KATEGORIJE PROIZVODA

Post em ( površinski)

 • AGIL - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Propakvizafop 100 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • DILER - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

  Formulacija: Koncetrat za emulziju (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Express_50sx -Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 60 g

  Proizvođač: DuPont

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz,kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

 • fargo - herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: kletodim 120 g/l

  Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

  Prroizvođač: Willowood

 • Floyd-Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje 2 meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

 • Flupisor - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 0,8 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove, 1,3 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja:

  Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

   

   

 • Focus Ultra 1L - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Formulacija: 100 g/l Cikloksidim

  Proizvođač: BASF

 • Fusilade Forte - Herbicid

  Kategorija : Herbicid

  AKTIVNA MATERIJA: fluazifop-p-butil (150 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir, kupus, luk, jabuka, kruška, dunja

  Proizvođač: Syngenta

 • gringo 75 WG - herbicid

  Klasa: Insekticidi

  Aktivna materija: Tribenuron-metil 750 g/kg

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: C. National Chemical Construction Jiangsu Company

 • Halogeniks - Herbicid

  Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

  Primena: 1 l/ha za jednogodišnje uskolisne korove

  1,5 l/ha za višegodišnje uskolisne korove

  Mogućnost mešanja: Ne treba ga mešati sa drugim preparatima

 • Ikarus - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 35 dana

  Plodored: 4 meseca – ječam, pšenica, raž, suncokret, duvan; 9 meseci – kukuruz, pamuk, krompir, pirinač; 12 meseci – uljana repica, šećerna repa

  MDK(mg/kg): 0,05

 • IMAZAR 1L - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Formulacija: Koncentrovan rastvor

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Proizvođač: AgroArm

 • Kletox - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

  Formulacija: EC -koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 100 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: OVP

  Plodored: Bez ograničenja

  MDK(mg/kg): 10 – soja; 0,5 – suncokret

 • Listego - Herbicid

  Listego – Listego je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje korova i IMI hibridima suncokreta, odnosno u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinoni (Clearfield®).

  AKTIVNA MATERIJA: imazamoks 40 g/l
  Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
  Proizvođač: Syngenta
  Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovani rastvor (SL)

  Primena1 – 1,25 l/ha, uz trošak vode 200 – 400 l/ha

 • Pantera 40EC Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

  Primena:

  0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih

  1-1,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma

  1,8-2 l/ha za suzbijanje pirevine

  U usevima krastavca, dinje i lubenice 0,8-1 l/ha

  Mogućnost mešanja:

  Primenjuje se samostalno

 • Passat - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

  Primena: 1-1,25 l/ha

  Clearfield hibridi suncokreta  od nicanja do faze 3 para listova

 • pulsar - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: 40 g/l Imazamox

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • Pulsar plus - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: 25 g/l Imazamox

  Formulacija: Koncenrtovani rastvor (SL)

  Proizvođač: BASF

 • QUICK - herbicid

  Klasa: Herbicid

  Akrivna materija: kvizalofop-P-etil 50 gr/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Charda Cropchem

 • Ronin - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: kletodim 120 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač:STK

 • SALTUS - Slatus

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Imazamoks 80 g/l

  Formulacija: Koncentrovan rastvor (SL)

  Proizvođač: Adama

 • Savazon 480 - Herbicid

  Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i lucerke

  Primena: 

  U soji se primenjuje u količini 1,2 l/ha između prve i treće troliske u kombinaciji sa 0,6 l/ha Sinamon + 8 g/ha Pinao + ES plus 0,2 l/ha

  Lucerka u količini 2 l/ha kada je lucerka visine 10-15 cm    

 • Select super -herbicid

  KLASA: Herbicidi

  AKTIVNA MATERIJA: Kletodim 120 g/l

  FORMULACIJA: Koncentrat za emulziju (EC)

  PROIZVOĐAČ: Arysta LifeScience

   

   

 • Sinamon - Herbicid

  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova

  Primena:     

  1-1,25 l/ha Soja, grašak i lucerka

  Kada su usevi u fazi 2-3 trolista

  Mogućnost mešanja:

  Može se mešati sa preparatima: SAVAZON 480, PIANO i BUTOXONE DB

 • Soyasan - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

  Formulacija: SL – koncentrat za rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Targa_Super - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

  Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket