KATEGORIJE PROIZVODA

ZAŠTITA BILJA

 • ZAMIR - fungicid

  Klasa. Fungicidi

  Aktivna materija: Prohloraz 267 g/l + Tebukonazol 133 g/l

  Formulacija: Emulzija ulje u vodi (EW)

  Proizvođač: Adama

 • Zantara - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija : biksafen 50 g/l + Tebukonazol 166 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju – ES

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Zato - Fungicid

  Preventivni gungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

   

  Primena:

  Jabuka:

  -Venturia inaequalis 100-150 g/ha
  -Podosphaera leucotricha 150 g/ha
  -Trulež na uskladištenim plodovima 150 g/ha

  Vreme primene: 1-2 puta pre berbe

 • Zeazin - Herbicid

  Translokacioni selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju travnih korova u kukuruzu

  Primena: 

  Posle setve, a pre nicanja: 1,5-2 l/ha zajedno sa preparatom TELUS

  Posle nicanja useva: 1,2-1,5 l/ha kao partner preparatima: MATON, COLOSSEUM, NIKOSAV, PRETENDO, INTERMEZZO

 • ZIGNAL - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Cheminova