KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicidi za jagodičasto voće

 • AZAKA 1L

  Klasa: Fungicid

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l

  Primena: malina, vinova loza

  Proizvođač: AgroArm

 • Azbany 250 - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l

  Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Nufarm

 • Botrystock - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: pirimetanil 300 g/l

  Formulacija:

  Proizvođač:STK

 • Dionis - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: za suzbijanje Monilia laxa.

  2 puta, početkom cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Vinova loza:

  1 l/ha za suzbijanje Botrytis cinerea, od faze precvetavanja do faze šarka

  Druge primene: Alternaria na jabuci, Botrytis cinerea na jagodastom voću i povrću

 • Dionis-plus - Fungicid

  Folijarni kontaktni fungicid sa preventivnim i slabim kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva, šljiva i višnja:

  2 l/ha za suzbijanje Monilia laxa, primena dva puta, na početku cvetanja i u fazi punog cvetanja

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Sclerotinia, Botrytis na suncokretu

  Sclerotinia na soji

 • Duofen - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena:

  Breskva i šljiva: 1,5 l/ha za suzbijanje Monilia laxa

  Druge primene:

  Didymella applanata na malini

  Mycosphaerella fragariae na jagodi

  Septoria, Fusarium, Alternaria na pšenici

  Cercospora beticola na šećernoj repi

  Botrytis cinerea na vinovoj lozi

 • ENYGMA_100g

  Kalsa: Fungicid

  Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fludioksonil 250 g/kg

  Formulacija:Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: AgroArm

 • Everest - Fungicid

  Folijarni fungicid, hromistacid, baktericid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Jabuka: Može se primenjivati od pucanja pupoljaka do mišijih ušiju, u konc. 0,7-0,1%

  Krompir i paradajz: 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače i crne pegavosti tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja

  Malina – 0,4% za suzbijanje Didimella applanata

  Krastavac – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

  Začinska paprika – 0,4-0,6% za suzbijanje bakteriozne pegavosti

  Breskva – 0,6-0,8% za suzbijanje Taphrina deformans

  Vinova loza – 0,3-0,4% za suzbijanje plamenjače

   

 • EXACTA - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/L

  Formulacija:Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač : AgroArm

 • KANTON 700 WG - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Ditianon 700 g/kg

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: AgroArm

 • Leonida - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena:   

  Krompir: 0,5 l/ha  

  Malina: 1,3-1,5 l/ha

  Vinova loza: 0,3-0,4 l/ha

  Jagoda: 1,3-1,5 l/ha zalivanjem zemljišta u brazde

  U svim usevima gde plamenjača predstavlja probleme

 • LINUS - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Ciprodinil 187,5 g/l + Tebukonazol 125 g/l

  Formulacija:  Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač:Adama

 • luna-sensation - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Bayer CropScience

  Karenca: 7 dana

  MBT: 2

 • Mili - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Niveral - Fungicid

  Kontakti fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Krompir: plamenjača 0,3-0,4 l/ha

  Jabuka: V.inaequalis 0,75 l/ha (0,25 l/m visine)

  Druge primene:

  Plamenjača u jagodi, malini 1-1,5 l/ha.

  Alternaria, Helmithosporium na kupusnjačama

  Napomena:

  Ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva

 • OLIGOSAN - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

  Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: AgroArm

 • Pyrus_400 SC - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

  Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 200 ml, 1 l

  Proizvođač: Agriphar

 • Queen - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l

  Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Signum - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena: 

  Krompir: Alternaria 0,25 kg/ha

  Paradajz: Alternaria 0,4 kg/ha

  Breskva: Monilinia spp. 0,056-0,075%

  Višnja: Monilinia laxa 0,056-0,075%

  Luk: plamenjača 0,7-1 kg/ha

  Paprika: siva trulaž 1 kg/ha

  Salata: siva trulež i plamenjača 1,5 kg/ha

  Jagoda i malina: Botrytis 1,5-2 kg/ha

 • SUPERNOVA - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg

  Formulacija:Kvašljivi prašak (WP)

  Proizvođač: AgroArm

 • Switch - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 8 g, 100 g, 400 g

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: 28 dana – v.loza; 14 – breskva; 7 – malina i kupina; 3 – jabuka, paradajz i krastavac

  MBT: 3

  MDK(mg/kg): Ciprodinil: 10,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva, paradajz i krastavac; Fludioksinil: 5,0 – malina i kupina; 2,0 – grožđe; 1,0 – jabuka; 0,5 – breskva i krastavac; 0,3 – paradajz

 • Teatar - Fungicid

  Fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

  Primena: 

  Malina: Didimella applanata 0,075%

  Vinova loza: plamenjača i pepelnica 0,0,75%

  Krompir i paradajz: plamenjača i crna pegavost 0,075%

  Krastavac: plamenjača 0,075%

  Može se mešati sa preparatima: Niveral, Mankosav, Antracol

 • Teatar-plus - Fungicid

  Sistemični, translaminarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Pšenica i ječam: pepelnica, rđa, siva pegavost, mrežasta pegavost ječma, 0,6-0,8 l/ha do početka cvetanja.

  Šećerna repa: za suzbijanje Cercospora beticola 1 l/ha

  MBT: 2 puta

 • Teldor - Fungicid

  Folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje sive truleži

  Primena: 

  Vinova loza: 0,1% krajem cvetanja i početkom zrenja

  Malina: 1-1,5 l/ha, neposredno pre cvetanja, tokom cvetanja i 3 dana pred berbu

 • ZIGNAL - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Cheminova