ZAŠTITA BILJA

U prodajnom asortimanu zastupljen je veliki broj proizvoda renomiranih domaćih i stranih proizvođača.

 • Acanto_plus - Funguicid

  Klasa: FungicidI

  Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

  Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l ,5 l

  Proizvođač: DuPont

 • Actara

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Tiametoksam 250g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2 g, 4 g, 40 g, 100 g

  Proizvođač: Syngenta

 • adengo
  Selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.
  AKTIVNA MATERIJA:
  izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/lPreparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
  OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija – SC
  Pakovanje
  200 ml 20 x 200 ml
  1 l 12 x 1 l
  5 l 4 x 5 lBayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda
  Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
 • Afinex - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

  Formulacija: SP – vodorastvorljivo prašivo

  Pakovanje: 2,5 g, 25 g, 250 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Agrociram - Fungicid

  Klasa: FungicidI

  Aktivna materija: Ciram 800 ± 25 g/kg

  Formulacija: WP- kvašljivi prašak

  Pakovanje: 500 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Agrodimark - Herbicid

  Klasa:Herbicid

  Aktivna materija:Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

  Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje:300ml, 1l

  Proizvođač:Agromarket

  Karenca:OVP

  Plodored:Bez ograničenja

  MDK(mg/kg):0,5 – kukuruz

 • Agrodin_65WP - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: dodin 650 g/kg

  Formulacija: WP-kvašljivi prašak

  Pakovanje: 100 g, 500 g

  Proizvođač: Agriphar

 • Akaristop insekticid i akaricid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Albion - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u soji

  Primena: u split aplikaciji 0,9 + 0,9 l/ha

  Aktivna materija:
  Imazamoks 22 g/l + bentazon 480 g/l
 • Alverde - Insekticid

  Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice i velikog kupusara

  Primena:

  Krompirova zlatica: 0,2-0,25 l/ha

  Veliki kupusar: 1 l/ha

  Druge primene: kukuruzni plamenac, sovice ako se hrane lišćem 0,1 l/ha, a 0,15-0,2 l/ha ako se ubušuju…..maksimalna količina primene 1 l/ha

  Karenca: kupus 7 dana, krompir 14 dana

 • Amanet - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

  Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

  Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan

 • Ambarin - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist)

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Arysta LifeScience

 • Amon 020 EW - Insekticid i akaricid

  Folijarni insekticid i akaricid

  Primena:

  Jabuka: grinje paučinari 0,075% + 3-5 l/ha Letol EC

  Kruška: Psylla pyri – 0,1% + 3-5 l/ha Letol EC

  Duvan: duvanov trips 0,75-1 l/ha

  Druge primene: grinje na malini i kupini, paprici, spanaću, krompirova zlatica, grinje u povrću, cveću.

  MBT: 2 puta

 • Antracol - Fungicid

  Kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače

  Primena:

  Vinova loza

  Krompir

  Duvan

  Jabuka

  Kruška

  Paradajz

  Luk

  Količina primene: 2-2,5 kg/ha

  Preventivno, pre ostvarivanja infekcije

 • Arigo 330 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 330 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita, a uljana repica posle dubokog oranja. Naredne godine se mogu sejati jare žitarice, suncokret, soja i krompir, a 2 godine nakon primene šećerna i stočna repa, pasulj, grašak, spanać

 • Asena - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2 g, 50 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Aserija - Fungicid

  Preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu

  Primena:

  Jabuka i kruška: 1 l/ha za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu: Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicilium spp., Monilia spp., Gleosporium spp.

  Tretiranje: najkasnije 7 dana pred berbu

   

   

 • Avalon - Herbicid

  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

 • Avaunt - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

  Formulacija: SC-koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: FMC

 • Bakarno-ulje Insekto fungicid

  Folijarni kontaktni fungicid, hromistacid i baktericid

  Primena:

  Jabuka: 1,5% za suzbijanje V.inaequalis na početku vegetacije i 1% u fazi bubrenja cvetnih pupoljaka

  Breskve i nekatarine: 1-1,5% za suzbijanje Taphrina deformans

  Bolesti četinara i ukrasnog bilja: 0,5-1% u toku vegetacije

 • Balear - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Hlorotalonil 720g/l

  Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agriphar

 • Banvel - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Sygenta

  Karenca: OVP

  Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

  MDK(mg/kg): 0,5

 • Basar - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta

 • Bentamark - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana – kukuruz, soja

  Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

 • Betasana compact sc - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 5 l

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd., UK

  Karenca: 91 dan

  Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.

