KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi za širokolisne korove

  • Amanet - Herbicid

    Selektivni sistemični herbicid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih (travnih) korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu

    Primena: Od faze 3 razvijena lista do pojave drugog kolenca u količini 1,2 l/ha

    Mogućnost mešanja: Sa svim preparatim za suzbijanje širokolisnih korova u usevima za koje je registrovan