KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicidi za crvenilo lišća

 • BlueBordo - Fungicid

  Klasa: Fungicidi

  Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

  Formulacija: WG-vododiperzibilne granule

  Pakovanje: 50 g, 1 kg

  Proizvođač: United Phosphorus Ltd