  MDK(mg/kg): 0,05

  Radna Karenca: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja)

  Primena:

 • Bifenicus - Insekticid

  Folijarni, digestivni insekto-akaricid

  Primena:

  Strna žita: 0,1-0,15 l/ha

  Duvan: lisne vaši 0,1 l/ha

  Kukuruz: Ostrinia 0,2-0,3 l/ha, žičari 0,5 l/ha u redove

  Kupus: lisne sovice 0,2-0,3 l/ha

  Vinova loza: grozdov moljac 0,02-0,05%

  Uljana repica: repičin sjajnik 0,1-0,2 l/ha

  Tretman zemljišta: 2 l/ha uz inkorporaciju

 • BlueBordo - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

  Formulacija: WG-vododiperzibilne granule

  Pakovanje: 50 g, 1 kg

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd

 • Borneo - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l

  Formulacija: SC – koncentrat za suspenziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S

 • Bosco - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Boskalid 500g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 0,1kg

  Proizvođač: Agromarket

 • Butoxone-DB - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: U mladoj i zasnovanoj lucerki 1,5-3 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Butoxone DB  1,5-2 l/ha + Piano 8 g/ha bez okvašivača,

  Butoxone DB 1,5-2 l/ha + Sinamon 0,5 l/ha

 • Cabrio-Top - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze

  Primena:

  Vinova loza: 0,15-0,2% za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i plamenjače

 • Calaris_Pro - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Calypso - Insekticid

  Folijarni lokal-sistemični insekticid za suzbijanje lisnih vaši i krompirove zlatice

  Primena:

  Krompir: 0,1 l/ha, larve L3

  Suncokret: vaši 0,075-0,1 l/ha

  Paprika: breskvina vaš M.persicae 0,15-0,2 l/ha

  Jabuka: Cydia pomonella 0,02-0,025 u početku ubušivanja u plodove

  Karenca:

  paprika 7 d, jabuka 14 d, krompir i suncokret 21 d

 • Capi - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 2 ml, 10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Captan_80WG - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 20 g, 200 g, 1 kg

  Proizvođač: Arysta LifeScience

 • Caramba-EC - Fungicid

  Lokal sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

  Primena:

  Pšenica: 1,2-1,5 l/ha za suzbijanje rđe, pepelnice, sive pegavosti i fuzarioze klasa

  Uljana repica: 0,7-1 l/ha jesenji tretman u fazi 4-5 listova, 1-1,25 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele i sive truleži, u vreme od prve do pete internodije (31-51 BBCH)

   

 • Chikara_Duo - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Flazasulfuron 6,7 g/kg + Glifosat 288 g/kg (324,5 g/kg Glifosat Na so)

  Formulacija: WG vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 1 kg

  Proizvođač: Belchim

  Karenca: 60 dana jabuka i kruška, 75 dana vinova loza

  Plodored: slučaju propadanja zasada, na tretiranim površinama se godinu dana nakon primene mogu sejati pšenica, ječam, raž i kukuruz. Primena sredsta je moguća do godinu dana pre uklanjanja zasada vinove loze

 • Ciprodex - Fungicid

  Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Jabuka: 0,5 l/ha za suzbijanje Venturije tretiranjem od početka vegetacije do formiranje plodova veličine lešnika.

  Višnja, šljiva i breskva: 0,5% za suzbijanje Monilia laxa od početka cvetanja do precvetavanja

  Vinova loza: 1,25-1,6 l/ha za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea)

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatom Niveral

 • Colosseum - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: Kukuruz u fazi 3-5 listova u količini 0,5-0,7 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Može se mešati sa preparatima Zeazin i Nikosav

 • Confidor-200-SL - Insekticid

  Lokal sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena:

  Krompir: zlatica 0,2-0,3 l/ha

  Duvan: tripsi 0,5-0,6 l/ha

  Hmelj: lisne vaši 0,5-0,6 l/ha

  Paprika: vaši 0,05-0,07%

  MBT: 2 puta

  Karenca:

  paprika 7 d, krompir 28 d, duvan i hmelj 35 d

 • Confidor-70-WG - Insekticid

  Folijarni lokal-sistemični insekticid namenjen suzbijanju krompirove zlatice

  Primena:

