KATEGORIJE PROIZVODA

Sredstva za higijenu na farmi I domaćinstvu

  • bistrol1

    Bistrol – Za tretman otpadnih voda iz stočarskih farmi.

    Bistrol sadrži konzorcijum aerobnih i anaerobnih saprofitnih bakterija, koje produkuju površinski aktivne materije – biosurfaktante I enzime(proteaze, celulaze, lipaze), koji učestvuju u formiranju biofilmova i razgradnji organskog otpada iz stočarskih jama.

    1. Zatvorene – 1 litar Bistrola na 8-10 m3  vode, sipati u lagunu kroz rešetku na podu.
    2. Otvorene – 1 litar  Bistrola na 8-10 m3  vode sa svih strana sipati direktno u lagunu.