KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicidi u uljanoj repici

  • Caramba-EC - Fungicid

    Lokal sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

    Primena:

    Pšenica: 1,2-1,5 l/ha za suzbijanje rđe, pepelnice, sive pegavosti i fuzarioze klasa

    Uljana repica: 0,7-1 l/ha jesenji tretman u fazi 4-5 listova, 1-1,25 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele i sive truleži, u vreme od prve do pete internodije (31-51 BBCH)