  Krompir: 100 g/ha tretman larvi

  Druge primene: linsni mineri, vaši

  Karenca: 28 dana

 • Cormax - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 200 g, 20 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Cunami - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

  Formulacija: SL- koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 21 dan

 • Cuprablau_Z - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)

  Formulacija: WP – kvašjivi prašak

  Pakovanje: 250 g, 1 kg, 20 kg

  Proizvođač: Cinkarna

 • Curzate_M68 - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Cimoksanil 45 g/kg + Mankozeb 68 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 30 g, 1 kg

  Proizvođač: DuPont

 • Debut_Duoactive - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 kg

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati šećerna repa, spanać i cvekla. Iste kalendarske godine mogu se sejati sve ozime žitarice, a naredne godine nema ograničenja u plodoredu

  MDK(mg/kg): Lenacil 0,1 Triflusulfuron-metil 0,01

 • Delan - Fungicid

  Nesistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Jabuka:

  0,07% tretiranjem do faze cvetanja ili

  0,05% Delan 700 WG + 0,02% Different 250 EC

  Breskva:

  0,075% za suzbijanje Taphrina deformans i Clasterosporium carpophilum do faze cvetanja

  Višnja: 0,075% za suzbijanje Blumeriella jappi i Clasterosporium carpophilum, tokom precvetavanja, odnostno završenog rasta mladara

 • Dicarzol - Insekticid

  Folijarni insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena:

  Paprika: kalifornijski cvetni trips 1 kg/ha (400 l vode)

  Crni luk: duvanov trips 1 kg/ha

  Druge primene:

  Breskva i nekratina: trips, neposredno posle cvetanja

  Crveni i baštenski pauk: 1 kg/ha

  Karenca: paprika 35 dana, crni luk – 28 dana

 • Different-250-EC - Fungicid

  Lokal sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  JABUKA:

  0,02-0,03% za suzbijanje Venturia inaequalis (11-72 BBCH)

  ŠEĆERNA REPA

  0,4-0,6 l/ha za suzbijanje Cercospora beticola

  Druge primene:

  Za suzbijanje bolesti lista i stabla na pšenici i ječmu. Za suzbijanje crne pegavosti dunje i ruže

 • Dimilin - Insekticid

  Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena : jabuka, kruška, šume, šljiva, breskva, povrće

  Aktivna materija: Diflubenzuron 480 g/l
  Doza primene: ‚200 – 250 ml/ha
 • Dionis - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: za suzbijanje Monilia laxa.

  2 puta, početkom cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Vinova loza:

  1 l/ha za suzbijanje Botrytis cinerea, od faze precvetavanja do faze šarka

  Druge primene: Alternaria na jabuci, Botrytis cinerea na jagodastom voću i povrću

 • Dionis-plus - Fungicid

  Folijarni kontaktni fungicid sa preventivnim i slabim kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva, šljiva i višnja:

  2 l/ha za suzbijanje Monilia laxa, primena dva puta, na početku cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Sclerotinia, Botrytis na suncokretu

  Sclerotinia na soji

 • DiquaTop - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Dikvat dibromid 373,6 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Arysta Life Science

  Karenca: voće 28 dana; soja OVP

  Plodored: –

  MDK(mg/kg): 0,05 voće

  Radna Karenca: voće 28 dana; soja OVP

 • Dithane_DG - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

  Formulacija: DG – Disperzibilne granule

  Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 20 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Dithane_M_45 - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

  Formulacija: WP – kvašljivi prašak

  Pakovanje: 250 g, 1 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Duofen - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: 1,5 l/ha za suzbijanje Monilia laxa

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Mycosphaerella fragariae na jagodi

  Septoria, Fusarium, Alternaria na pšenici

  Cercospora beticola na šećernoj repi

  Botrytis cinerea na vinovoj lozi

 • Duofen-plus - Fungicid

  Sistemični folijarni fungicid sa prevetivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Pšenica i ječam: Za suzbijanje prourokovača pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa i paleži klasa

  Može se primenjivati 2 puta tokom godine.

