikroelemenata u alkalnim uslovima.

 • turo fort
  Klasa Klasa: Ðubriva
  Opis Opis: Neorgansko složeno čvrsto mešano NPK đubrivo sa mikroelementima
  Proizvođač Proizvođač: Abu Dhabi Fertilizer Industries Co.W.L.L, UAE
  Aktivna materija Aktivna materija: NPK
  Formulacija Formulacija: kristalna vodotopiva đubriva u zastupstvu
  Doza/ koncentracija Doza/koncetracija: 50 – 250 kg/ha
  Primena Primena: ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, hortikultura
  Sadržaj
  aktivne materije
  Sadržaj aktivne materije: N 28%, P 14%, K 14%
  Pakovanje Pakovanje: 1 kg, 25 kg
 • uniker1

  UNIKER je tečno mikrobiološko đubrivo–mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu za razlaganje žetvenih ostataka i kompostiranje.

  UNIKER se koristi u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu za:

  1. Razlaganje žetvenih ostataka
  2. Kompostiranje

  UNIKER sadrži:

  • Efektivne sojeve proteolitičkih i celulolitičkih bakterija koji razlažu teško rastvorljiva jedinjenja ugljenika, azota i fosfora i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.
  • Organsku materiju koja se u zemljištu transformiše do mineralnog azota (NH4+) čime se sprečava stvaranje azotne depresije.
 • unistart1

  Unistart je tečno mikrobiološko đubrivo – mobilizator hranljivih elemenata, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

   

  RATARSTVO: UNISTART se primenjuje u dozi od 3 l/ha uz potrošnju u 200-300l vode, prskati po površini zemljišta. Može se mešati sa pesticidima. Pre setve, posle setve a pre nicanja biljaka.

  VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO: (Pred start vegetacije za aktivaciju korena, Početak vegetacije i formiranje lisne mase, Intezivni porast i cvetanje, Početak zametanja plodova, Intezivni porast plodova)

  1. Sistem kap po kap: 0,1-0,2 % ili 1-2 litre Unistarta na 1.000 litara vode. Može se mešati sa pesticidima;

  2. Prskanjem u trake duž redova Unistarta 3 l/ha.

  POVRTARSTVO: 

  1. Iznošenje rasada: UNISTART 3 l/ha isprskati po površini zemljišta.

  2.Sistem kap po kap: UNISTART 1 litar na 10 ari puštati kroz sistem na 7-10 dana

 • Wuxal-Aminocal_0
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za tretmane voća i povrća pred berbu i poboljšanje kvaliteta čuvanja plodova

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Кalcijum (Ca) – 15%
  • Маngan (Мn) – 0,5%
  • Cink (Zn)  5%

  Specifična težina: 1,32 g/cm³
  pH vrednost: 4

 • Wuxal-Boron_0
  Kategorija:
  Pakovanje:
  250 ml, 1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 8%
  • Fosfor (P2O5) – 10%
  • Bor (В) – 7%
  • Bakar (Сu) – 0,05%
  • Gvožđe (Fe) – 0,1%
  • Маngan (Mn) – 0,05%
  • Мolibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,05%

  Specifična težina: 1,35 g/cm3

  Wuxal® Boron je folijarno hranivo u obliku suspenzije sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata i koristi se:

  Wuxal® Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora i ne sadrži elemente koji sprečavaju usvajanje bora od strane biljaka (antagoniste).
  Ova formulacija omogućava da se u superzasićenom rastvoru stabilizuje veća količina hranljivih elemenata u odnosu na standardne rastvore tečnih hraniva.
  Takođe, tehnologija suspenzija omogućava dodavanje materijala koji poboljšavaju i povećavaju usvajanje hraniva, pospešuju uniformnu distribuciju i zadržavanje rastvora za tretiranje na listu.
  Ove osobine Wuxal® Borona doprinose da biljke mogu da usvajaju hraniva preko lista u dužem periodu i pri nepovoljnim uslovima spoljne sredine.

 • Wuxal-Calcium
  Kategorija:
  Pakovanje:
  250 ml i 1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem kalcijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Azot (N) – 10%
  • Kalcijum (Са) – 15%
  • Маgnezijum (Мg) – 2%
  • Bor (В) – 0,05%
  • Bakar (Cu) – 0,04%
  • Gvožđe (Fe) – 0,05%
  • Маngan (Mn) – 0,1%
  • Моlibden (Mo) – 0,001%
  • Cink (Zn) – 0,02%

  Specifična težina: 1,6 g/cm3
  pH vrednost: 5

  Wuxal® Calcium je tečno hranivo u obliku kristalne suspenzije sa visokim sadržajem kalcijuma, povećanim sadržajem azota i mikroelementima i koristi se:

 • Wuxal-Zink
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Cink (Zn) – 6%
  • Аzot (N) – 5%
  • Sumpor (S) – 3%

  Specifična težina: 1,43 g/cm³
  pH vrednost: 6

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  Wuxal® Zink je folijarno hranivo na bazi cink-organskog kompleksa za sprečavanje pojave nedostatka cinka kod gajenih biljaka. Savremena formulacija Wuxal® Zink omogućava bolje prianjanje i zadržavanje hraniva na listu, jednostavniju pripremu rastvora i veću efikasnost u odnosu na uobičajene cink-helate ili cink-sulfat soli. Wuxal® Zink je bezbedan za životnu sredinu i potpuno biorazgradiv.

  NAČIN DELOVANJA

  Cink ima veoma važnu ulogu u prometu materija kod biljaka, jer je aktivator ili sastavni deo mnogih enzima. Utiče na promet nukleinskih kiselina, proces fotosinteze i neophodan je u sintezi auksina, najpoznatijeg hormona koji reguliše rast biljaka.

  Zbog toga su najtipičniji morfološki znaci nedostatka cinka izazvani nedovoljnom količinom auksina, pre svega mali, sitni, uski listovi, skraćenje internodija i stvaranje rozete. Ovi simptomi su poznati kao „cinkopatija“. Najčešće se javljaju na lakim – peskovitim, alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim fosforom, a najosetljive su višegodišnje biljne vrste: jabuka, kruška, breskva, vinova loza i citrusi. Kod vinove loze nedostatak cinka se uočava po pojavi rehuljavih grozdova (bobice su različite veličine, a sva zrna su sa semenom). Kod crnog luka simptomi nedostatka cinka ispoljavaju se u vidu izbeljivanja i sušenja vrhova lista.

  NEŽELJENI EFEKTI

  Kod jabuke može biti toksičan ako se koristi u vreme prisustva plodova.

 • FERO

  Wuxal® Ferro sadrži novorazvijeni Fe-organski kompleks za prevenciju i kontrolu nedostatka gvožđa kod biljaka i koristi se:

  Wuxal® Ferro je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem gvožđa. Formulisan kao tečna suspenzija, Wuxal® Ferro pored lakšeg rukovanja ima niz prednosti u odnosu na najčešće korišćene metal-helatne praškaste formulacije:

  • brža apsorpcija gvožđa od strane biljaka;
  • bezbedna primena za biljke jer „nema spaljivanja lista“;
  • zadržavanje preparata na površini lista, što omogućava duže delovanje;
  • preparat se ne spira kišom, a gubici gvožđa nastali curenjem rastvora sa površine lista su minimalni.
 • Wuxal-Magnesium
  Wuxal® Magnesium je hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma i dodatkom mikroelemenata u dobro izbalansiranom odnosu i koristi se
  Kategorija:
  Pakovanje:
  1 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno hranivo sa povećanim sadržajem magnezijuma

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Маgnezijum (Mg) – 12%
  • Sumpor (SО3) – 10%
  • Аzot (N) – 3,6%
  • Bor (B) – 0,3%
  • Маngan (Мn) – 1%
  • Zink (Zn) – 0,7%

  Specifična težina: 1,45 g/cm³
  pH vrednost: 7

 • Wuxal-Super_0
  ategorija:
  Pakovanje:
  250 ml, 1 L i 10 L
  Proizvođač:
  Aglukon

  Folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata

  Sadržaj hranljivih elemenata:

  • Аzot (N) – 8%
  • Fosfor (kао P2О5) – 8%
  • Каlijum (kао К2О) – 6%
  • Bor (B) – 0,01%
  • Bakar (Cu) – 0,004%
  • Gvožđe (Fе) – 0,02%
  • Маngan (Mn) – 0,012%
  • Моlibden (Мо) – 0,001%
  • Zink (Zn) – 0,004%

  Specifična težina: 1,24 g/cm3
  pH vrednost: 5,5

 • YARA BELA SULFAN

  Granulisano dubrivo YaraBela® EXTRAN® 27 sadrži 27 % azota i 4 % MgO. 13,5 % nitrat azota + 13,5 % amonijum azota.

 • YARA BELA SULFAN

  Yara Bela SULFAN 24, AN sa sumporom 24 % N + 15 % SO3

 • YARA FERTICARE

  FERTICARETM 10-5-26 III-posle cvetanja, za plodonošenje

 • YARA FERTICARE

  FERTICARETM 14-11-25 I – opšti, standardni

 • YARA FERTICARE

  FERTICARETM 15-30-15 Starter – za pocetak sezone i bolje ukorenjavanje

 • YARA FERTICARE

  FERTICARETM 24-8-16 II – bogat azotom, za rast i razvoj vegetativnih organa

 • KRISTA TM

  Dvokomponentno dopunsko dubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTATM SOP je vodnorastorljivo je dubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci.

 • YARA KRISTA

  Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je dubrivo, u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka.

 • YARA NITRABOR

  YaraLiva Nitrabor je granulisano, dopunsko dubrivo koje sadrži trenutno usvojivi kalcijum i bor.

 • YARA MILA

  YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno dubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno dubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije.