KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi za uskolisne korove

 • Amanet - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

  Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

  Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan

 • AXIAL-50-EC - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Pinoksaden 50 g/l

  Formulacija: EC – koncetrat za emulziju

  Pakovanje 1L

  Proizvođač: SYGENTA

 • hussar - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: fenoksaprop – p – etil 64 g/l + jodosulfuron – metil – natrijum 8 g/l

  Protektant: Mefenpir – dietil 24 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Pallas_75 - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg

  Formulacija: WG – vodorastvoprljive granule

  Pakovanje: 0,25 kg

  Proizvođač: Dow AgroSciences