KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicidi za sivu trulež

 • Bosco - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Boskalid 500g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 0,1kg

  Proizvođač: Agromarket

 • Botrystock - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: pirimetanil 300 g/l

  Formulacija:

  Proizvođač:STK

 • BOTUS - Fungicid

  Klasa : Fungicid

  Aktivna materija Pirimetalin 400 g/l

  Formulacija : Koncetrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: AgroArm

 • Cantus - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 500 g/kg Boskalid

  Formulacija: vodotopive granule (WG)

  Proizvođač: BASF

 • Ciprodex - Fungicid

  Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Jabuka: 0,5 l/ha za suzbijanje Venturije tretiranjem od početka vegetacije do formiranje plodova veličine lešnika.

  Višnja, šljiva i breskva: 0,5% za suzbijanje Monilia laxa od početka cvetanja do precvetavanja

  Vinova loza: 1,25-1,6 l/ha za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea)

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatom Niveral

 • Dionis - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: za suzbijanje Monilia laxa.

  2 puta, početkom cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Vinova loza:

  1 l/ha za suzbijanje Botrytis cinerea, od faze precvetavanja do faze šarka

  Druge primene: Alternaria na jabuci, Botrytis cinerea na jagodastom voću i povrću

 • Duofen - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: 1,5 l/ha za suzbijanje Monilia laxa

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Mycosphaerella fragariae na jagodi

  Septoria, Fusarium, Alternaria na pšenici

  Cercospora beticola na šećernoj repi

  Botrytis cinerea na vinovoj lozi

 • ENYGMA_100g

  Kalsa: Fungicid

  Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg

  Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: AgroArm

 • LINUS - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Ciprodinil 187,5 g/l + Tebukonazol 125 g/l

  Formulacija:  Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač:Adama

 • Pyrus_400 SC - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

  Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 200 ml, 1 l

  Proizvođač: Agriphar

 • Switch - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 8 g, 100 g, 400 g

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: 28 dana – v.loza; 14 – breskva; 7 – malina i kupina; 3 – jabuka, paradajz i krastavac

  MBT: 3

  MDK(mg/kg): Ciprodinil: 10,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva, paradajz i krastavac; Fludioksinil: 5,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva i krastavac; 0,3 – paradajz

 • Teldor - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje sive truleži

  Primena: 

  Vinova loza: 0,1% krajem cvetanja i početkom zrenja

  Malina: 1-1,5 l/ha, neposredno pre cvetanja, tokom cvetanja i 3 dana pred berbu