KATEGORIJE PROIZVODA

Post em ( površinski)

 • AGIL - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Propakvizafop 100 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • Albion - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u soji

  Primena: u split aplikaciji 0,9 + 0,9 l/ha

  Aktivna materija:
  Imazamoks 22 g/l + bentazon 480 g/l
 • Basagram -herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: bentazon u obliku Na-soli 480 g/L

  Formulacija:  koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Bentamark - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana – kukuruz, soja

  Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

 • BOSTON 1L

  Klasa: Herbicid

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

  Proizvođač: AgroArm

 • Corum - Herbicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: 480 g/l Bentazon +  22,4 g/l Imazamox

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • DILER - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

  Formulacija: Koncetrat za emulziju (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Dynox - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Oksasulfuron 750 g/l

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 80 g

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u jesen se mogu sejati strna žita, a 8 meseci nakon primene mogu se sejati svi usevi

  MDK(mg/kg): 0,05 – soja

 • fargo - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: kletodim 120 g/l

  Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

  Prroizvođač: Willowood

 • Floyd-Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje 2 meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

 • Flupisor - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja:

  Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

   

   

 • Focus Ultra 1L - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Formulacija: 100 g/l Cikloksidim

  Proizvođač: BASF

 • Fusilade Forte - Herbicid

  Kategorija : Herbicid

  AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-p-butil (150 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir, kupus, luk, jabuka, kruška, dunja

  Proizvođač: Syngenta

 • Halogeniks - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 1 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove

  1,5 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja: Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

 • Harmony 75 WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 2×8 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  MDK(mg/kg): 0,05

 • Ikarus - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 35 dana

  Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač; 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

  MDK(mg/kg): 0,05

 • IMAZAR 1L - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Formulacija: Koncentrovan rastvor

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Proizvođač: AgroArm

 • Kletox - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

  Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: Bez ograničenja

  MDK(mg/kg): 10 – soja; 0,5 – suncokret

 • Kletox_extra - Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisne gajene vrste, a 30 dana nakon tretiranja se mogu sejati uskolisne gajene biljke

  Radna Karenca: 24 sata

 • KOMERSANT_1L

  Klasa : Herbicid

  Aktivna materija: Klomazon 480 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

 • LECTOR SUPER 1L

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim  120 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: AgroArm

 • Pantera 40EC Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

  Primena:

  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih

  1-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma

  1,8-2 l/ha za suzbijanje pirevine

  U usevima krastavca, dinje i lubenice 0,8-1 l/ha

  Mogućnost mešanja:

  Primenjuje se samostalno

 • Piano - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje i lucerke

  Primena:     

  Soja: 8 g/ha + 0,2 l/ha ES plus

  Lucerka: 15-20 g/ha + 0,2 l/ha ES plus

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, SINAMON u usevu soje i BUTOXONE DB kod primene na lucerištima

 • pulsar - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: 40 g/l Imazamox

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • QUICK - herbicid

  Klasa: Herbicid

  Akrivna materija: kvizalofop-P-etil 50 gr/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Charda Cropchem

 • Radivan - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u usevu soje

  Primena: 80 g/l + 0,2 l/ha okvašivača ES plus

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, PIANO, SINAMON ili PASST

 • Ronin - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: kletodim 120 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač:STK

 • SALTUS - Slatus

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Imazamoks 80 g/l

  Formulacija: Koncentrovan rastvor (SL)

  Proizvođač: Adama