KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicid za plamenjaču korena

 • Leonida - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače

  Primena:   

  Krompir: 0,5 l/ha  

  Malina: 1,3-1,5 l/ha

  Vinova loza: 0,3-0,4 l/ha

  Jagoda: 1,3-1,5 l/ha zalivanjem zemljišta u brazde

  U svim usevima gde plamenjača predstavlja probleme

 • Niveral - Fungicid

  Kontakti fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Krompir: plamenjača 0,3-0,4 l/ha

  Jabuka: V.inaequalis 0,75 l/ha (0,25 l/m visine)

  Druge primene:

  Plamenjača u jagodi, malini 1-1,5 l/ha.

  Alternaria, Helmithosporium na kupusnjačama

  Napomena:

  Ima izvesna akaricidna i baktericidna svojstva

 • SUPERNOVA - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Mankozeb 640 g/kg + Metalaksil 80 g/kg

  Formulacija:Kvašljivi prašak (WP)

  Proizvođač: AgroArm

 • ZIGNAL - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Cheminova