KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi za širokolisne korove

 • Agrodimark - Herbicid

  Klasa:Herbicid

  Aktivna materija:Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

  Formulacija:SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje:300ml, 1l

  Proizvođač:Agromarket

  Karenca:OVP

  Plodored:Bez ograničenja

  MDK(mg/kg):0,5 – kukuruz

 • Arigo 330 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 330 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita, a uljana repica posle dubokog oranja. Naredne godine se mogu sejati jare žitarice, suncokret, soja i krompir, a 2 godine nakon primene šećerna i stočna repa, pasulj, grašak, spanać

 • Avalon - Herbicid

  Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici

 • Banvel - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Sygenta

  Karenca: OVP

  Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

  MDK(mg/kg): 0,5

 • Basagram -herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: bentazon u obliku Na-soli 480 g/L

  Formulacija:  koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Basico 480 SL - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija:  Dikamba 480 g/lit

  Formulacija: Koncentrovani rastvor SL

  Proizvođač:

 • Bentamark - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana – kukuruz, soja

  Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

 • Calaris_Pro - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Callisto-50-WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  AKTIVNA MATERIJA: mezotrion (480 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

  Proizvođač: Syngenta

 • Cambio - herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija:90 g/l Dicamba + 320 g/l Bentazon

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Camix 560 SE - Herbicid

  Klasa : Herbicid

  Aktivna materija: 500 g/l S-metolahlor + 60 g/l Mezotrion
  Formulacija:  Suspo-emulzija (SE)
  Proizvođač: Sygenta
 • capreno -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l + Tienkarbazon – metil 68 g/l

  Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija  (SC)

  Proizvođač: Bayer Crop Sçience

 • CHIEF - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

   

 • Colosseum - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: Kukuruz u fazi 3-5 listova u količini 0,5-0,7 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Može se mešati sa preparatima Zeazin i Nikosav

 • CORNISTO 1L - Herbicid

  Klasa: herbicid

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l

  Primena: kukuruz

  Proizvođač: AgroArm

  Proizvođač: AgroArm

 • DICOPUR TOP 464 SL - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: Nufarm

 • DIKAMIN_600 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: 2,4-D dimetil amonijum (2,4-D DMA) 720 g/l (2,4-D 600 g/l)

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: Adama

 • DRAGON_500ml

  Klasa : Herbicid

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

  Primena: kukuruz

  Proizvođač: AgroArm

   

 • Equip - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Foramsulfuron 22,5 g/l +  Izoksadifen-etil 22,5 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

   

 • GENTLEMEN_25g - Herbicid

  Kalsa: Herbicid

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

  Proizvođač: AgroArm

 • Intermezzo - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

  Primena: 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus

  Kada je usev u fazi do 8 razvijenih listova

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima Zeazin, Maton, Colosseum i Nikosav

 • Laudis - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tembotrion 44 g/l

  Protektant: Izoksadifen-etil 22 g/l

  Formulacija: uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Lentemul D - Herbicid

  KLASA: Herbicidi

  FORMULACIJA: Emulzija ulje u vodi (EW)

  AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D 2-etilheksil estar 678 g/l

  PROIZVOĐAČ: Nufarm

 • Lodin - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: Bez ograničenja u plodoredu.

  MDK(mg/kg): 0,1 – pšenica; 0,05 – kukuruz

 • Lontrel 300 - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Klopiralid (300 g/l preparata)

  Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: DOW

 • LUMAX- Herbicid

  Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

  AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

  Proizvođač: Syngenta

 • Maister OD - Herbicicd

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Foramsulfuron 30 g/l + Jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l

  Preparat sadrži i protektant: Izoksadifen-etil 30 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Maton - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 0,5-0,8 l/ha, kada je kukuruz u fazi3-5 listova

  Pšenica: 0,8-1,2 l/ha, od sredine bokorenja do početka vlatanja

  Mogućnost mešanja:

  U kukuruzu sa preparatima: NIKOSAV i ZEAZIN

  U pšenici sa preparatima: STRABON i AMANET