Категорија: KUKURUZ

Uskrs obara cene na berzi

Na „Produktnoj berzi“, ali i svetskim berzama zabeleženi pad cena i manja aktivnost učesnika.

Ove nedelje na „Produktnoj berzi“ zabeležen je pad cene kukuruza i minimalna oscilacija kretanja cena soje. Na svetskim berzama došlo je do smanjene aktivnosti berzanskih učesnika usled predstojećih uskršnjih praznika što se odrazilo i na blagi pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.120 tona robe, čija je finansijska vrednost 29.610.900,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 59,27%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 47,73%.

Nakon prošlonedeljne povećane potražnje za pšenicom, što je imalo za posledicu  porast cene, ova sedmica beleži značajno manju zainteresovanost kupaca za ovom žitaricom. Pšenicom sa minimalno 12% proteina trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 21,60 din/kg bez PDV-a (23,76 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponder cenu. Statistički posmatrano ponderisana cena je viša za 0,08%.

Kukuruzom je trgovano po ceni od 15,20 din/kg bez PDV-a, dok je kukuruz sa 14,5% vlage i sa klauzulom „gratis lager“ do sredine maja, realizovan po 15,60 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,20 din/kg bez PDV-a (16,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre cena žutog zrna je niža za 1,30%.

Sojom je trgovano u veoma uskom cenovnom rasponu od 37,10 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,18 din/kg bez PDV-a (40,90 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove uljarice je viša za 0,50%.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2018. 70 16,72 70 16,72 -1,30%
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 1100 17,05-17,60
Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5% 2850 16,94-17,38 250 17,16
Pšenica rod 2018. 12% proteina 1125 23,65-24,20 500 23,76 +0,08%
Soja, rod 2018.  750 40,81-41,25 300 40,81-41,03 +0,50%
Semenska soja 19 71,50
Sojina sačma 44% 50 51,24

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 18.04.2019. godine bio na nivou od 207,92 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,38 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 2,91%, a kukuruz za 0,50%. Približavanje novog roda utiče na kretanje cene pšenice. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,81%, a sojina sačma 1,07%. Dobar rod soje u Južnoj Americi utiče na kretanje cene.

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,04%, a kukuruz za  2,22%.

 

ČLANAK PREUZET SA PORTALA : AGRO SMART

Setva kukuruza – SAVETI

Setva jarih useva je najvažniji aprilski posao, a kako je kukururuz najviše zastupljena jara kultura njemu posvećujemo najviše pažnje.

Pred setvu kukuruza prenosimo savete Dušana Despotovića, dipl. inž. ratarstva i povrtarstva PSSS.

Pre setve smo morali pripremiti zemljište.

Preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog hraniva.

Azot se unosi do 2/3 u osnovnoj obradi i sav P i K, dok se ostatak daje u predsetvenoj obradi i prihrani. Pošto sada na tržištu imamo veći izbor hraniva koja se bolje otapaju, P i K se mogu dodati i u toku vegetacije (1/3).

Ukoliko je predusev lucerka, preporučivali smo proletnje razoravanje lucerišta uz dodatak mineralnih hraniva u predsetvenoj pripremi. Pre svega manje količine azota, a veće fosfora i kalijuma.

Pripremiti parcelu

Predstevena priprema podrazumeva pripremu parcele za setvu, tj. stvaranje povoljnih mehaničkih uslova za setvu semena.

Kojim će se mašinama i u koliko prohoda ona odraditi, zavisi od mogućnosti domaćina i od stanja parcele.

Poželjno je unošenje jednog dela azota i dela fosfora i kalijuma, kako bi se u zoni posejanog semena našla potrebna količina hranljivih materija.

Kada sejati kukuruz?

Bilo kako bilo i urađeno kako je urađeno, ne možemo sejati dok se za to ne stvore uslovi. Najvažniji su temperatura zemljišta i optimalno stanje vlage. Preporuka je da se ne seje dok se zemljište u sloju od 12 cm do 15 cm ne zagreje na preko 10 oC.

Narodski, da sednete na zemlju i da vam ne bude hladno.

Vlaga zemljišta treba da bude od 45 do 65 PVK. To bi bilo, da možete napraviti grudvu od zemlje da se ona ne zalepi za ruku, a kada je pustimo da se odmah ne raspadne. Sve što je vlažnije nije dobro za seme.

Ako su uslovi kao gore navedeni, SEJTE.

Svako sejanje u hladniju zemlju, a to podrazumeva i vlažniju, produžava period od setve do nicanja. Može imati negativne posledice.

Seme posejano u hladnu zemlju, dugo bubri, klija i niče otežano. Ponik je veoma slab i vrlo brzo oboli. Ako je nakon setve još palo dosta kiše i na njivi se stvori pokorica ili vodolež, to seme sigurno propada.

Lek je PRESEJAVANJE, koje poskupljuje proizvodnju, ali i ono opet kada se za to stvore uslovi.

Setvena norma i gustina setve

Sledeći bitan uslov je SETVENA NORMA. Ona je zavisna od hibrida grupe zrenja koju sejemo na našoj parceli.

Hibridi kasnije vegetacije su po pravili većeg habitusa, prinosniji i zahtevaju veći vegetacioni prostor. Znači manju gustinu.

Dok hibridi srednje ranih i ranih grupa zranja imaju slabiji habitus i mogu se sejati na veću gustinu, tj. sklop. Obavezno sejati zaprašeno seme.

Gustina setve kod kukuruza se kreće (zavisno od grupe zrenja) od 45.000 do 75.000 biljaka po hektaru, što je od 31 do 19 cm u redu.

Seme treba da je po deklaraciji ispravno, a setveni aparat ispravan i proveren na normu.

Zaštitu vašeg useva obavezno radite sa stručnim licem.