KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi u Suncokretu

  • ADISEO 1L

    Klasa: Herbicid

    Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

    Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l;

    Primena: suncokret

    Proizvođač : Agroarm

  • AFALON - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Linuron 450g/l

    Formulacija: Koncentorvana suspenzija (SC)

    Proizvođač: Adama

  • AGIL - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Propakvizafop 100 g/l

    Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

    Proizvođač: Adama

  • Basar - Herbicid

    Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta

  • DIDIKVAT 1L - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Dikvat-dibromid 140 g/l

    Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

    Proizvođač: AgroArm

  • DILER - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

    Formulacija: Koncetrat za emulziju (SC)

    Proizvođač: Adama

  • Dual Gold 960 EC - Herbicid

    AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (960 g/l)

    Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, sirak, suncokret, soja, šećerna repa

    Proizvođač: Syngenta

    Pakovanje : 1L

  • Express_50sx -Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

    Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

    Pakovanje: 60 g

    Proizvođač: DuPont

    Karenca: OVP

    Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

  • fargo - herbicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: kletodim 120 g/l

    Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

    Prroizvođač: Willowood

  • Floyd-Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

    Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

    Pakovanje: 1 l

    Proizvođač: Agromarket

    Karenca: OVP

    Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje 2 meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

  • Flupisor - Herbicid

    Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

    Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

    Mogućnost mešanja:

    Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

     

     

  • Focus Ultra 1L - Herbicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: Koncentrat za emulziju (EC)

    Formulacija: 100 g/l Cikloksidim

    Proizvođač: BASF

  • Fusilade Forte - Herbicid

    Kategorija : Herbicid

    AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-p-butil (150 g/l)

    Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir, kupus, luk, jabuka, kruška, dunja

    Proizvođač: Syngenta

  • Gardoprim Plus Gold -Herbicid

    Klasa : Herbicid

    AKTIVNA MATERIJA: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)

    Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret

    Proizvođač: Syngenta

  • Galigan - Herbicid

    Selektivni kontaktni herbicid

    Primena: Suncokret: 1-1,25 l/ha pre em

    Crni luk iz semena ili arpadžika: 1-1,5 l/ha kada luk razvije 3-4 lista

    Voće i vinova loza: 3 l/ha za zasade starije od 4 godine

    Mogućnost mešanja:

    Može se mešati sa preparatom TELUS

  • Girasolin - Hebicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

    Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

    Pakovanje: 1 l

    Proizvođač: Agromarket

    Karenca: 63 dana za krompir i silažni kukuruz. Za ostalo – OVP

    Plodored: nema ograničenja u plodoredu

    MDK(mg/kg): 0,1 – suncokret, krompir

  • gringo 75 WG - herbicid

    Klasa: Insekticidi

    Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

    Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

    Proizvođač: C. National Chemical Construction Jiangsu Company

  • Halogeniks - Herbicid

    Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

    Primena: 1 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove

    1,5 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

    Mogućnost mešanja: Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

  • Helion - Herbicid

    Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u: SUNCOKRETU I KROMPIRU; VOĆU I VINOVOJ LOZI

    PRIMENA: 2-4 l/ha
    Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l
  • Ikarus - Herbicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

    Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

    Pakovanje: 1 l

    Proizvođač: Agromarket

    Karenca: 35 dana

    Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač; 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

    MDK(mg/kg): 0,05

  • IMAZAR 1L - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Formulacija: Koncentrovan rastvor

    Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

    Proizvođač: AgroArm

  • Kletox - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

    Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

    Pakovanje: 100 ml, 1 l

    Proizvođač: Agromarket

    Karenca: OVP

    Plodored: Bez ograničenja

    MDK(mg/kg): 10 – soja; 0,5 – suncokret

  • Listego - Herbicid

    Listego – Listego je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje korova i IMI hibridima suncokreta, odnosno u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinoni (Clearfield®).

    AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l
    Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
    Proizvođač: Syngenta
    Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovani rastvor (SL)

    Primena1 – 1,25 l/ha, uz trošak vode 200 – 400 l/ha

  • OKTAGON 1L - Herbicid

    Klasa: Herbicid

    Aktivna materija: S-metalohlor 960 g/l

    Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

    Proizvođač: AgroArm

  • Pantera 40EC Herbicid

    Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

    Primena:

    0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih

    1-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma

    1,8-2 l/ha za suzbijanje pirevine

    U usevima krastavca, dinje i lubenice 0,8-1 l/ha

    Mogućnost mešanja:

    Primenjuje se samostalno

  • Passat - Herbicid

    Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

    Primena: 1-1,25 l/ha

    Clearfield hibridi suncokreta  od nicanja do faze 3 para listova

  • pulsar - Herbicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: 40 g/l Imazamox

    Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

    Proizvođač: BASF

  • Pulsar plus - Herbicid

    Klasa: Herbicidi

    Aktivna materija: 25 g/l Imazamox

    Formulacija: Koncenrtovani rastvor (SL)

    Proizvođač: BASF