KATEGORIJE PROIZVODA

Mikrobiološka đubriva

  • bacilomix..

    Folijarno/fertiligacija

    SASTAV: Bacillus sp. 1,5x10na8 po litru ćelije bakterije

    PRIMENA: Primenjuje se kao 1 i 1,5% rastvor za folijarno tretiranje, kao starter za biljke i oplemenjivač zemljišta unošenjem u zemlju inkorporacijom zalivanjem sistemima kap po kap, dok se za tretman semena i kod rasađivanja može vršiti u koncentraciji i do 10%.

    PAKOVANJE: 100ml, 1l, 10l.