Profiler – Fungicid

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 666.7 g/kg + Fluopikolid 44.4 g/kg

Formulacija: Vododisperzibilne granule ( WG)

Proizvođač: Bayer Crop Science

Product Description

Profiler je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

NAČIN DELOVANJA:
Fosetil-aluminijum je sistemična komponenta koja se usvaja listom, a zatim se kroz sprovodne sudove biljke kreće u oba smera – i ka korenu i ka vršnim delovima. Ova aktivna materija deluje dvojako-neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.

Fluopikolid je drugi sastojak ovog fungicida i biljka ga usvaja na isti način. Ova aktivna materija ima svojstvo translaminarnog kretanja (od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše). Fluopikolid ima izraženo delovanje na sve gljive iz klase Oomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se parazit širi), zatim na klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna odlika fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.

 

Profiler, kao spoj dve različite aktivne materije, pruža izuzetne mogućnosti za prevenciju bolesti (preventivno delovanje), ali i sprečavanja daljeg razvoja bolesti kod primene na samom početku (kurativno delovanje – 48 h posle nastanka infekcije kod vinove loze). Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Jedna od prednosti ovog proizvoda je upravo efikasnost koju ispoljava i protiv svih sojeva gljiva koje su pokazale otpornost (rezistentnost) na neke druge grupe fungicida.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Profiler se koristi preventivno pre pojave simptoma, od početka cvetanja (faza 53 BBCH skale) pa do faze kada bobice dostignu veličinu zrna pšenice (faza 73 BBCH skale). Količina primene je 2,25 – 3,0 kg/ha (22,5 – 30 g/100 m²) uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6 – 10 l/ 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta, sa razmakom od 10 -14 dana između dva tretiranja.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
– ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), alkalnim preparatima, preparatima na bazi fluopirama, Bordovskom čorbom i nekim folijarnim sredstvima za ishranu bilja;

– pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja;

– prilikom kombinovanja sa drugim proizvodima obezbediti stalno mešanje tokom primene.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
vinova loza 21 – dan.
NAPOMENE:
– razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače; pri izuzetno povoljnim uslovima za razvoj bolesti smanjiti rok između tretmana, u protivnom, razmak od 14 dana je dovoljan;

– preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;

– preporučljivo je da tretmanu fungicidom Profiler prethodi primena fungicida Mikal Flash, tako da u bloku od 2-3 tretmana ponavljamo primenu fosetil-aluminijuma;

– ukoliko je tokom vegetacije protiv pepelnice izvršen jedan tretman fungicidom na bazi fluopirama, tada je dozvoljena maksimalno jedna primena preparata Profiler (najkasnije do faze 73 BBCH skale).

Pakovanje: 1 kg – 10 x 1 kg; 12 kg – 1 x 12 kg

SPECIAL OFFER 1+1=3

Get a gift!

Donec eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

FREE REWARD CARD

Worth 10$, 50$, 100$

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Free Shipping

on orders over $100

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Order Return

Returns within 5 days

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.