KATEGORIJE PROIZVODA

Biopesticidi

 • AURUM

  AKTIVNA MATERIJA: Bakterijski inokulum Bacillus sp. min. 6×1010 cfu/ml

  AURUM B- Biofungicid i biobaktericid, registrovan za suzbijanje Pseudomonas spp, Xanthomonas spp, Botrytis cinerea.

  PRIMENA:
  Primenjuje se u zasadima jagode folijarnim tretiranjem od početka cvetanja pa do kraja berbe protiv sive truleži,u zasadima paprike folijarnim tretiranjem od početka nicanja pa do kraja berbe protiv bakteriozne plamenjače.

 • Carpovirusine - Biopesticid

  Klasa: Biopesticid

  Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Mexican isolate (CpGV – M)

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Proizvođač: Arysta Life Science

 • Lepinox-plus - Biopesticid

  Klasa: Biopesticid

  Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji su proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

  Formulacija: WP – kvašljivi prašak

  Proizvođač: CBC

 • naturalis Biogard - Biopesticid

  Klasa: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem

  Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju

  Proizvođač: CBC

 • PANORAMA 2

  SASTAV: Rizosferne bakterije i spore Mikoriznih gljiva

  PRIMENA: Rizosferni mikroorganizmi obuhvataju specifično odabrane rodove mikroorganizama, koji svojim dejstvima obezbeđuju širok spektar mehanizama koji stimulišu rast biljaka. Proizvode strukturno različite antibiotike, brzo kolonizuju koren biljaka i imaju sposobnost da se umnožavaju na korenu. Indukuju sistemsku otpornost biljaka proizvodnjom isparljivih organskih jedinjenja i utiču na rast i razvoj korena proizvodnjom fitohormona i ekstracelularnih enzima. Smanjuju nivo etilena u biljkama. U rizosferni sloj zemljišta izlučuju auksine, peptide male molekulske mase, isparljive i druge sekundarne metabolite koji utiču na grananje korena, povećanje kapaciteta usvajanja hranljivih materija, što za rezultat ima bolji i ravnomerniji porast gajenih biljaka, a samim tim i viši i kvalitetniji prinos.

  KOLIČINA PRIMENE:
  Za sve useve- 500g do 1000g/ha u 200-400l vode, optimalno 1-3 puta u toku vegetacije u zavisnosti od useva.
  Aktivacija pre upotrebe (4-6sati), za aktivaciju može da se mogu koristiti tečna organska đubriva, kao i proste šećere u razmeri 1:1 sa Panoramom
  Može se koristiti za inokilaciju semena i rasada,tretiranjem preko zemljišta po celoj površini ili preko sistema irigacije

 • POLYVERSUM - Biofungicid

  .Klasa: Biofungicid

  Aktivna materija: Pythium oligandrum

  Formulacija: Kvašljivi Prašak (WP)

  Proizvođač: AgroArm

   

   

   

   

 • talocuper - Biofungicid

  Klasa: Biopesticid

  Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

  Formulacija: rastvor

 • TIMOREX GOLD - Biofungicid

  Klasa:Biološki fungicid

  AKtrivna materija: ulje čajnog drveta (Melaleuca alternifolia).

  Formulacija:

  Proizvođač: STK