KATEGORIJE PROIZVODA

Veziva

  • dav

    Proizvedeno od čiste sirovine polipropilena namenjeno za baliranje sena, slame i drugih setvenih ostataka.
    Karakteriš se sa odlična prekidna čvrstoća i čvrstoća istezanja, mekoća veziva, odlično vođenje preko vodilica, glatka površina, besprekorno namotavanjev