 • Dynox - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 80 g

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi

  MDK(mg/kg): 0,05 – soja

 • DuPont_Equation - Fungicid

  Klasa: FUNGICID

  Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 6 g, 400 g

  Proizvođač: DuPont

 • ES-Plus - Adjuvant

  Dodatno sredstvo – okvašivač

  Primena:

  Dodaje se preparatima:

  Intermezzo u kukuruzu

  Piano u soji

  raDIVan u soji

  200 ml/ha

  Smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od stane biljke.

 • Everest - Fungicid

  Folijarni fungicid, hromistacid, baktericid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Jabuka: Može se primenjivati od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, u konc. 0,7-0,1%

  Krompir i paradajz: 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja

  Malina – 0,4% za suzbijanje Didimella applanata

  Krastavac – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

  Začinska paprika – 0,4-0,6% za suzbijanje bakteriozne pegavosti

  Breskva – 0,6-0,8% za suzbijanje Taphrina deformans

  Vinova loza – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

   

 • Excorta - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 500 ml

  Proizvođač: Agromarke

 • Excorta_plus - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 500 ml

  Proizvođač: Agromarket

 • Express_50sx -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

 • Falcon - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

  Primena:      

  Pšenica i ječam:

  0,6 l/ha za suzbijanje pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa, kao i mrežaste pegavosti ječma, od vlatanja do početka klasanja i cvetanja

  Vinova loza:

  0,3-0,4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnice

 • Fastac-10EC - Insekticid

  Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena:

  Strna žita: 0,12-0,15 l/ha

  Uljana repica: lisne ose 0,1 l/ha

  Vinova loza: pepeljasti moljac 0,12-0,15 l/ha

  Kupus: lisne sovice 0,15-0,175 l/ha

  Luk: duvanov trips 0,02%

  Voćnjaci: jabukin i breskvin smotavac 0,015-0,018%, dudovac 0,01-0,012%

  Druge primene:

  Kukuruzni plamenac i sovice 200-300 ml/ha

 • Fiesta- Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Ditianon 700 g/l

  Formulacija: WG – vododisperibilne granule

  Pakovanje: 100 g, 500 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Floyd-Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje 2 meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

 • fluoco - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Flutriafol 250g/l

  Formulacija: SC- Koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Flupisor - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja:

  Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

   

   

 • Fosco - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 kg

  Proizvođač: Agromarket

 • Fostonic - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg

  Formulacija: WP-kvašljivi prašak

  Pakovanje: 30 g, 1 kg

  Proizvođač: Arysta Life Science

 • Fungohem_sc - Fungicid

  Klasa: FUNGICID

  Aktivna materija: 368 g/l bakar hidroksida (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida)

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 250 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Funguran - Funguran

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 500 g/kg bakar hidroksida

  Formulacija: WP-kvašljivi prašak

  Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

  Proizvođač: Spiess Urania

 • Funomil‚- Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

  Formulacija: WP-kvašljivi prašak

  Pakovanje: 10 g, 100 g, 500 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Funomil - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Proizvođač: Agromarket

 • Galigan - Herbicid

  Selektivni kontaktni herbicid

  Primena: Suncokret: 1-1,25 l/ha pre em

  Crni luk iz semena ili arpadžika: 1-1,5 l/ha kada luk razvije 3-4 lista

  Voće i vinova loza: 3 l/ha za zasade starije od 4 godine

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatom TELUS

 • Gestikal-240-SC - Insekticid

  Sistemični insekticid za suzbijanje biljnih vaši

  Primena:

  Jabuka: Aphis pomi 0,16-0,2 l/ha

  Paprika: Myzus persicae 0,16-0,18 l/ha

  Duvan: Thrips tabaci 0,25 l/ha

  Druge primene: vaši na suncokretu, grašku, kupusu, jabuci, koštičavom voću. Za suzbijanje krompirove zlatice

 • Girasolin - Hebicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana za krompir i silažni kukuruz. Za ostalo – OVP

  Plodored: nema ograničenja u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – suncokret, krompir

 • Glifohem -Hebicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l glifosata)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 35 dana

  Plodored: nema ograničenja

  Radna Karenca: 12 sati

 • Glifomark - Hebicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l, 1,5 l, 20 l, 200 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: nema ograničenja u plodoredu, sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

 • Glifosav-480 Herbicid

  Neselektivni (totalni) herbicid

  Primena:

