KATEGORIJE PROIZVODA

SEMENSKA ROBA

 • NEOSTAR123

  SY Neostar CLP

  Nova zvezda u našoj ponudi!

  Hibrid iz grupe Clearfield®Plus Sistema (Imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba herbicida Listego Plus. Nova zvezda u Syngenta ponudi. Izuzetno visok potencijal za prinos i sadržaj ulja. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia). Tolerantnost na poznate rase volovoda u Srbiji (A-E). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus Sistema. Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

 • SUBARO12

  Subaro HTS

  Odličan izbor za stresne uslove!

  Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom tribenuron-metila. Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) Macrophomina. Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature). Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

 • sumiko HTS1

  Šampion sadržaja ulja!

  Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidom na bazi tribenuron-metila. Srednje rani hybrid. Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja. Biljka srednjeg rasta, lepog izgleda, tolerantna na poleganje. Odlikuje se ranim cvetanjem. Tolerantan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji. Odlično reaguje na tretman sa AmistarExtra. Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha.

 • TALENTO1

  Od talenta ka sigurnom profit!

  HO (High Oleic) – hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Hibrid iz grupe Clearfield Sistema (Imidazolinone tolerant). Veoma visok potencijal prinosa. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna velike težine. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u. Preporučena je upotreba preparata Listego. Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa). Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji. Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha. Dužina vegetacije u danima: 110-120 dana.

 • AMARILO1

  Norma setve: 225 kg/ha; 22,5 kg/dulum

  Karakteristike:

  • Proizvođač Cosun Seed Francuska
  • Srednje rana sorta
  • Pogodan za sve predele
  • Visoko prinosna sorta
  • Veoma visok prinos kvalitetne slame
  • Veoma rano bokorenje i cvetanje
  • Visok sadržaj proteina i lizina
  • Veoma velika otpornost na poleganje i braon rđu
  • Dobra otpornost na fusarium i septoriu
  • Pogodan za ranu setvu
  • Ne zahteva velika ulaganja

  Pakovanje: 25kg

  Otpornost na bolesti:

  cmsimage

 • BC SOMBOR LOG1

  Za stočarstvo i industrijsku preradu
  • Duljina vegetacije: Srednje kasni
  • Visina: 110 – 118 cm
  • Otpornost na polijeganje: odlična
  • Masa 1000 zrna: 45-47 g
  • Hektolitarska masa: 71-76 kg
  • Optimalni rok sjetve: 1. – 25. listopada

 • BC SOMBOR LOG1

  Uz vrlo ranu vegetaciju osigurava kvalitetnu stočnu hranu • Duljina vegetacije: Rani • Visina: 105-110 cm • Otpornost na polijeganje: Vrlo dobra • Masa 1000 zrna: 40 – 44 g • Hektolitarska masa: 72 – 76 kg • Optimalni rok sjetve: 1.-20. listopada

 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 100–110 cm
  • Vreme stasavanja: veoma rana sorta
  • Otpornost na bolesti: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: odlična
 • ns seme1

  BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE

  • Otpornost na zimu: odlična
  • Visina stabla: 90–100 cm
  • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
  • Otpornost na bolesti: vrlo dobra
  • Otpornost na poleganje: odlična
 • DK Exalte1

  DK ExalteOtporan i prinosanDK Exalte je sposoban za veoma visoke prinose s vrlo visokim sadržajem ulja. Karakteriše ga tolerantnost na osipanje zrna, brzi jesenji i prolećni razvoj i rano dospeće. Trenutno jedan od najtolerantnijih hibrida na bolesti.

  Stasnost
  srednje – rani
  Visina biljke
  visoka
 • DEKALB_DKEXPOWER1

  DK ExpowerPrinos bez kompromisaRani hibrid uljane repice visokog potencijala rodnosti. Intenzivan porast u jesen preporučuje ovaj hibrid za nešto kasnije rokove setve, a visok potencijal grananja obezbeđuje stabilnost prinosa. Zbog niže stabljike nema opasnosti od poleganja a izuzetnim grananjem postiže visoke prinose. Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  rani
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKEXSTORM1

  DK ExstormZa sve uslove gajenjaDK Exstorm ima veoma visoku tolerantnost na pucanje mahune, dobru otpornost na niske temperature i dvostruku otpornost na bolesti. Ukoliko se desi gubitak sklopa hibrid DK Exstorm ga nadomesti grananjem. Hibrid za sve uslove proizvodnje, stabilan sa odličnom fleksibilnošću na stresne uslove tokom celog ciklusa proizvodnje, izuzetno dobro reaguje na intenzivnu proizvodnju. Zahvaljujući RLM 7 genu ima visoku tolerantnost na bolesti. Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  srednje-stasni
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKIMMINENTCL1

