KATEGORIJE PROIZVODA

SEMENSKA ROBA

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: vrlo dobra
  • Visina stabla: 85–90 cm
  • Vreme stasavanja: srednje rana sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 90–95 cm
  • Vreme stasavanja: srednje rana sorta
  • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: dobra

   

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: vrlo dobra
  • Visina stabla: 75–83 cm
  • Vreme stasavanja: srednje rana sorta
  • Otpornost na pepelnicu: dobra
  • Otpornost na poleganje: odlična
 • rwa-psenica1

  Graindor je veoma prinosna pšenica
  namenjena za intenzivnu proizvodnju.
  Poseduje visoku toleranciju na
  Fusarium i ostale bolesti pšenice

  Kvalitetna grupa: B1
  Sorta bez osja
  Visina biljke oko 90 cm
  Otpornost poleganje je dobra
  Otpornost na proklijavanje je dobra
  Hektolitarska težina je prosečna
  Sadržaj proteina je prosečan
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 46g
  Otpimalni rok setve 11.10.-31.10.
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg)

 • rwa-psenica1

  Kingston je sorta sa osjem pogodna za
  gajenje u svim proizvodnim uslovima.

  Kvalitetna grupa: B2-B1
  Sorta sa osjem
  Visina biljke od 83 do 86 cm
  Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  Hektolitarska masa je dobra
  Otpornost na bolesti je dobra
  Sadržaj proteina je prosečan
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 43g
  Optimalni rok setve: 05.10.-31.10.
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg/ha

 • rwa-psenica1

  Veoma rana sorta
  Klima je sorta sa kojom ostvarujete
  visoke prinose u područjima koja
  zahtevaju ranije sazrevanje zbog visokih
  temperatura u fazi nalivanja zrna.
  Kvalitetna grupa B2
  Veoma rana sorta
  Sorta sa osjem
  Veoma niska biljka, otporna na poleganje
  Visok prinos zrna sa prosečnim sadržajem proteina
  Veoma dobra tolerancija na žutu rđu
  Optimalni rok setve 10.10. – 31.10.
  Norma setve 350 – 400 klijavih zrna/m2
  (190-210 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Fakultativna ozimo jara pšenica
  Lennox je fakultativna pšenica
  koja može da se seje u jesen
  kao i u rano proleće.

  Kvalitetna grupa: E
  Sorta bez osja
  Niska sorta, izuzetno otporna na poleganje
  Veoma otporna na lisne bolesti
  Hektolitarska težina je dobra
  Sadžaj proteina je prosečan
  Setvena norma: 380-450 klijavih zrna/m2

 • rwa-psenica1

  Sofru je sorta nove generacije namenjena za rekordne prinose. Pobednik na nekoliko oficijalnih ogleda Ministarstva poljoprivrede u 2015./2016. godini u konkurenciji preko 40 sorti.

  • Srednje rana sorta
  • Sorta sa osjem
  • Visina biljke je oko 82cm
  • Optimalni rokovi setve 01.10-01.11.
  • Hektolitarska težina je prosečna
  • Sadržaj proteina je prosečan
  • Padajući broj je dobar oko 314
  • Masa 1.000 zrna u proseku iznosi oko 47g

 • rwa-psenica1

  Solenzara je sorta najnovije generacije namenjena za rekordne prinose. Izuzetno prilagodljiva sorta za sve regione gajenja.

  • Kvalitetna grupa: B1
  • Sorta sa osjem
  • Srednje rana sorta
  • Visina biljke je oko 82 cm
  • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
  • Padajući broj se kreće oko 350
  • Otornost na proklijavanje je dobra
  • Sadržaj proteina je dobar
  • W vrednost iznosi oko 260
  • P/L vrednost iznosi oko 1,0
  • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45 grama
  • Optimalan rok setve je od 11. do 30. Oktobra

 • rwa-psenica1

  Pšenica Sonergy je rana sorta sa
  dobrom otpornošću na mraz i visoke
  otpornosti na poleganje. Odlična
  tolerantnost na Fusarium spp.
  Ima veoma brz početni porast
  i rani početak klasanja

  Kvalitetna grupa B2
  Rana sorta
  Sorta sa osjem
  Visina biljke je oko 81 cm
  Odlična otpornost na poleganje
  Sadržaj proteina je dobar
  Padajući broj je dobar
  Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45g
  Sorta formira veliki broj zrna po klasu
  Setvena norma 380-420 klijavih zrna/m2
  (200-210 kg/ha)

 • rwa-psenica1

  Viriato je osjata sorta pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

  • Kvalitetna grupa: B2-B1
  • Sorta sa osjem
  • Srednje rana sorta
  • Visina biljke je oko 85 cm
  • Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m2
  • Hektolitarska masa je visoka (oko 80)
  • Padajući broj se kreće od 320 do 350
  • Otornost na proklijavanje je dobra
  • Sadržaj proteina je prosečan
  • W vrednost iznosi oko 260
  • P/L vrednost iznosi oko 1,0
  • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 42 grama
  • Optimalan rok setve je od 5. do 30. oktobra

 • scarlet1

  Norma setve: 220 kg/ha; 22 kg/dulum

  Karakteristike:

  • Dobri i stabilni prinosi
  • Izuzetan za intenzivnu proizvodnju
  • Veoma dobro bokorenje
  • Odlični pivarski kvalitet
  • Otporan na poleganje
  • Prilagodljiv svim tipovima zemljišta
  • Tolerantan na sušne uslove u periodu vegetacije

  Kvalitet:

  • Koristi se za proizvodnju slada u svim vodećim pivarama u Evropi
  • Izuzetan kvalitet za proizvodnju slada(USJ 7,7 bodova)
  • Izuzetna ekstraktivnost (84%), izjednačenost svih parametara za kvalitet slada
 • Print
  • Srednje rana sorta
  • Klas bez osja
  • Visina biljke oko 80cm
  • rok setve 01.10-01.11
  • Rekordan prinos zrna
  • Norma setve 400-500 klijavih zrna po metru kvadratnom
  • Izuzetna tolerantnost na poleganje i mraz, kao i na većinu prouzrokovača bolesti
  • Sadržaj proteina 11-13%
  • Pakovanje 25kg
 • Print
  • Srednje kasna sorta
  • Klas piramidalan bez osja
  • Visina biljke 78 cm
  • Rok setve 01.10-25.10
  • Stabilan i visok prinos
  • Norma setve 450-500 klijavih zrna po metru kvadratnom
  • Sadržaj proteina 12-14%
  • Odlična tolerantnost na mraz i poleganje, kao i na prouzrokovače bolesti
  • Pakovanje 25kg
 • Print
  • Rana sorta
  • Klas sa osjem
  • Visina biljke 90 cm
  • Rok setve 01.10-01.11
  • Odličan prinos i kvalitet zrna
  • Norma setve 400.450 zrna po metru kvadratnom
  • Sadržaj proteina 12-13%
  • Dobra tolerantsnost na poleganje i mraz, kao i prouzrokovače bolesti
  • Pakovanje 25kg
 • DALLARA12

  Zdrava sorta visokih prinosa

  • Visokoprinosna i kvalitetna sorta pšenice sa izraženom voštanom prevlakom
  • Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
  • Preporučena gustina setve je (broj klijavih zrna po m2) od 400 do 450 (orijentaciono od 210 do 230 kg)
  • Srednje rana sorta
  • Srednje otporna na mraz
  • Dobre tolerantnosti na sušu i stres
  • Visok potencijal za prinos i sadržaj proteina
  • Odlične otpornosti na poleganje
  • Dobro reaguje na izbalansiran sadržaj azota
  • Veoma dobre tolerantnosti na bolesti

 • FALADO1234

  Snažna sorta i tokom zime

  ✔ Rana ozima pšenica sa osjem, odličnog odnosa prinosa i kvaliteta
  ✔ Niska do srednje visoka sorta (78-85cm)
  ✔ Vrlo brz pocetni porast
  ✔ Veliki široki tamnozeleni listovi
  ✔ Snažna sorta, vrlo dobrog sadržaja i kvaliteta proteina
  ✔ Srednje otpornosti na mraz
  ✔ Tolerantna na najvažnije bolesti, narocito na Fusarium
  ✔ Preporučujemo proizvoačima koji traže vrhunske prinose i dobar kvalitet zrna
  ✔ Sorta za setvu na svim tipovima zemljišta
  ✔ Setvena norma 400 – 450 broj klijavih zrna po m2 (220-250 kg/ha)

 • GABRIO1

  Stabilni prinosi i u stresnijim uslovima

  Rana sorta ozime pšenice
  • Preporučeni rok setve 15-25. Oktobar
  • Dobre tolerantnosti na poleganje
  • Visok potencijal za prinos i kvalitet zrna
  • Srednje otpornosti na mraz, a tolerantna na sušu i stress
  • Preporučena gustina setve je (broj klijavih zrna po m2) od 400 do 450 (orijentaciono od 220 do 240 kg)
  • Sorta dobrih karakteristika u jugoistočnoj Evropi
  • Stabilna u različitim sredinama,čak i na siromašnijim tipovima zemljištima
  • Srednja tolerantnost prema Fusarium