  3-4 l/ha za jednogodišnje korove

  4-5 l/ha za divlji sirak

  5-6 l/ha za suzbijanje palamide, štavelja, maslačka i koprive

  6-8 l/ha za suzbijanje poponca, zubače i divlje kupine

  U suvim kanalima: 4-8 l/ha

  Neobrađene površine: 5-12 l/ha

 • Halogeniks - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 1 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove

  1,5 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja: Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

 • Harmony 75 WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2×8 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Helion - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: SUNCOKRETU I KROMPIRU; VOĆU I VINOVOJ LOZI

  PRIMENA: 2-4 l/ha
  Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l
 • Hemokonazol - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Hillan - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Ikarus - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 35 dana

  Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač; 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Imidan - Insekticid

  Folijarni insekticid sa kontaktnim, digestivnim i penetrativnim  delovanjem za suzbijanje smotavca

  Primena:

  Jabukin, breskvin, šljivin smotavac 0,15-0,2% (15-20 ml na 10 l vode)

  Karenca: jabuka 35 d

 • Indar_5_EW - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fenbukonazol 50g/l

  Formulacija: EW- emulzija ulja u vodi

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Intermezzo - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

  Primena: 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus

  Kada je usev u fazi do 8 razvijenih listova

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima Zeazin, Maton, Colosseum i Nikosav

 • Karathane - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

  Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 50 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Kletox - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

  Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: Bez ograničenja

  MDK(mg/kg): 10 – soja; 0,5 – suncokret

 • Kletox_extra - Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisne gajene vrste, a 30 dana nakon tretiranja se mogu sejati uskolisne gajene biljke

  Radna Karenca: 24 sata

 • Lancelot - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 0,033 kg, 0,5 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene preparat na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam. U normalnom plodoredu posle primene herbicida mogu se sejati: iste jeseni: ozime žita i uljana repica; sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk; nakon 14 meseci: soja, grašak, sočivo

 • Leonida - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena:   

  Krompir: 0,5 l/ha  

  Malina: 1,3-1,5 l/ha

  Vinova loza: 0,3-0,4 l/ha

  Jagoda: 1,3-1,5 l/ha zalivanjem zemljišta u brazde

  U svim usevima gde plamenjača predstavlja probleme

 • Letol-EC - Insekticid

  Folijarni insekticid, akaricid, okvašivač i oteživač

  Primena:

  Jabuka: voćana grinje i baštenski pauk

  Druge primene:

  Zimski tretman voća 1,5-3% sa preparatima EVEREST i SAVANUR EC

  Partner preparatima:

  AMON 020 EW, DIMILIN SC 48

 • Leutar - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena: 

  Salata: 160-190 ml/ha 7 dana posle rasađivanja

  Krompir: 215 ml/ha + Mankosav 75 WG 2 kg/ha

  Duvan: 215 ml/ha + Mankosav 75 WG 2 kg/ha od faze 4. lista duvana

  MBT: 3 puta

 • Luna_Experience - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Bayer CropScience

 • luna-sensation - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Bayer CropScience

  Karenca: 7 dana

  MBT: 2

 • Mankosav-75-WG - Fungicid

  Preventivni fungicid u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

  Primena: 

  Jabuka: V.inaequalis 2,5-3 kg/ha

  Vinova loza: plamenjača, po pojavi uljanih pega u količine 2,5-3 kg/ha

  Druge primene: Phomopsis, Venturia, Polystigma, Coccomyces,

  Septoria, Puccinia, Phytophtora, Alternaria

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: EVEREST, LEUTAR, CIPRODEX

 • Mankosav-80-WP - Fungicid

  Preventivni fungicid u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu

  Primena: 

  Paradajz: 2-2,5 kg/ha za suzbijanje

  plamenjače

  Druge primene: Phomopsis, Venturia, Polystigma, Coccomyces, Septoria, Puccinia, Phytophtora, Alternaria

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: EVEREST, LEUTAR, CIPRODEX

 • Maton - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 0,5-0,8 l/ha, kada je kukuruz u fazi3-5 listova

  Pšenica: 0,8-1,2 l/ha, od sredine bokorenja do početka vlatanja

  Mogućnost mešanja:

  U kukuruzu sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

  U pšenici sa preparatima: STRABON i AMANET

   

 • Max_51 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperibilne granule

  Pakovanje: 80 g

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u normalnom plodoredu posle četiri (4) meseca nakon primene može se sejati ječam, raž, grašak, kukuruz šećerac, a posle 12 meseci od primene mogu se sejati lucerka, detelina, uljana repica, zob-ovas, šećerna repa, salata i povrtarske biljke iz familije tikava (Cucurbitaceae). Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, sirak, suncokret, strna žita, soja i rasađivati duvan.

