KATEGORIJE PROIZVODA

Sekundarna đubriva

 • CA APPLE

  Protiv gorkih pega

  Fitofert CA-APPLE je tečno kalcijumovo đubrivo na bazi kalcijum hlorida. Namenjeno je, pre svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije pa sve do berbe. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C.

 • CAL-AMINO-15-QUDAL

  FitoFert CAL-AMINO 15 je tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i amino-kiselina, namenjeno za tretman zasada jabuka i krušaka u fazi nakon obrazovanja ploda pa sve do početka pigmentacije plodova. Njegovom primenom omogućena je dugotrajna apsorpcija kalcijuma kroz površinu lista i ploda, kao i bolja transportabilnost kroz biljna tkiva do ćelijskih zidova. Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25°C.

 • CALCIUM-ORGANO-30

  Za čvrstinu plodova

  Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodorastvornog praha, sa maksimalnih 30% CaO. Najbolje rezultate daje folijarnom primenom u zasadima jagodičastog voća (malina, jagoda, kupina, borovnica) i usevima povrća (paradajz, paprika, tikve). Karakteriše ga nizak EC, tako da ne oštećuje biljnu masu prilikom čestih tretmana.

 • MAGNI-CAL-B-15-QUDAL

  FITOFERT MAGNI-CAL B je novi folijarni proizvod, na bazi sekundarnih nutrijenata
  kalcijuma i magnezijuma, kao i sa povišenim sadržajem bora. Ova kombinacija, sa
  idealnim odnosom Mg i Ca, čini proizvod idealnim za folijarne tretmane voća i povrća, od
  početka pa do sredine vegetacije. Prisustvo bora, sinergistički utiče na usvajanje kalcijuma,
  i njegovu ugradnju u ćelijske zidove.
  Koncentracija primene 0,2-0,5%. Količina primene 2-3 litra po hektaru. Primenjuje se 3 do
  5 puta, u prvoj polovini vegetacije.

 • MG MAX

  Za sintezu hlorofila

  Fitofert MG-MAX je kristalni vodotopivi proizvod, sa visokim sadržajem helatno vezanog magnezijuma. Magnezijum je jedan od sekundarnih elemenata sa funkciom izgradnje molekula hlorofila. U uslovima višeg pH (>7) zemljišta I zalivnih voda, i pored relativno optimalnog prisustva u zemljištu, Magnezijum često biva nedostupa nbiljkama. Tada ga je najoptimalnije koristiti u helatiziranom obliku sa kompleksnim EDTA molekulom. Na ovaj način magnezijum je nemoguće inaktivirati, već on u obliku kompleksnog molekula dospeva do ćelija hloroplasta, gde se ugrađuje u molecule hlorofila.