KATEGORIJE PROIZVODA

Tečna đubriva

  • bioplex1234

    Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti.

    Visok prinos je rezultat uzajamnog delovanja između biljke (sposobnost asimilacije hranljivih materija) i njene okoline. Ako neki od ovih faktora nije na optimalnom nivou, to se odražava na interakciju hormona i menja se sinteza nukleinskih kiselina i enzima. Usled toga, metabolizam biljke ne može da dostigne očekivani visok prinos.

    BIOPLEX je organski proizvod dobijen procesom kontrolisane fermentacije koji ima za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosintetičkih i respiratornih aktivnosti biljke.