Gelamin Top Mast

Mineralna hrana za svinje u tovu od 35kg telesne težine

 

Prednosti:  
-Visoko antioksidaciono dejstvo smeše  
-Odlična svarljivost hrane  
-Rentabilna početna faza tova  
   

 

Proizvod pruža:

 

- Visoki dnevni prirasti

- Odličnu konverziju

- Odgovarajući udeo bezmasnog mesa

- Odlična iskorišćenost minerala i vitamina

- Visok udeo aminokiselina u smeši obezbeđuje dobru svarljivost celuloze iz kukuruza.