KATEGORIJE PROIZVODA

Seme uljane repice

 • DK Exalte1

  DK ExalteOtporan i prinosanDK Exalte je sposoban za veoma visoke prinose s vrlo visokim sadržajem ulja. Karakteriše ga tolerantnost na osipanje zrna, brzi jesenji i prolećni razvoj i rano dospeće. Trenutno jedan od najtolerantnijih hibrida na bolesti.

  Stasnost
  srednje – rani
  Visina biljke
  visoka
 • DEKALB_DKEXPOWER1

  DK ExpowerPrinos bez kompromisaRani hibrid uljane repice visokog potencijala rodnosti. Intenzivan porast u jesen preporučuje ovaj hibrid za nešto kasnije rokove setve, a visok potencijal grananja obezbeđuje stabilnost prinosa. Zbog niže stabljike nema opasnosti od poleganja a izuzetnim grananjem postiže visoke prinose. Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  rani
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKEXSTORM1

  DK ExstormZa sve uslove gajenjaDK Exstorm ima veoma visoku tolerantnost na pucanje mahune, dobru otpornost na niske temperature i dvostruku otpornost na bolesti. Ukoliko se desi gubitak sklopa hibrid DK Exstorm ga nadomesti grananjem. Hibrid za sve uslove proizvodnje, stabilan sa odličnom fleksibilnošću na stresne uslove tokom celog ciklusa proizvodnje, izuzetno dobro reaguje na intenzivnu proizvodnju. Zahvaljujući RLM 7 genu ima visoku tolerantnost na bolesti. Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  srednje-stasni
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKIMMINENTCL1

  DK Imminent CLHibrid nove DEKALB generacijeDK Iminent CL je hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje uljane repice. Primenom ove tehnologije proizvođači ostvaruju bolju kontrolu korova i maksimalne prinose. Ovaj hibrid nam daje rešenje u borbi protiv korova i fleksibilnost u primeni herbicida. Hibrid za nepovoljne i stresne uslove proizvodnje, stabilan i prilagodljiv. Namenjen je za optimalne rokove setve, a preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

  Stasnost
  srednje rani
  Visina biljke
  srednja
 • DEKALB_DKIMPERIALCL1

  DK Imperial CLSTANDARD U CLEARFIELD PROIZVODNJIHibrid koji se primenjuje u CLEARFIELD® tehnologiji proizvodnje. Namenjen svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju problema sa zakorovljenim parcelama. Tolerantnost na pucanje mahuna smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve, a prinos će biti očuvan ukoliko dođe do odlaganja žetve. Nešto slabiji početni porast čini ovaj hibrid pogodnim za ranu setvu samim tim ne preporučuje se kasna setva. RLM7 gen i dupla otpornost na suvu trulež pruža proizvođačima sigurnost i mogućnost odlaganja prvog fungicidnog tretmana u jesen.

  Stasnost
  srednja
  Visina biljke
  visoka
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN DO 5 t/ha
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 46-48%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   ODLIČAN KAPACITET GRANANJA I VELIKI BROJ LJUSKI
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 50%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN U SVIM SITUACIJAMA
   BROJ DANA DO CVETANJA
   VISOK SADRŽAJ ULJA
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   OTPORAN NA HLADNOĆU
   OTPORAN NA POLEGANJE I RASIPANJE MAHUNE
   VISOK POTENCIJAL GRANANJA
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   SREDNJE RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 47%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN
   SREDNJE RANO CVETANJE I RANO SAZREVANJE
   VISOK SADRŽAJ ULJA 47%
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   DO CVETANJA 120 DANA
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
 • EURALIS VRECA1
  Karakteristike
   RANI HIBRID
   KLASIFIKOVAN KAO 00 BEZ ERUKO KISELINA I GLUKOZINOLATA
   SADRŽAJ ULJA 45,5%
  Prednosti
   VISOKO PRINOSAN
   ODLIČNA OTPORNOST NA RASIPANJE LJUSKE
   BRZO SAZREVANJE U BERBI
  Morfologija
   ODLIČAN RANI PORAST
   DO CVETANJA 123 DANA
   VISINA STABLJIKE 160cm
   OTPORNOST NA HLADNOĆU
   OTPORNOST NA POLEGANJE
  Gustina setve
   500.000 BILJAKA/ha
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 25.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz rani porast
  • Visoka tolerantnost na niske temperature
  • Visoka tolerantnost na bolesti
  • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u zetvi
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 30.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena
  • Brz rani porast
  • Visoka tolerantnost na niske temperature
  • Rani pocetak cvetanja i brzo sazrevanje
  • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u zetvi

   

 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 30.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz I ujednacen porast u jesen
  • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade zemljista
  • Visoka adaptibilnost ( dobri rezultati i na peskovitim zemljistima )
  • Pogodan i za kasniju setvu
 • KWS LOGO 1

  Grupa zrenja: srednja

  Vreme setve: 01.9 – 25.9.
  Preporucena gustina: 450.000 – 550.000 biljaka / ha

  Zemljište i klima
  Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

   

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz razvoj u jesen
  • Visoka tolerantnost na bolesti (Phoma, Sclerotinia)
  • Visoka tolerantnost mahuna na pucanje u žetvi
 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Intenzivan početni porast 
  Pogodan i za kasnije setvene rokove. Veoma dobro prezimljava. U slučaju veoma rane setve i povoljnih uslova za razvoj, bi trebalo primeniti regulator rasta.
  Odličnog zdravstvenog stanja 
  Poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu od Phome. Pored toga, otporan je i na TuYV virus i generalno dobrog profila prema ostalim bolestima.
  Duži optimalni period za žetvu 
  Ujednačeno sazrevanje i otpornost na pucanje mahuna osiguravaju prinos i čine žetvu jednostavnijom.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Efikasan, snažan, robustan 
  Veoma visok potencijal prinosa ostvaruje i u proizvodnji. Nešto višeg stabla, vanserisjke tolerancije na poleganje
  Otporan na TuYV virus 
  Potencijalne štete i do 450 kg/ha. Važna osobina za iznošenje potencijala prinosa u praksi.
  Velika fleksibilnost u vremenu
  Bez sklonsti ka izduživanju u jesen i otpornost na pucanje mahuna daju više vremena za obavljanje radova

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Nov, praktičan i rodan hibrid
  Visok potencijal prinosa. Tolerantan na niske temperature, fleksibilni rokovi setve.

  Besprekornog zdravstvenog stanja
  Prestižna RLM 7 genetika pruža dvostruku zažtitu od Phome! Zdrava biljka do žetve.

  Veoma lak za žetvu
  Ujednačeno sazrevanje mahuna i sušenje stabla. Visoka tolerancija na pucanje mahuna.

 • LG-Logo-5001

  Osobine

  • Veoma visok potencijal prinosa
  • Stablo srednje visine
  • Tolerantan na poleganje
  • Dobro podnosi niske temperature
  • Veoma brzo kreće na proleće
  • Stabilan i fleksibilan hibrid
  • Genetička tolerancija na pucanje mahuna
  • Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata
 • LG-Logo-5001

  Osobine

  Hibrid pogodan za “prljave” njive 
  Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama.
  Visoka produktvinost 
  Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće.
  Više vremena u žetvi 
  Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.

 • ns seme1

  OPIS HIBRIDA

  • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
  • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
  • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
  • Biljka je robusna, stablo čvrsto, otporno na poleganje.
  • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
  • Tip “00” bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 μmol/g suve materije).
  • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domaćih životinja.
 • PR46W151

  Novi visokorodni hibrid sa visokim sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje ranu grupu zrenja a visina mu je oko 165cm. Dobra otpornost na zimu i vlagu. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47%.

  Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata. Dobre je tolerantnosti na bolesti, vrlo ujednačeno dozreva, što značajno snižava gubitke u žetvi.

 • PT 2001

  Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe imidazilinona. PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14.

  Ovaj hibrid predstavlja nov pristup u borbi protiv korova uljane repice.

 • PT2311

  Nova generacija visoko rodnog hibrida visine stabljike oko 170cm. Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46%. Vrlo dobre tolerancije na niske temperature. Sadržaj glukozinata je nizak.

  Veoma tolerantan na standardne bolesti repice i ekstremno visokog prinosa.

 • PT240CL

  Novi hibrid tolerantan na herbicide iz grupe imidazilinona. Ima visok potencijal prinosa sa odličnim sadržajem ulja u zrnu (oko 46%). Izrazito nizak sadržaj glukozinata. Ima stablo prosečne visine oko 167cm i mahune otporne na pucanje.

  Odlične tolerancije na sve na sve značajnije bolesti repice. Odlična tolerantnost na niske temperature. Prosečan prinos u dve godine komisije za priznavanje sorti iznosio je 4083 kg/ha ili 2,2% više od standarda PT200CL.

 • PX1131

  Najnoviji polupatuljasti hibrid u MAXIMUS grupi. Jedan od najprinosnijih hibrida. Sa dobrom tehnologijom proizvodnje prosečni prinosi su preko 4t/ha. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 46%. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata.

  Poseduje vrlo moćan koren i otpornost n aizmrzavanje. Podnosi sve tipove zemljišta.

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid koji se primenjuje u Clearfi eld
  tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira
  od faze potpuno razvijenih kotiledona
  do razvijenih 8 listova.

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Dobra otpornost na mraz
  Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/ha

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid visokog i stabilnog prinosa.
  Izuzetne otpornosti na poleganje stabla
  i pucanje mahuna

  Srednje rani hibrid
  Srednje visoka biljka
  Stabilna u svim uslovima proizvodnje
  Dobra otpornost na mraz
  Odlična otpornost na poleganje
  Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 450.000 do 500.000 biljaka/h

 • ULJANA REPICA 12

  Rani hibrid
  Biljka srednje visine, izuzetno otporna na poleganje
  i otvaranje mahuna
  Brz početni porast kako u jesen tako i u proleće
  Ranijim cvetanjem i sazrevanjem izbegavaju se rizici
  od visokih temperatura, koji utiču na visinu prinosa
  Pogodna za sušna područja
  Izražena otprnost na pucanje mahuna, kojom se
  smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve
  Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra
  Sadržaj ulja u proseku iznosi oko 44,4 %
  Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg/ha
  Preporučeni sklop: 450.000 – 500.000 zrna u setvi

 • ULJANA REPICA 12

  Hibrid uljane repice
  Dokazano dobar u proizvodnji
  Visok sadržaj ulja
  Rani hibrid
  Biljka niže stabljike
  Vrhunski prinos zrna
  Sadržaj ulja (na AST) oko 48%
  Odlična otpornost na poleganje
  Dobra otpornost na mraz
  Preporučeni sklop u setvi je
  od 500.000 do 550.000 biljaka/ha