  Radna Karenca: do sušenja depozita (6 do 12 sati)

 • Merpan 80 WG Fungicid

  Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Jabuka i kruška:

  Za suzbijanje Venturrije, preventivno 0,2% pre ostvarivanja uslova za infekciju.

  MBT: 3 puta

 • Metix - Hebicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

  Formulacija: SC – Koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla. Može delovati fitotoksično na pšenicu kao naredni usev, ako se primeni kasnije od preporučenog roka.

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Metmark_WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 10 g, 50 g

  Proizvođač: Agromarke

 • Mezatron - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 250 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Mezatron_100_OD - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

  Formulacija: OD- uljna disperzija

  Pakovanje: 250 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Microthiol Disperss - Fungicid

  lasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Elementarni sumpor 800g/kg

  Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 1 kg, 20 kg

  Proizvođač: United Phosphorus

 • Mili - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Monosan_herbi - Herbicid

  Herbicid za suzbijanje korova u kukuruzu i pšenici

 • Mont_960EC - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Mont_Plus - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilazin 187,5 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l, 5 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Mont_Trio - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

  Formulacija: SE – suspoemulzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Motivell - Herbicid

  Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

  Aktivna materija: Nikosulfuron 6% (60 g/l)

  Formulacija: OD – uljna suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: ISK

 • Mustang - Herbicid

  lasa: Herbicid

  Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

  Formulacija: SE – suspoemulzija

  Pakovanje: 500 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Nikosav - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 1-1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: Maton, Colosseum, Zeazin, Intermezzo, Pretendo i Tvister

 • Nimrod - Fungicid

  Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice

  Primena: 

  Jabuka: preventivno 0,04%, kurativno 0,06%

  Breskva: 0,75-1 l/ha

  Krastavac i bostan: preventivno 0,04%, kurativno 0,06%

  Ruža: preventivno 0,04%, kurativno 0,06%

  MBT: 3 puta

 • Niveral - Fungicid

  Kontakti fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Krompir: plamenjača 0,3-0,4 l/ha

  Jabuka: V.inaequalis 0,75 l/ha (0,25 l/m visine)

  Druge primene:

  Plamenjača u jagodi, malini 1-1,5 l/ha.

  Alternaria, Helmithosporium na kupusnjačama

  Napomena:

  Ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva

 • Odeon - Fungicid

  Nesistemični fungicid sa protektnivnim i kuratinim delovanjem

  Primena: 

  Jabuka: za suzbijanje V.inaequalis 1,5-1,8 kg/ha

  Breskva: za suzbijanje T.deformans 2-3 kg/ha

  po pojavi zelene tačke

  Šećerna repa: Cercospora 1,3-1,8 kg/ha

  Crni luk: plamanjača 1,2-1,5 kg/ha

  Celer: siva pegavost 2 kg/ha

  Mrkva: sivo-mrka pegavost 2 kg/ha

  Paradajz: crna pegavost 2 kg/ha

  Krastavac: plamenjača, 2 kg/ha

 • Pallas_75 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

  Pakovanje: 0,25 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Pantera 40EC Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

  Primena:

  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih

  1-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma

  1,8-2 l/ha za suzbijanje pirevine

  U usevima krastavca, dinje i lubenice 0,8-1 l/ha

  Mogućnost mešanja:

  Primenjuje se samostalno

 • Passat - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

  Primena: 1-1,25 l/ha

  Clearfield hibridi suncokreta  od nicanja do faze 3 para listova

 • Peak_75_WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 10 g, 20 g

  Proizvođač: Syngenta

 • Pennkozeb WG - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Mankozeb 750g/kg

  Formulacija: WG-vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

  Proizvođač: United Phosphorus

 • Pendistop - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Piano - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i lucerke

  Primena:     

  Soja: 8 g/ha + 0,2 l/ha ES plus

  Lucerka: 15-20 g/ha + 0,2 l/ha ES plus

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, SINAMON u usevu soje i BUTOXONE DB kod primene na lucerištima

 • Piralis - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 300 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Plures - Insekticid

  Insekticid širokog spektra delovanja

  Primena:      