 • ILLICO1

  Visoka tolerantanost na Fusarium
  Karakteristike
  • Visokoprinosna i kvalitetna sorta pšenice bez osja sa
  izraženom voštanom prevlakom
  • Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
  (dobro podnosi kasnije rokove setve)
  • Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2)
  od 400 do 450 (orijentaciono od 190 do 210 kg)
  • Rana do srednje rana sorta izuzetno dobrog bokorenja
  u proleće
  • Stablo prosečne visine 95-100 cm
  • Izuzetno visoke tolerancije na Fusarium klasa
  • Standardno postiže B1 grupu kvaliteta uz visok sadržaj proteina,
  hlebna pšenica
  • Odlikuje ga srednje tvrdo zrno visoke hektolitarske mase
  • Na nekim lokalitetima postizao karakteristike na nivou sorte
  poboljšivača
  • Dobra otpornost na izmrzavanje
  • Dobre rezultate daje i u manje intenzivnim uslovima proizvodnje kao i
  kod kraćih plodoreda (pšenica-kukuruz-pšenica)

 • INGENIO1234

  I prinos i kvalitet
  Sorta ozime pšenice CCB Ingenio pruža standardno visok
  prinos, kvalitet i sigurnost!
  Karakteristike
  • Visokokvalitetna sorta stabilnog prinosa i kvaliteta zrna
  • Preporučeni rok setve 15-25. oktobar (dobro podnosi kasnije rokove setve)
  • Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2) je od 400 -450 (orijentaciono od 220 do 240 kg)
  • Srednje rana sorta izuzetno dobrog bokorenja u proleće
  • Visoke tolerantnosti na bolesti stabla i lista
  • Stablo prosečne visine 95 cm
  • Sorta sa osjem, srednje otpornosti na izmrzavanje
  • Pogodna za područja u kojima se u fazi nalivanja zrna često javlja suša
  • Stablo čvrsto,visoke otpornosti na poleganje
  • Zrno B1 do A2 kvaliteta sa visokim sadržajem proteina
  • Najbolje rezultate daje u intenzivnim uslovima proizvodnje

 • MOISSON1

  Dovoljno snažan za postizanje rekordnih prinosa!
  Karakteristike
  • Ozima pšenica sa osjem i visokim potencijalom za prinos
  • Preporučeni rok setve 15-25. oktobar
  (dobro podnosi kasnije rokove setve)
  • Preporučena gustina setve (broj klijavih zrna po m2)
  od 400 do 450 (orijentaciono od 200 do 220 kg)
  • Rana do srednje rana sorta odlične otpornosti na
  izmrzavanje i poleganje
  • Sorta sa jako izraženim visokoproduktivnim bokorenjem,
  • Formira sekundarne klasove sa velikim brojem zrna
  • Odličan paket otpornosti na bolesti i klasa i stabla
  • Stablo prosečne visine 95 cm
  • Grupa kvaliteta B2-B1, hlebna sorta sa srednjim sadržajem
  proteina u zrnu
  • Pogodna za setvu na svim tipovima zemljišta

 • ns seme1

  Visoka nutritivna vrednost

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 125–130 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na bolesti: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: vrlo dobra
 • ADAGIO12

  Pravi izbor profesionalaca!

  Hibrid iz grupe Clearfield® sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego®Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenjeGlava sa velikim brojem zrna srednje težineOptimalni sklop biljaka 55.000-60.000Dobar početni rast (vigor)veoma tolerantan na sušne uslovePogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till)Dobre tolerantnosti prema Phomopsis, kao i beloj truleži glave (Sclerotinia) Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu (Sclerotinia). Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).

 • DIAMANTIS12

  SY Diamantis    NOVO

  Novi dragulj na našim njivama!

  Hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnjeGlava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težineDužina vegetacije 120 – 125 danaVeoma tolerantan na sušne usloveDaje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovimaOdlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa). Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

 • EDISON123

  I rodno, i zdravo!

  Nova genetika u Syngenta portfoliju. Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja. Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti Suncokreta. Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-F rasa). Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Intenzivan hibrid, atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom. Izbegavati kasnu setvu. Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

 • EXPERTO123

  Ekspert za svaku njivu i dodatni profit!

  HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Hibrid iz grupe  Clearfield®  sistema (Imidazolinone tolerant). Veoma visok potencijal prinosa u različitim pedoklimatskim uslovima. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje. Hibrid odlične stabilnosti i adaptabilnosti. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobre tolerantnosti na bolesti, naročito prema

  Macrophomina. Preporučena je upotreba preparata Listego. Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa)Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u SrbijiSetvena norma 55.000-60.000 semena /ha.

 • kondi1

  Vodeći na svakom mestu!

  Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje. Stablo srednje visine, veoma tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis, dobre tolerantnosti prema PhomaMacrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).

 • neoma12

  Siguran prinos i čista njiva!

  Hibrid iz grupe Clearfield® Sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje I odlične tolerantnosti na lomljenje. Dužina vegetacije 115 dana. Optimalni sklop biljaka 55.000-60.000. Glava sa velikim brojem zrna velike težine. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia). Veoma tolerantan prema Phoma na stablu i beloj truleži na korenu. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji(A-E rasa)