KATEGORIJE PROIZVODA

Stočarstvo

 • betacetum_bidon_10L(1)

  Prednosti:

   

  • Bolje korišćenje energije iz obroka, poboljšanje metabolizma energije i izbegavanje negativnog bilansa energije na početku laktacije
  • Efikasna terapija ketoze kod krava
  • Smanjenje mobilizacije masnih rezervi
  • Detoksikacija jetre
  • Poboljšanje plodnosti (priprema za estrus)
 • Betavit_bidon_10_lit-copy(1)

  Proizvod koji idealnom kombinacijom svih esencijalnih vitamina, koji imaju važan uticaj na metabolizam, pruža odličnu potporu za sve vrste životinja u različitim stresnim periodima tokom uzrasta i uzgoja dok Betactyl dodatak pojačava taj uticaj.

   

  • Ubrzan rast životinja
  • Pojačan imunitet
  • Poboljšana plodnost
  • Ređa pojava hormonalnih poremećaja
  • Bolje iskorišćenje hrane
  • Poboljšano opšte zdravstveno stanje životinja
 • CalseaCavler
  • U toku 60 dana zasušenosti nastaje 60% svih zdravstvenih problema muznih krava kasnije u laktaciji
  • Obrnut odnos Ca i P (prevencija hipokalcemije – sindrom padanja krava posle teljenja)
  • Ishranjuje mišiće materice, utiče na bolje otvaranje, jače kontrakcije i lakše teljenje (Mg)
  • Podpomaže regeneraciju mlečne žlezde i priprema je za novu laktaciju (Zn)
  • Bolji kvalitet kolostruma (Co)
  • Jača imunitet teleta i njegovu vitalnost nakon teljenja (Se)
  • Podstiče apetit posle teljenja kod krava
  • Smanjenje pojave retencija (zaostajanja posteljice)
 • CalseaDigest
  • Reguliše kiselost u buragu – pufersko delovanje
  • Posledica veće kiselosti u buragu je slabo varenje vlakana ili potpun prestanak varenja, što je glavna funkcija buraga
  • Reguliše pH u buragu! Stimuliše mikrofloru buraga! Povećava svarljivost vlakana i iskorišćenje energije iz obroka!
  • Bolja sekrecija pljuvačke, Bolji apetit, Bolja konzumacija
  • Bolji prirast – Bolja proizvodnja
  • Bolje obnavljanje epitela vimena, smanjenje broja somatskih ćelija i poboljšanje kvaliteta mleka
  • Otporniji i jači papci

   

 • CalesaOligo+ (1)
  • Nadoknađuje mikroelemente u periodima slabije ishrane ili česte ispaše kao i kod veoma intezivne proizvodnje
  • Pogodan za sve kategorije goveda i koza
  • Utiče na bolju plodnost – reprodukciju i imunitet
  • Utiče na jačanje papaka i zdravlje vimena (smanjenje somatskih ćelija i pojava mastitisa)
  • Pojačava apetit i varenje
 • CalseaPhos
  • Dodatak u ishrani krava, koza, ovaca, divljači i konja gde je ishrana siromašna makroelementima (najčešće paša u predelima gde je zemljište deficitarno u Ca i P)
  • Dobar za mlade kategorije životinja u porastu
  • Utiče na povećanje i kvalitet parogova kod jelena, srna i srndaća
  • Nadoknađuje kalcijum kod sveže oteljenih krava (najviše gube kalcijum u prvim nedeljama laktacije)
 • Calseavit+

  Mineralni blok za poboljšanje reprodukcije, izuzetan i kao dodatak ishrani mladih životinja.

   

  • Obogaćen u makroelementima i mikroelementima (naglašeni vitamin E i selen)
  • Odličan za mlade kategorije goveda – telad i junad
  • Bolji rast, jače kosti i imunitet
  • Poboljšava reprodukciju usled čestog problema – nutritivnog steriliteta
  • Uređenje i normalizacija ciklusa
  • Smanjenje pojava cisti i povećanje veličine jajnika
  • Bolji znakovi estrusa i bolja koncepcija
 • fertinergy

  Efikasno sredstvo u prevenciji ketoze.

   

  • Prevencija ketoze
  • Stimulacija apetita – unosa hrane
  • Poboljšanje plodnosti
  • Bolje funkcionisanje jetre i smanjenje mobilizacije masti na jetri
 • dav

  Sa cinkom i kompeksom aminokiselina

  Mineralna hrana za visoko-mlečne krave.

  Sadrži cink i kompleks aminokiselina koji pruža biološku raspolozivost i ima održiv efekat na zdravlje vimena kao i proizvodnju mleka i plodnosti.

  Cink u tragovima predstavlja deo mnogih enzima tela i igra posebnu ulogu za regeneraciju epitelnih ćelija vezivnog tkiva.

  Organski sadržaj cinka izaziva efekat široke resorpcije raznih materija u krv.

