Gelamin Silent

Dodatak hrani za svinje protiv kanibalizma

 

Prednosti: Efekti:
-Brz efekat u sprečavanju kanibalizma kod svinja - Efikasne mineralne soli i vitamini
-Manje stresa prilikom smeštaja i kod promene vremenskih uslova - Visok sadržaj magnezijuma
-Mirnije i zdravije svinje - Dodatno snabdevanje gvožđa
-Sadržanii vitamini i ukusne komponente povećavaju unos hrane  

 

Za tihe, mirne i zdrave svinje