KATEGORIJE PROIZVODA

ZAŠTITA BILJA

 • BELVEDERE_320_SC - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 160 g/l + Desmedifam 160 g/l

  Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: Adama

 • Bentamark - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

  Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Agromarket

  Karenca: 63 dana – kukuruz, soja

  Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

  MDK(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

 • Bentanal maxx pro - Hebricid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna matereija: Desmedifam 47 g/l + Etofumesat 75 g/l +  Fenmedifam 60 g/l +  Lenacil 27 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija  (OD)

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • Betasana compact sc - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: Fenmedifam 80g/l + Desmedifam 80g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 5 l

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd., UK

  Karenca: 91 dan

  Plodored: ukoliko dođe do presejavanja na tretiranim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa ili cvekla.

  MDK(mg/kg): 0,05

  Radna Karenca: do sušenja depozita (do 6 sati posle tretiranja)

  Primena:

 • Biathlon 4D - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron + 54 g/kg florasulam

  Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

  Proizvođač: BASF

 • Bifenicus - Insekticid

  Folijarni, digestivni insekto-akaricid

  Primena:

  Strna žita: 0,1-0,15 l/ha

  Duvan: lisne vaši 0,1 l/ha

  Kukuruz: Ostrinia 0,2-0,3 l/ha, žičari 0,5 l/ha u redove

  Kupus: lisne sovice 0,2-0,3 l/ha

  Vinova loza: grozdov moljac 0,02-0,05%

  Uljana repica: repičin sjajnik 0,1-0,2 l/ha

  Tretman zemljišta: 2 l/ha uz inkorporaciju

 • Bingo 480 - Herbicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: glifosat IPA 480 g/l

  Formulacija:

  Proizvođač: STK

 • Biscaya - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Tiakloprid 240 g/l

  Formulacija: Uljna disperzija – OD

  Proizvođač: Bayer Crop Science

 • BlueBordo - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

  Formulacija: WG-vododiperzibilne granule

  Pakovanje: 50 g, 1 kg

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd

 • Borneo - Insekticid

  Klasa: Akaricidi

  Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l

  Formulacija: SC – koncentrat za suspenziju

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S

 • Bosco - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Boskalid 500g/kg

  Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

  Pakovanje: 0,1kg

  Proizvođač: Agromarket

 • BOSTON 1L

  Klasa: Herbicid

  Formulacija: Koncentrovani rastvor (SL)

  Aktivna materija: Bentazon 480 g/l

  Proizvođač: AgroArm

 • Botrystock - fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: pirimetanil 300 g/l

  Formulacija:

  Proizvođač:STK

 • BOTUS - Fungicid

  Klasa : Fungicid

  Aktivna materija Pirimetalin 400 g/l

  Formulacija : Koncetrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: AgroArm

 • boundary-csomagolas_41

   

  Ovaj proizvod je u svijetu poznat kao vrhunski imunostimulator koji djeluje na obrambenu funkciju biljke.

  U praksi, djeluje kontaktno te stvara film na biljkama te ujedno zbog uljnog sastava raznih biljaka fizički djeluje na štetočine. Koristi se za sve vrste štetočina uključujući i probleme štetočina sa tvrđim oklopom ( sjajnik, buvać).

  Pakovanja: 250ml; 1l; 5l

  Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,5 % Djelovanje mu pojačava proizvod Hunter i Asset. Registriran kao organsko azotno đubrivo.

   

 • Bravo 720 SC - Fungicid

  Klasa : Fungicid

  Proizvođač: Sygenta

  Formulacija:   koncentrovana suspenzija – SC

  Aktivna materija:   720 g/l hlorotalonila

 • BRIKET SIR1
  NAMENA Zaštita od štetočina
  MATERIJAL Briket
  MASA 0.1kg
  NAPOMENA Aktivni sastojci: 0.005% Bromadiolon

  Briket od testa sira sa ukusom karamele, namenjeno je za uništavanje sivih, crnih i vodenih pacova i miševa na objektima različitih kategorija, stanova, podrumskih prostorija, restorana i sl.

 • Brisk - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l + Propikonazol 250 g/l

  Formulacija: Koncetrat za emulziju (EC)

  Prizvođač: Adama

 • BUMPER - Fungicid

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: Propikonazol 250 g/l

  Formulacija: Koncetrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • BUMPER_P - Fungicid

  Klasa:Fungicid

  Aktivna materija: Prohloraz 400 g/l + Propikonazol 90 g/l

  Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

  Proizvođač: Adama

 • Butisan 400 SC - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija:  400 g/l Metazahlor

  Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)

  Proizvođač: BASF

 • Butoxone-DB - Herbicid

  Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova

  Primena: U mladoj i zasnovanoj lucerki 1,5-3 l/ha

   

  Mogućnost mešanja: Butoxone DB  1,5-2 l/ha + Piano 8 g/ha bez okvašivača,

  Butoxone DB 1,5-2 l/ha + Sinamon 0,5 l/ha

 • BUZZIN_500g

  Formulacija: Vododispezilne granule (WG)

  Selektivni translokacioni herbicid

  Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg

  Primena: krompir, soja

  Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd

 • Byfin - Insekticid

  Klasa: Insekticid

  Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l

  Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

  Pakovanje: 50 ml, 1 l

  Proizvođač: Agromarket

 • Cabrio-Top - Fungicid

  Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače i pepelnice vinove loze

  Primena:

  Vinova loza: 0,15-0,2% za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i plamenjače

 • Calaris_Pro - Herbicid

  Klasa: Herbicidi

  Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

  Formulacija: SC – koncentrovana suspenzijaSC – koncentrovana suspenzija

  Pakovanje: 1 l

  Proizvođač: Syngenta

  Karenca: OVP

  Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. U jesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać

  MDK(mg/kg): 0,05

 • CALCIO_250g

  Klasa: Fungicid

  Aktivna materija: ciprodinil 750 g/kg

  Formulacija: Vododisperzilne granule (WG)

  Proizvođač: AgroArm

 • Callisto-50-WG - Herbicid

  Klasa: Herbicid

  AKTIVNA MATERIJA: mezotrion (480 g/l)

  Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz

  Proizvođač: Syngenta