  • Visoka proizvodnja mleka
  • Pozitivan uticaj na zdravlje vimena
  • Dobro zdravlje papaka
  • Bolja plodnost i lako izbacivanje postejlice
 • dav

  Mineralna hrana za mlečne krave

  Preduslov za optimalnu funkciju buraga

  • Min.18% sirovih vlakana a od toga 2/3 kabastog dela obroka (seno, silaža) da se poboljša funkcija Pufera u buragu.
  • Pravilan balans jake hrane kako bi se izbegla prevelika kiselost u buragu
  • Ishranu započeti komponentama bogatim sirovim vlaknima da bi se povećalo lučenje pljuvačke
  • Obezbediti potrebne mineralne materije za dobro zdravlje natrijum-bikarbonat i natrijum karbonat
 • dav

  Vitaminsko-mineralna predsveša za telad do 200kg koji odlikuje velika količina mlečnih proizvoda i lako svarljivih proteina. Sadrži akrivne bakterije kiselo-mlečnog vrenja koje obnavljaju crevnu floru i stabilizuju brobavu teladi.

  Rezultati primene u ishrani:

  • Visoki prirasti
  • Izgradnja kostura
  • Sigurnost probave
  • Otpornost organizma na viruse
  • Izgradnja enzima
  • Dobro primanje hrane
 • dav

  GELAMIN Mastmineral 3%

  Mineralna predsmeša za tov junadi od 200-700 kg telesne težine.

  Proizvod za profesionalni tov junadi koji sadrži sve potrebne minerale i vitamine za uspešne rezultate u tovu.

  Kombinacijom minerala i vitamina postižu se sledeći rezultati u tovu junadi:

  • povećanje mišićne mase
  • izvanredni prirast junadi-preko 1400 g dnevno
  • stabilno zdravlje i manje bolesti papaka
  • bolja fermentacija u buragu
  • bolja konverzija i smanjenje broja dana u tovu
  • dobro zdravlje junadi i odlično prihvatanje hrane
 • Lithamax2 (1)

  Predstavlja kombinaciju pufera i aktivatora buraga sa helatima i vitaminom E.

   

  Prednosti:

   

  • Stimuliše imuni sistem i pojačava otpornost životinja prema infekcijama
  • Smanjuje somatske ćelije u mleku
  • Poboljšava kvalitet i količinu mleka
  • Poboljšava reprodukciju
 • LITHORUMEN

  Predstavlja kombinaciju pufera, aktivatora buraga sa inaktivatorima mikotoksina i biljnih ekstrakata za detoksikaciju jetre.

   

  Prednosti:

   

  • Stimuliše imuni sistem i pojačava otpornost životinja prema infekcijama
  • Deluje protiv mikotoksina i njihovih negativnih efekata (neplodnost, gubitak apetita, pad imuniteta, penali otkupljivača mleka zbog povećanog nivoa mikotoksina)
 • Lithaxion logo sajt

  Lithaxion predstavlja kombinaciju organskih (glukomanani i manan oligo saharidi iz ćelijskog zida kvasca) i neorganskih materija (bentonit, zeolit i aktivni ugalj).

   

  Organske i neorganske materije, zajedno sa ekstraktima biljaka za detoksikaciju jetre, predstavljaju idealno rešenje za vezivanje i inaktivaciju mikotoksina iz hraniva te svojim delovanjem sprečavaju pojave mikotoksikoza usled štetnog delovanja mikotoksina na zdravlje životinja.

 • pioneer silage
  • Za brzo i pouzdano siliranje
  • Smanjenje gubitaka i razvoja štetnih bakterija
  • Povećana hraniljivost i energija
  • Očuvanje suve materije i proteina
  • Aerobna stabilnost
  • Smanjeno kvarenje i zagrevanje silaže
  • Smanjenje rizika od pojave mikotoksina
  • Bolja svarljivost
  • Dobra konzumacija i veća mlečnost krava
  • Jednostavna primena
 • PROSANEX

  Mineralni kompleks u prahu, posebno dizajniran da poboljša higijenu smeštaja životinja. Preparat odlično deluje na poboljšanje higijene u štali kroz efikasno vezivanje vlage i amonijaka i direktno i indirektno delovanje na smanjenje razvoja i prisutnost bakterija u ambijentu.

   

  • Super apsorbent kompleks
  • Veoma visok kapacitet vezivanja vode (upijanja vlage) >250%
  • Ireverzibilno hemijsko zadržavanje vode
  • Smanjenje neprijatnih mirisa i amonijaka
  • Bogatiji stajnjak (N, Ca, S)
  • Lako se nanosi i prijatnog je mirisa
 • Green

  Prednosti primene:

   

  • Smanjenje poremećaja u promeni ishrane (ubrzan transport, loše varenje i sl.)
  • Lakše iskorišćenje obroka koji su bogati rastvorenim azotom
  • Kontrola parazitskih infekcija (V-Phyt tehnologija na biljnoj bazi)
  • Poboljšava svarljivost sveže trave
  • Obezbeđuje iskoristljivost kvalitetnih hraniva iz trave
  • Čuva jetru

   

  Proizvod predstavlja dodatak redovnoj ishrani goveda, ovaca, koza i konja.

 • Indigo

  Prednosti primene:

   

  • Smanjenje rizika kod teljenja: teška teljenja, zaostajanje posteljicе, metritis i posledice otežanih teljenja – ketoza, mastitis, kvantitet i kvalitet kolostruma itd.
  • Poboljšanje kondicije pred teljenje i jači imunitet i majke i ploda
  • Smanjen rizik pojave hipokalcemije (sindrom padanja krava)
  • Vitalnije novorođenče
  • Poboljšava funkciju jetre

   

  Proizvod predstavlja dodatak redovnoj ishrani goveda, koza i konja.

   

  Za više informacija o proizvodu i načinu i vremenu primene kontaktirajte Timac Agro Balkans Tehničko – stručni tim.

 • Ruby

  Prednosti primene:

   

  • Pojačava porast, rast kostiju i pravilan razvoj mišića kod mladih kategorija životinja
  • Poboljšava reprodukciju i plodnost
  • Bolji proizvodni potencijal mleka i mesa
  • Bolje iskorišćenje obroka
  • Kontrola parazitskih infekcija (V-Phyt tehnologija na biljnoj bazi)

   

  Proizvod predstavlja dodatak redovnoj ishrani goveda, koza i konja.

 • Yellow

  Prednosti primene:

   

  • Bolje iskorišćenje proteina
  • Poboljšanje apetita i unosa hrane
  • Bolja svarljivost i iskoristljivost vlakana (letnja ispaša, seno)
  • Efikasnija ishrana
  • Kontrola parazitskih infekcija (V-Phyt tehnologija na biljnoj bazi)

   

  Proizvod predstavlja dodatak redovnoj ishrani goveda, koza i konja.

 • SilaprilisPRO

  Silaprilis pro predstavlja proizvod kojim osiguravate put do kvalitetne silaže i senaže.

   

  • Za brzo i pouzdano siliranje
  • Smanjenje gubitaka i razvoja štetnih bakterija
  • Povećana hraniljivost i energija
  • Očuvanje suve materije i proteina
  • Aerobna stabilnost
  • Smanjeno kvarenje i zagrevanje silaže
  • Smanjenje rizika od pojave mikotoksina
  • Bolja svarljivost
  • Dobra konzumacija i veća mlečnost krava
  • Jednostavna primena
 • silko-proizvod1

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže kukuruza. Silko se primenjuje za siliranje zrna kukuruza ili cele biljke kukuruza.

  UPOTREBA SILKA ZA KUKURUZ

  ZA 20t SILAŽE KUKURUZA: 100 ml SILKA sipati u 20 l vode
  ZA 50t SILAŽE KUKURUZA: 250 ml SILKA sipati u 50 l vode
  ZA 200t SILAŽE KUKURUZA: 1 l SILKA sipati u 200 l vode

  Silažu pripremati standardnom tehnologijom.

 • silko-za-lucerku

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže lucerke

  SILKO ZA LUCERKU sadrži Lactobacilius plantarum i Peciococcus sp. Lucerka zbog svog hemijskog sastava se teško silira jer sadrži samo 7% šećera. Homofermentativne mlečne bakterije produkuju enzime koji hidrolizuju polisaharide i oslobađaju šećere koji se tokom mlečno-kiselinske fermentacije pretvarau u kiseline koje snižavaju pH. Lactobacillus plantarum je aktivan na pH 6, a Pediococcus sp. na pH 5, koji dodatno snižava pH silaže na 4. Sve ovo utiče na poboljšanje svarljivosti vlakana NDF-a i ADF-a i očuvanje proteina u prirodnom obliku usled čega se povećava hranljiva vrednost silaže.

  PRIMENA SILKA ZA LUCERKU

  ZA 20 t SILAŽE LUCERKE : 100 ml Silka za lucerku sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

  ZA 50 t SILAŽE LUCERKE : 250 ml Silka za lucerku sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

  ZA 200 t SILAŽE LUCERKE : 1 litar Silka za lucerku sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

  SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.

 • silko-za-trave-i-zitarice1

  Specijalizovani proizvod namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica.

  Silko za trave i žitarice je inokulant namenjen za pripremanje silaže/senaže trava i žitarica. Silko za trave i žitarice sadrži odabrane sojeve iz roda Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei. Proizvod je urađen u skladu sa HACCP standardom. Broj jedinica koje formiraju kolonije 5×1011 cfu/ml. Bakterijski sojevi su patentom zaštićeni.

  PRIMENA SILKA ZA TRAVE I ŽITARICE

  ZA 20 t SILAŽE : 100 ml Silka za trave i žitarice sipati u 20 l vode – za pripremanje 20 t silaže

  ZA 50 t SILAŽE : 250 ml Silka za trave i žitarice sipati u 50 l vode – za pripremanje 50 t silaže

  ZA 200 t SILAŽE : 1 litar Silka za trave i žitarice sipati u 200 l vode – za pripremanje 200 t silaže

  SILAŽU SPREMATI STANDARDNOM TEHNOLOGIJOM, BILJNA MASA MORA BITI DOBRO SABIJENA I ZATVORENA OD ULASKA VAZDUHA U SILOS ILI U BALE.