KATEGORIJE PROIZVODA

SEMENSKA ROBA

 • KWS LOGO 1

  Visok prinos

  • Srednje kasna sorta visokog prinosa
  • Izrazeno bokorenje
  • Tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice
  • Sorta dobrog kvaliteta brasna
  • Odlizni rezultati u intenzivnim i stresnim uslovima
  • Tretman regulatorima rasta nije neophodan izuzev u vrlo intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 500 – 600 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

 • KWS LOGO 1

  I prinos i kvalitet

  • Srednje rana sorta
  • Izraženo bokorenje
  • Izuzetno tolerantna na fusarium i virus mozaika pšenice
  • Sorta dobrog kvaliteta brašna
  • Odlični rezultati u stresnim uslovima
  • Tretman regulatorima rasta: u intezivnim uslovima proizvodnje poželjan

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: od 450 – 550 klijavih semena po metru kvadratnom

 • KWS LOGO 1

  Fusarium tolerantnost

  • Godina registracije 2015.
  • Srednje kasna sorta visokog prinosa i veoma dobrog kvaliteta brasna
  • Izrazeno bokorenje
  • Visoko tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice
  • Vrlo intenzivna sorta
  • Tretman regulatorima rasta pozeljan
  • Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 450 – 550 klijavih semena po met

 • KWS LOGO 1

  Izuzetan kvalitet brasna

  • Godina registracije 2018.
  • Najnovija KWS genetika
  • Srednje rana sorta
  • Sorta sa osjem, srednje visine
  • Visok prinos zrna sa odlicnim kvalitetom
  • Izuzetno dobre tehnoloske karakteristike i kvalitet brasna
  • Tolerantna na virus mozaika psenice i najvaznije bolesti
  • Tretman regulatorima rasta u zavisnosti je od agroekoloskih uslova i primenjene tehnologije

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 450 – 550 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

   

 • KWS LOGO 1

  INTENZIVNA SORTA

  • Godina registracije 2014.
  • Srednje kasna sorta visokog prinosa
  • Izrazeno bokorenje
  • Visoko tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice
  • Sorta dobrog kvaliteta brasna
  • Tretman regulatorima rasta pozeljan
  • Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista
  • Zahtevna u pogledu vremena setve ( optimalno 10 – 25.10 )

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 450 – 550 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

 • KWS LOGO 1

  SANTORIN

  Otporna na poleganje

  • Godina registracije 2015.
  • Srednje kasna sorta visokog prinosa i veoma dobrog kvaliteta brasna
  • Izrazeno bokorenje
  • Visoko tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice
  • Vrlo intenzivna sorta
  • Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista
  • Najniza sora od svih KWS sorata i najtolerantnija na poleganje

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Pozeljna setva u optimalnim rokovima ( 10 – 25.10. )

  Setvena norma: 400 – 500 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

   

 • KWS LOGO 1

  SIRTAKI

  Prinos za rekorde

  • Izrazito prinosna sorta
  • Srednje kasna sorta
  • Veoma izrazeno bokorenje
  • Tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice
  • Sorta osrednjeg kvaliteta brasna
  • Odlizni rezultati i u stresnim uslovima i na lakim zemljistima

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 450 – 550 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

 • KWS LOGO 1

  Izrazeno bokorenje

  • Godina registracije 2011.
  • Savremena genetika
  • Srednje rana sorta
  • Prinosna sorta
  • Veoma izrazeno bokorenje
  • Tolerantna na bolesti
  • Prinosna sorta sa zadovoljavajucim kvalitetom brasna
  • Sorta sa osjem
  • Tretman regulatorima rasta: nije neophodan izuzev u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Visoko tolerantna na rdju lista

  Preporuke za proizvodnju

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 400 – 500 klijavih semena po metru kvadratnom

 • KWS LOGO 1

  Stres tolerantna

  • Godina registracije 2014.
  • Srednje kasna sorta visokog prinosa i zadovoljavajuceg kvaliteta brasna
  • Izrazeno bokorenje
  • Visoko tolerantna  na bolesti Fusarium, virus mozaika psenice i zutu rdju
  • Niska sorta , nije neophodan tretman regulatorima rasta
  • Odlizni rezultati i u stresnim uslovima

  Preporuka za proizvodnju:

  Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra

  Setvena norma: 400 – 500 klijavih semena po metru kvadratnom

  Podnosi pojacano djubrenje azotom

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Sorta visokih prinosa, usev moćnog izgleda! Odlično se bokori i formira dodatne bokore iste visine. Pri adekvatnoj upotrebi đubriva, listovi su mu upadljivo tamno zelene boje. Adaptibilna sorta pogodna za sve regione gajenja. Formira velike dobro razvijene osate klasove piramidalnog oblika. Stablo je srednje visine. Optimalan spoj potencijala prinosa i pekarskih osobina. Veoma je tolerantan na bolesti lista, posebno na mrku rđu. Preporučuje se zaštita od bolesti klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Visok potencijal prinosa
  Nisko stablo, dobro se bokori i formira veoma krupno zrno.
  Široka adaptibilnost 
  Produktivna sorta u većini proizvodnih uslova, tolerantna na sušu i stres.
  Dobrog zdravstvenog stanja 
  Veoma tolerantan na većinu bolesti tokom čitave dužine vegetacije: i lisne mase i klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Anapurna je sorta novije generacije namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odlikuje se veoma visokim potencijalom prinosa za rane sorte. Stablo je nisko, čvrsto i elastično. Klas je sa osjem, dobro razvijen. U ogledima na više lokacija pokazala je veoma dobru stabilnost prinosa, kao i dobru toleranciju na niske temperature. Dobro podnosi ekonomski značajne bolesti.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Apache je sorta koja je posle dužeg niza godina uvela inovacije u proizvodnji pšenice. To se pre svega odnosi na količinu semena u setvi. Zahvaljujući visokom koeficijentu bokorenja, Apache ostvaruje visoke prinose sa setvenom normom od oko 200 kg/ha. U optimalnom setvenom roku, na dobro pripremljenoj parceli, dovoljno je i 180 kg semena/ha. Apache je sorta niskog, čvrstog stabla visoke tolerancije na poleganje. Internodije u donjem delu stabla su kraće, što daje dodatnu čvrstinu. Te osobne omogućavaju pojačanu prihranu azotom na proleće, bez bojazni od poleganja, što se pozitivno odražava na prinos i kvalitet.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  “Nova sorta visokih i stabilnih prinosa! List zastavičar je veoma širok što omogućava intenzivniju fotosintezu, odnosno bolje i duže nalivanje zrna. Srednje visoka sorta pšenice, odlične tolerancije na poleganje. Obrazuje velik, popunjen klas. Po kvalitetu zrna spada u hlebne sorte. Genetski je otporna na žutu rđu i poseduje dobru toleranciju na ostale bolesti. U stresnim uslovima – veliko kolebanje između dnevnih i noćnih temperatura moguća je pojava žutih “”fizioloških”” pega na listovima, slično sorti Avenue, koje ne utiču na zdravstveno stanje i prinos !”

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Odličan kompromis prinosa i kvaliteta! Visok potencijal prinosa zahvaljujući intenzivnom bokorenju. Primenom preporučene agrotehnike i u odgovarajućim vremenskim uslovima sadržaj proteina veći od 12 % uz izuzetne pekarske osobine (W=300) i povećano upijanje vode (oko 63% na nivou proteina 13 %, dok prosečne sorte ostvaruju oko 58 %). Ove osobine je svrstavaju u odličnu hlebnu sortu pšenice. Srednje niska sorta, visoke tolerancije na poleganje. Sorta pšenice sa osatom formom klasa. Otporna je na žutu rđu. Da se ne bi izgubio kvalitet zrna, treba obratiti pažnju na pravovremenu zaštitu od bolesti klasa.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Avenue je sorta izrazito kratke vegetacije sa veoma stabilnim prinosima. Stablo je veoma nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Kapacitet bokorenja je veoma visok. Veoma kratka vegetacija joj omogućava izbegavanje ranih toplotnih udara. Klas dobro razvijen, bez osja. Avenue poseduje dobru toleranciju na najznačajnije bolesti, a što se tehnološkog kvaliteta tiče, spada u hlebne sorte.

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: dobra
  • Visina stabla: 85–95 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra

  • Otpornost na poleganje: dobra

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i ‑17°C bez snega
  • Visina stabla: 85–95 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i ‑17°C bez snega
  • Visina stabla: 85–95 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Tolerantnost na žutu rđu: odlična
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična

  • Visina stabla: 85–90 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: vrlo dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 76–86 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 90–95 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: odlična
  • Otpornost na poleganje: dobra

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: dobra
  • Visina stabla: 70–85 cm
  • Vreme stasavanja: rana sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 120–140 cm
  • Vreme stasavanja: kasna sorta
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: vrlo dobra
  • Visina stabla: 80–85 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Tolerantnost na žutu rđu: odlična
  • Otpornost na poleganje: vrlo dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: dobra
  • Visina stabla: 90–98 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na žutu rđu: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 90–100 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta

  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 85–92 cm
  • Vreme stasavanja: srednje rana sorta

  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra