YARA MILA

YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno dubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno dubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije.

Product Description

YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno dubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno dubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YARA MILA dubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonicno snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujuci izuzetnim sirovinama i specificnim proizvodnim postupkom, u slucaju odgovarajuce vlage zemljišta, granule se odmah pocinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke sa potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobadanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobadanje omogucuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih dubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, velicine i hemijskog sastava, što omogucuje ujednacenu aplikaciju po površini.
Na tržištu Srbije postoje sledece formulacije: YARA MILA13-13-21 i YARA MILA 7-12-25

SPECIAL OFFER 1+1=3

Get a gift!

Donec eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

FREE REWARD CARD

Worth 10$, 50$, 100$

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Free Shipping

on orders over $100

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.

Order Return

Returns within 5 days

Eros tellus, scelerisque nec, rhoncus eget, laoreet sit amet, nunc. Ut sit amet turpis.