KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi za uskolisne korove

 • Arigo 330 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Mezotrion 360 g/kg + Nikosulfuron 120 g/kg + Rimsulfuron 30 g/kg

  Formulacija: WG vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 330 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita, a uljana repica posle dubokog oranja. Naredne godine se mogu sejati jare žitarice, suncokret, soja i krompir, a 2 godine nakon primene šećerna i stočna repa, pasulj, grašak, spanać

 • Astral 40 OD - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija (OD)

  Proizvođač: Nufarm GmbH & Co KG

 • capreno -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l + Tienkarbazon – metil 68 g/l

  Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija  (SC)

  Proizvođač: Bayer Crop Sçience

 • Equip - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Foramsulfuron 22,5 g/l +  Izoksadifen-etil 22,5 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

   

 • Focus Ultra 1L - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Formulacija: 100 g/l Cikloksidim

  Proizvođač: BASF

 • GENTLEMEN_25g - Herbicid

  Kalsa: Herbicid

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

  Proizvođač: AgroArm

 • Laudis - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tembotrion 44 g/l

  Protektant: Izoksadifen-etil 22 g/l

  Formulacija: uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • LUMAX- Herbicid

  Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

  AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

  Proizvođač: Syngenta

 • Maister OD - Herbicicd

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Foramsulfuron 30 g/l + Jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l

  Preparat sadrži i protektant: Izoksadifen-etil 30 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Merlin-flexx - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Izoksaflutol 240 g/l

  Preparat sadrzi i protektant: Ciprosulfamid 240 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija  (SC)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Milagro - Herbicid

  Klasa:Herbicid

  Aktivna materija: Dicamba 220 g/l + nikosulfuron 50 g/

  lFormulacija:Uljna disperzija

  Proizvođač: Sygenta

 • Moonson active

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Foramsulfuron 31,5 g/l +  Tienkarbazon-metil 10 g/l

  Preparat sadrži i protektant: Ciprosulfamid 15 g/l

  Formulacija: uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Mont_Trio - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: S-Metolahlor 375 g/l + Terbutilazin 125 g/l + Mezotrion 37,5 g/l

  Formulacija: SE – suspoemulzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Motivell - Herbicid

  Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid za post-em primenu

  Aktivna materija: Nikosulfuron 6% (60 g/l)

  Formulacija: OD – uljna suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: ISK

 • NICOGAN - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Nicostok - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

  Formulacija:

  Proizvođač:STK

 • Nikosav - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova

  Primena:

  Kukuruz: 1-1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: Maton, Colosseum, Zeazin, Intermezzo, Pretendo i Tvister

 • Rimex - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 30 g, 100g

  Proizvođač: Agromarket

 • RINCOR - Herbicid

  Klasa : Herbicid

  Aktivna materija : Niklosulfuron 40 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Sharada Crophem

 • Siran_40_sc - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 500 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Siran_750_WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 60 g

  Proizvođač: Agromarket

 • Talisman - Herbicid
  Klasa Herbicidi
  Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
  Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
  Aktivna materija Nikosulfuron
  Formulacija koncetrovana uljna suspenzija
  Delovanje Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
  Karenca Obezbeđena vremenom primene – kukuruz
  Doza/ koncentracija 1 – 1.25 l/ha
  Primena merkantilni i silažni kukuruz
  Sadržaj
  aktivne materije
  40 g/l
  Pakovanje 300ml, 1 l, 10 l
 • Trawell- Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg

  Formulacija:

  Proizvođač: STK

 • Vesticor - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Niklosulfuron 40 g/l

  Formulacija: Koncetrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: AgroArm