KATEGORIJE PROIZVODA

Herbicidi za širokolisne korove

  • Albion - Herbicid

    Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u soji

    Primena: u split aplikaciji 0,9 + 0,9 l/ha

    Aktivna materija:
    Imazamoks 22 g/l + bentazon 480 g/l