Product Description

Primena

Orius® 25 EW je regulator rasta i fungicid sa protektivnim i eradikativnim delovanjem.

U zasadu višnje se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa). Optimalno vreme za prvi tretman je u fazi belih balona, a za drugo tretiranje u fazi precvetavanja.
 • Količina primene: 0,75 l/ha
 • Utrošak vode: 600-1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 21 dan za višnju
U zasadu šljive se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilia laxa) tretiranjem tokom perioda primarnih zaraza.
 • Količina primene: 0,75 l/ha
 • Utrošak vode: 1000 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 21 dan za višnju
U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Prvo tretiranje izvršiti kada se na 5% biljaka uoči pojava pega, drugo tretiranje u zavisnosti od uslova za širenje oboljenja, odnosno vreme tretmana uskladiti sa izveštajem prognošno-izveštajne službe.
 • Količina primene: 1 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 35 dana za šećernu repu
U usevu uljane repice reguliše porast biljaka, tj. pomaže bolje prezimljavanje. Utiče na skraćenje visine i jačanje biljke. Istovremeno sprečava dominaciju vršnog, a potencira rast bočnih izdanaka.
– Prvo tretiranje izvršiti u jesen kada uljana repica ima 6-8 listova,
– Drugo tretiranje izvršiti u proleće kada se pojavi treća internodija do vidljivog cvetnog pupoljka iznad „zelenog pupoljka“.
 • Količina primene: 0,5-0,75 l/ha
 • Utrošak vode: 400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za uljanu repicu
U usevu pšenice i ječma se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis f.sp.tritici i Blumeria graminis f.sp. hordei), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria sp.) tretiranjem od faze vlatanja do početka klasanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do faze punog cvetanja
 • Količina primene: 0,5-1,0 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: obezbeđena vremenom primene za pšenicu i ječam

SPECIAL OFFER 1+1=3

Get a gift!

Donec eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

FREE REWARD CARD

Worth 10$, 50$, 100$

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Free Shipping

on orders over $100

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Order Return

Returns within 5 days

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.