KATEGORIJE PROIZVODA

Rodenticidi

 • BRIKET SIR1
  NAMENA Zaštita od štetočina
  MATERIJAL Briket
  MASA 0.1kg
  NAPOMENA Aktivni sastojci: 0.005% Bromadiolon

  Briket od testa sira sa ukusom karamele, namenjeno je za uništavanje sivih, crnih i vodenih pacova i miševa na objektima različitih kategorija, stanova, podrumskih prostorija, restorana i sl.