KATEGORIJE PROIZVODA

SEMENSKA ROBA

 • PR46W151

  Novi visokorodni hibrid sa visokim sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje ranu grupu zrenja a visina mu je oko 165cm. Dobra otpornost na zimu i vlagu. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47%.

  Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata. Dobre je tolerantnosti na bolesti, vrlo ujednačeno dozreva, što značajno snižava gubitke u žetvi.

 • PT 2001

  Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe imidazilinona. PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14.

  Ovaj hibrid predstavlja nov pristup u borbi protiv korova uljane repice.

 • PT2311

  Nova generacija visoko rodnog hibrida visine stabljike oko 170cm. Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46%. Vrlo dobre tolerancije na niske temperature. Sadržaj glukozinata je nizak.

  Veoma tolerantan na standardne bolesti repice i ekstremno visokog prinosa.

 • PT240CL

  Novi hibrid tolerantan na herbicide iz grupe imidazilinona. Ima visok potencijal prinosa sa odličnim sadržajem ulja u zrnu (oko 46%). Izrazito nizak sadržaj glukozinata. Ima stablo prosečne visine oko 167cm i mahune otporne na pucanje.

  Odlične tolerancije na sve na sve značajnije bolesti repice. Odlična tolerantnost na niske temperature. Prosečan prinos u dve godine komisije za priznavanje sorti iznosio je 4083 kg/ha ili 2,2% više od standarda PT200CL.

 • PX1131

  Najnoviji polupatuljasti hibrid u MAXIMUS grupi. Jedan od najprinosnijih hibrida. Sa dobrom tehnologijom proizvodnje prosečni prinosi su preko 4t/ha. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 46%. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata.

  Poseduje vrlo moćan koren i otpornost n aizmrzavanje. Podnosi sve tipove zemljišta.

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid koji se primenjuje u Clearfi eld
  tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira
  od faze potpuno razvijenih kotiledona
  do razvijenih 8 listova.

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Dobra otpornost na mraz
  Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid visokog i stabilnog prinosa.
  Izuzetne otpornosti na poleganje stabla
  i pucanje mahuna

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Stabilna u svim uslovima proizvodnje
  Dobra otpornost na mraz
  Odlična otpornost na poleganje
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/h

 • ULJANA REPICA 12

  Rani hibrid
  Biljka srednje visine, izuzetno otporna na poleganje
  i otvaranje mahuna
  Brz početni porast kako u jesen tako i u proleće
  Ranijim cvetanjem i sazrevanjem izbegavaju se rizici
  od visokih temperatura, koji utiču na visinu prinosa
  Pogodna za sušna područja
  Izražena otprnost na pucanje mahuna, kojom se
  smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve
  Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
  Sadržaj ulja u proseku iznosi oko 44,4 %
  Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg/ha
  Preporučeni sklop: 450.000 – 500.000 zrna u setvi

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid uljane repice
  Dokazano dobar u proizvodnji
  Visok sadržaj ulja
  Rani hibrid
  Biljka niže stabljike
  Vrhunski prinos zrna
  Sadržaj ulja (na AST) oko 48%
  Odlična otpornost na poleganje
  Dobra otpornost na mraz
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid uljane repice
  Srednje rani hibrid
  Stablo srednje visine, otporno na poleganje
  kao i pucanje mahuna
  Prilagodljiva svim regionima gajenja
  kao i uslovima proizvodnje
  Potencijal prinosa hibrida RGT Trezzor iznosi preko 5,5 tona/ha
  Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha

 • HARNAS12

  Stabilnost i sigurnost

  • Hibrid koji je odlično prilagođen našim proizvodnim i agroklimatskim uslovima
  • Pogodan je i za ranije setve
  • Brzo se aktivira u proleće – brz prolećni porast
  • Odličan izbor za dobre njive, dobar i u setvi u redukovanoj (min-till) obradi
  • Ima stabilan prinos i na lakšim zemljištima
  • Dobro podnosi i sušne uslove (u odnosu na konkurentske hibride)
  • Srednja visina biljaka, čvrsto stablo
  • Srednja dužina vegetacije
  • Hibrid visokog i stabilnog potencijala prinosa

 • MARTEN12

  Visok prinos ulja

  • Srednje rani/kasni hibrid visokog potencijala prinosa
  • Prilagođen našim agroekološkim uslovima proizvodnje
  • Dobro prezimljava u našim uslovima proizvodnje, dobra tolerantnost na izmrzavanje,
  • Brzo kretanje vegetacije u proleće
  • Srednje vreme cvetanja
  • Biljke srednje do niže, čvrsto stablo dobe otpornosti na poleganje
  • Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima proizvodnje (agrotehnika)
  • Odlična stabilnost prinosa u sušnijim uslovima proizvodnje
  • Visok sadržaj i prinos ulja
  • Visoka apsolutna masa 1000 zrna
  • Visoka tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi

 • PETROL1

  Ulaganje i dobit su njegovi saveznici

  • Hibrid visokog potencijala prinosa
  • Odlično adaptiran na naše agroklimatske uslove proizvodnje,
  • Visok i stabilan prinos u različitim uslovima proizvodnje,
  • Odlikuje se brzim početnim porastom,
  • Biljke su jake, robusne sa jakim korenovim sistemom,
  • Dobra otpornost na poleganje,
  • Dobro podnosi stresnije i sušne uslove,
  • Visoka tolerantnost na izmrzavanje,
  • Hibrid koji se dokazao na Vašim poljima!

 • frigo sadnice

  SORTE: Clary, Jolly, Sibila

  PROIZVOĐAČ: Salvi Vivai Italija

  KATEGORIJA: A- , 800 kom. u pakovanju

  Vrhunski sadni materijal od renomiranog Italijanskog rasadnika Salvi Vivai. Sadnice pripadaju klasi A-, ali debljina njihovog korenovog vrata nije ispod 8mm, što vam obezbeđuje dobar potencijal za zasnivanje reprezentativnog i ekonomski isplativog zasada.

 • Ime hibrida: Solatio F1

  Tip ploda: Bradavičast

  Ranostasnost: Srednje rani

  Gajenje: Zaštićen prostor

 • Stilon F1 kelj

  Ime hibrida: stilon

  Dužina vegetacije: 175 dana

  Težina gla vice 3 do 3,5 kg

 • Ime hibrida: Supra F1

  Oblik ploda: Okruglast

  Masa Ploda: 2-2,5 kg

  Ranostasnost: Rana

 • Ime hibrida: Tiger Baby F1

  Oblik ploda: Okruglast

  Masa Ploda:  5 kg

  Boja mesa: Crvena

   

 • Ime hibrida: Tobia F1

  Dužina vegetacije: Ispod 100 dana

  Masa glavice: 5-7 kg

  Kišeljenje

 • Ime hibrida: Tornac F1

  Tip ploda: Glatki

  Ranostasnost: Rani

  Gajenje: Zaštićen prostor

 • Ime hibrida: Tucana F1

  Dužina vegetacije: oko 65 dana

  Masa glavice: 2 kg

  Sveža potrošnja

 • Naziv hibrida: Venazia F1
  Tip biljke: Visoki
  Ranostasnost: Rana
  Oblik ploda: Jabučar
  Težina ploda: 170 – 190  g
  Čvrstoća ploda. XXX
  Proizvodnja: Zaštićen prostor

 • Naziv hibrida: Yigido F1
  Tip biljke: Visoki
  Ranostasnost: Srednje rana
  Oblik ploda: Jabučar
  Težina ploda: 180 – 220 g
  Čvrstoća ploda. XXX
  Proizvodnja: Zaštićen prostor i otvoreno polje

 • Ime hibrida: Zelox F1

  Dužina vegetacije: oko 130 dana

  Masa glavice: 3-4kg

  Sveža potrošnja,