KATEGORIJE PROIZVODA

Fungicidi za žutu rđu kupine

 • Teatar-plus - Fungicid

  Sistemični, translaminarni fungicid sa preventivnim delovanjem

  Primena: 

  Pšenica i ječam: pepelnica, rđa, siva pegavost, mrežasta pegavost ječma, 0,6-0,8 l/ha do početka cvetanja.

  Šećerna repa: za suzbijanje Cercospora beticola 1 l/ha

  MBT: 2 puta