  Pšenica: 0,3-0,5 l/ha

  Druge primene:

  Jabuka i kruška za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih vaši, lisnih minera i lisnih osa

  Breskva za suzbijanje breskvinog smotavca i lisnih vaši

  Šljiva za suzbijanje šljivine ose i lisnih vaši

  Trešnja i višnja za suzbijanje trešnjine muve

  Vinova loza za suzbijanje grožđanog moljca

 • Postalon 90 SC - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

  Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Dow AgroSciences

 • Premijer - Insekticid

  Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena:      

  Breskva: Myzus persicae 300-400 ml/ha

  Koristi se u voćnim zasadima, ratarskim i povrtarskim usevima svih ekonomski značajnih vrsta lisnih vaši

  Karenca: breskva 14 d

 • Pretendo - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju travnih korova u kukuruzu

  Primena: 1-1,2 l/ha kada je kukuruz u fazi od 2 do 8 lista

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

 • Priaxor EC - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: BASF

 • Principal_Plus - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Rimsulfuron 23 g/kg + Nikosulfuron 92 g/kg + Dikamba 550 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 440 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

  MDK(mg/kg): Dikamba 0,5 Rimsulfuron 0,05 Nikosilfuron 0,1

 • Proplant 722 SL - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 ± 25 g/l

  Formulacija: SL koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Arysta LifeScience

 • Propulse - Fungicid

  Klasa: FUNGICID

  Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

  Formulacija: SE – Suspo – emulzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Bayer CropScience

 • Prosaro - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Bayer CropScience

 • Pyrus_400 SC - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

  Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 200 ml, 1 l

  Proizvođač: Agriphar

 • Queen - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l

  Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Radivan - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje

  Primena: 80 g/l + 0,2 l/ha okvašivača ES plus

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, PIANO, SINAMON ili PASST

 • Ridomil Gold Comby - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Metalaksil – M 50g/kg + Folpet 400g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 200 g, 1 kg

  Proizvođač: Syngenta

 • ridomil-gold MZ 68 WG - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 25 g, 250 g, 500 g, 1 kg

  Proizvođač: Syngenta

 • Rimex - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 30 g, 100g

  Proizvođač: Agromarket

 • Safari 50WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

  Pakovanje: 30 g, 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: zahvaljujući kratkom rezidualnom veku nema ograničenja plodoreda nakon vađenja šećerne repe. Ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa. [3:42:26 PM] marinatintor: U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata u maksimalnoj količini od 750 g/ha, pšenica se ne sme sejati u jesen iste godine.

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Saturn-250-EC - Insekticid

  Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i izvesnom gasnom fazom

  Primena:      

  Jabuka: Cydia pomonella, pre početka piljenja 2,5 l/ha

  Koristi se za suzbijanje: jabukinog cvetojeda, krvave vaši, drvotočca, drvesnice, larvi gundelja, žilogriza

 • Saturn-Terra - Insekticid

  Zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

  Primena: 

  U zaštiti kukuruza, paprike od

  štetočina korena, a posebno larvi žičara 15-20 kg/ha

  Unosi se istovremeno sa setvom, koristi se jednom u toku godine.

   Ne primenjivati u usevima korenastog povrća sa kratkom vegetacijom

 • Savanur-EC - Insekticid

  Kontaktni, digestivni i respiratorni insekticid

  Primena: 

  Jabuka: Cydia pomonella 0,075-0,1%

  Šećerna repa: repina pipa 1,5-2 l/ha

  Uljana repica: repičin sjajnik 0,75-1 l/ha

  Druge primene:

  Kukuruzna pipa, vaši na krušci i breskvama

  MBT: 2 puta

 • Savazon 480 - Herbicid

  Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i lucerke

  Primena: 

  U soji se primenjuje u količini 1,2 l/ha između prve i treće troliske u kombinaciji sa 0,6 l/ha Sinamon + 8 g/ha Pinao + ES plus 0,2 l/ha

  Lucerka u količini 2 l/ha kada je lucerka visine 10-15 cm    

 • Sencor 70 WG - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju travnih

  Primena: 

  Krompir: 0,75-1 kg/ha pre em

  Lucerka: 0,75-1 kg/ha u fazi mirovanja lucerke

  Soja: 0,5 kg/ha pre em

  Paradajz: 0,4 kg/ha

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: TELUS i STOMP AQUA