  DK Imminent CLHibrid nove DEKALB generacijeDK Iminent CL je hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje uljane repice. Primenom ove tehnologije proizvođači ostvaruju bolju kontrolu korova i maksimalne prinose. Ovaj hibrid nam daje rešenje u borbi protiv korova i fleksibilnost u primeni herbicida. Hibrid za nepovoljne i stresne uslove proizvodnje, stabilan i prilagodljiv. Namenjen je za optimalne rokove setve, a preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  srednje rani
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKIMPERIALCL1

  DK Imperial CLSTANDARD U CLEARFIELD PROIZVODNJIHibrid koji se primenjuje u CLEARFIELD® tehnologiji proizvodnje. Namenjen svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju problema sa zakorovljenim parcelama. Tolerantnost na pucanje mahuna smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve, a prinos će biti očuvan ukoliko dođe do odlaganja žetve. Nešto slabiji početni porast čini ovaj hibrid pogodnim za ranu setvu samim tim ne preporučuje se kasna setva. RLM7 gen i dupla otpornost na suvu trulež pruža proizvođačima sigurnost i mogućnost odlaganja prvog fungicidnog tretmana u jesen.

  Stasnost
  srednja
  Visina biljke
  visoka
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN DO 5 t/ha
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   ODLIČAN KAPACITET GRANANJA I VELIKI BROJ LJUSKI
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 50%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN U SVIM SITUACIJAMA
   BROJ DANA DO CVETANJA
   VISOK SADRŽAJ ULJA
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   OTPORAN NA HLADNOĆU
   OTPORAN NA POLEGANJE I RASIPANJE MAHUNE
   VISOK POTENCIJAL GRANANJA
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 47%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 47%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   DO CVETANJA 120 DANA
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 45,5%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN
   ODLIČNA OTPORNOST NA RASIPANJE LJUSKE
   BRZO SAZREVANJE U BERBI
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   DO CVETANJA 123 DANA
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
   OTPORNOST NA POLEGANJE
  Gustina setve
   500.000 BILJAKA/ha
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 25.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz rani porast
  • Visoka tolerantnost na niske temperature
  • Visoka tolerantnost na bolesti
  • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u zetvi
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 30.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena
  • Brz rani porast
  • Visoka tolerantnost na niske temperature
  • Rani pocetak cvetanja i brzo sazrevanje
  • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u zetvi

   

 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 30.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz I ujednacen porast u jesen
  • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade zemljista
  • Visoka adaptibilnost ( dobri rezultati i na peskovitim zemljistima )
  • Pogodan i za kasniju setvu
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 25.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz razvoj u jesen
  • Visoka tolerantnost na bolesti (Phoma, Sclerotinia)
  • Visoka tolerantnost mahuna na pucanje u žetvi
 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Intenzivan početni porast 
  Pogodan i za kasnije setvene rokove. Veoma dobro prezimljava. U slučaju veoma rane setve i povoljnih uslova za razvoj, bi trebalo primeniti regulator rasta.
  Odličnog zdravstvenog stanja 
  Poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu od Phome. Pored toga, otporan je i na TuYV virus i generalno dobrog profila prema ostalim bolestima.
  Duži optimalni period za žetvu 
  Ujednačeno sazrevanje i otpornost na pucanje mahuna osiguravaju prinos i čine žetvu jednostavnijom.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Efikasan, snažan, robustan 
  Veoma visok potencijal prinosa ostvaruje i u proizvodnji. Nešto višeg stabla, vanserisjke tolerancije na poleganje
  Otporan na TuYV virus 
  Potencijalne štete i do 450 kg/ha. Važna osobina za iznošenje potencijala prinosa u praksi.
  Velika fleksibilnost u vremenu
  Bez sklonsti ka izduživanju u jesen i otpornost na pucanje mahuna daju više vremena za obavljanje radova

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Nov, praktičan i rodan hibrid
  Visok potencijal prinosa. Tolerantan na niske temperature, fleksibilni rokovi setve.

  Besprekornog zdravstvenog stanja
  Prestižna RLM 7 genetika pruža dvostruku zažtitu od Phome! Zdrava biljka do žetve.

  Veoma lak za žetvu
  Ujednačeno sazrevanje mahuna i sušenje stabla. Visoka tolerancija na pucanje mahuna.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Stablo srednje visine
  • Tolerantan na poleganje
  • Dobro podnosi niske temperature
  • Veoma brzo kreće na proleće
  • Stabilan i fleksibilan hibrid
  • Genetička tolerancija na pucanje mahuna
  • Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata
 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Hibrid pogodan za “prljave” njive 
  Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama.
  Visoka produktvinost 
  Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće.
  Više vremena u žetvi 
  Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.

 • ns seme1

  OPIS HIBRIDA

  • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
  • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
  • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
  • Biljka je robusna, stablo čvrsto, otporno na poleganje.
  • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
  • Tip “00” bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 μmol/g suve materije).
  • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja.